Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Пропозиції виконання наукових досліджень для замовників

Назва роботи

Контактна особа

1.  Розробка, проектування й впровадження енергозберігаючих заходів на нагрівальних і термічних печах металургії й машинобудування.

2.     Енергетичний аудит промислових підприємств

3.     Розробка систем регенеративного опалення печей , кауперів, котлів з ціллю зниження споживання природного газу

4.     Розробка технологій і встаткування для комплексного енергетичного використання біомаси з метою одержання паливного газу та вуглецевого залишку. 

Губинський М.В.

Адаменко Д.С.

Шишко Ю.В.

5. Дослідження теплофізичних властивостей матеріалів (подрібнених або зразків, виконаних у формі циліндру діаметром 50 мм, висотою 100 мм).

6. Розрахунки шкідливих викидів в атмосферу від котельних установок теплових електростанцій, теплоелектроцентралей та ін., камер згоряння газотурбиних установок.

 

Пінчук В.О.

Шишко Ю.В.

7. Розробка системи технологічного використання конвертерного газу для відновлення залізорудної сировини випалу вапняку й нагріванням металом.

8. Розробки струминних процесів для енерго- і ресурсозберігаючих технологій у металургії.

9. Розробка та впровадження заходів, для підвищення ефективності систем теплопостачання промислових підприємств.

Адаменко Д.С.

Кремнева К.В.

10. Енергозберігаюча безвідхідна утилізація вторинних енергетичних і побічних продуктів підприємств гірничометалургійного комплексу.

 

Пінчук В.О.

11. Розробка обладнання й режимів:

     а) випалу вапняку різних фракцій і розмірів у різних випалювальних агрегатах;      

б) уловлювання пилу за різними технологічними агрегатами;      

в) гідровакуумної грануляції високотемпературних розплавів;     

 г) виробництва залізорудних окатишів з використанням у шихті окомкуванняактивного вапняку замість бентоніту. 

Федоров С.С.

Форись С.М.

12. Дослідження процесів горіння й розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи обладнення для палива, яке спалюється.

 

Кремнева К.В.

13. Виконання комплексної перевірки підприємств з питань енергоефективного використання палива та основних енергоносіїв.

14. Обстеження окремих паливовикористовуючих енергетичних агрегатів (нагрівальні, термічні печі, сушила, котельні агрегати та ін.). Виконання режимно-налагоджувальних робіт.

15. Оцінка шкідливих викидів при роботі технологічного обладнання, видача рекомендацій щодо їх зменшення.

 

Адаменко Д.С.

Ученко А.Ю.

16. Розробка систем пульсаційно-акустического спалювання палива

Адаменко Д.С.

17. Теоретичні та експериментальні дослідження теплотехнічної та аеродинамічної роботи вапняно-випалювальних печей на різних видах палива

18. Інженерні розрахунки та визначення ефективності роботи вапняно-випалювальних печей, котельних установок, нагрівальних печей

19. Моделювання та дослідження тепломасообміних процесів в теплотехнічних установках.

20. Рішення завдань оптимізації теплотехнологічних процессів.

 

Форись С.М.

21. Впровадження екранних пристроїв в умовах сортопрокатних станів

22. Проектування та впровадження систем використання відновлюваних джерел енергії

23. Теоретичні та експериментальні дослідження систем використання відновлюваних джерел енергії

24. Розробка систем енергетичного менеджменту на промислових підприємствах згідно з ISO50001

Перерва В.Я.

 

Адаменко Д.С.

Шишко Ю.В.

Пінчук В.О.Вгору: Науково-практична діяльність