Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

КОТЄШОВ М. П.

КОТЄШОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

(24.10.1926 - 30.11.2007)

Народився 24 жовтня 1926 року у селі Байлівка Пичаєвського району Тамбовської області (Російська федерація). Інженер - металург за спеціальністю "Ливарне виробництво чорних і кольорових металів".
У червні 1952 року закінчив із відмінністю ДМетІ, був спрямований на роботу асистентом кафедри ливарного виробництва. З 1952 по 1960 р. працював у посаді асистента, із 1960 р. - старшим викладачем. Із 1961 р. по 1982 р. - доцентом. А з 5 липня 1982 р. по 2000 р. працював завідуючим кафедри ливарного виробництва. З вересня 2000 р. - професор кафедри.
М.П. Котєшов був висококваліфікованим викладачем і науковим співробітником.
У травні 1960 р. захистив кандидатську дисертацію, у листопаді 1962 р. ВАК присвоїв йому учене звання доцента. У лютому 1981 р. захистив докторську дисертацію, у лютому 1982 р. президія ВАК СРСР присвоїла йому учений ступінь доктора технічних наук, а в січні 1984 р. - учене звання професора.
Працюючі викладачем і завідувачем кафедрою Котєшов М.П. брав участь у розробці навчальних планів і програм ступінчатої форми підготування спеціалістів. Підготував і засвоїв читання декількох дисциплін спецкурсу, під його керівництвом організована філія кафедри на ЮМЗ і "Дніпроважмаш", особисто і в складі співавторстві підготував 16 учбово - методичних посібників для студентів - ливарників. Систематично підвищував кваліфікацію на ФПК і стажуваннях, був членом Ради академії й учбово - методичної ради ЕМФ.
Котєшов М.П. керував аспірантурою і здобувачами. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації 6 аспірантів і здобувачів.
Котєшов М.П. брав активну участь у науково - дослідницьких роботах, що проведені кафедрою. З 1982 р. по 1990 р. керував галузевою валковою лабораторією. За успішне виконання науково - дослідницьких робіт і впровадження результатів у виробництво, він був відзначений більш 30 подяками, за 1985 р. йому присвоєна премія Ради Міністрів СРСР.
Котєшовим М.П. опубліковано 195 статей у періодичній пресі, отримано 25 авторських посвідчень на винаходи.
Основні опубліковані праці: Особенности формирования структуры при затвердевании прокатных валков. Днепропетровск; "Теория и практика металлургии" 4, 1999; Научно-педагогическая школа литейщиков государственной металлургической академии Украины. Киев; Процессы литья, 3, 1999; Направление совершенствования технологических процессов в литейном производстве Украины. Научные труды вып. 1. Современные проблемы металлургии. Днепропетровск, 1999.(Котешов М.П.. Верховский Ю. Т., Семенова Т.В.). Производство и эксплуатация валков прокатных и трубных станов (обзор). М: Информеталл. ЦНИИИ и ТЭИ ЧМ (Рудницкий Л.С., Котешов Н.П., Зильберг Ю.В., Кагарлицкий К.Р., Родман М.М.), 1986 г.; Влияние комбинированной кокильно-песчаной формы на затвердевание и формирование макроструктуры в крупных отливках из высокопрочного чугуна, ж. "Литейное производство"; 12, 1994 (Котешов Н.П., Хрычиков В.Е.)
Состояние и перспективы развития вальцелитейного производства. "Сталь", 8 1999. (Котешов Н.П., Будагьянц Н.А., Лушпа А.А., Гималетдинов Р.Х.), Получение высококачественных отливок для металлургии и машиностроения. "Металл и литье Украины" 11-12, 1999.
Література:
- Провідні вчені Державної металургійної академії України. - Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1999. - 128 с.;
- Державна металургійна академія України: Історія створення вузу та розвитку його науково-педагогічних шкіл. / За редакцією академіка НАН України Ю.М. Тарана-Жовніра. - Дніпропетровськ: Пороги, 1999. - 312 с.

Помер М.П. Котєшов 30.11.2007 р.


Зображення

image 192.jpg

КОТЄШОВ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

(24.10.1926 - 30.11.2007)

 Вгору: Ми пам`ятаємо...