Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Секція "Філологія"

Практична граматика англійської мови

Написання ділових листів

Практичний курс читання та перекладу з англійської мови

Основи редагування перекладів

Ділове листування

Практичний курс англійської граматики

Проблеми перекладу науково-технічної літератури

Порівняльна граматика англійської та української мов

Граматичнi проблеми науково-технічного перекладу

Методичні вказівки до виконання курсових робіт

Історія англійської мови

Латинська мова

Лінгвокраїнознавство країн англійської мови

Практика перекладу з англійської мови

Практичний курс другої іноземної мови і перекладу (німецька мова)

Вступ до перекладознавства

Практичний курс усної англійської мови

Теоретична та практична фонетика англійської мови

Порівняльна граматика англійської та української мов

Редагування технічного перекладу

Теоретична граматика англійської мови

Переклад у галузі металургії, економіки і менеджменту (нім.)

Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (німецької)

Основи теорії мовної комунікації

Вступ до мовознавства

Теорія і практика перекладу з другої іноземної мови (німецької)

Історія зарубіжної літератури

Порівняльна лексикологія англійської та української мов

Проблеми соціокультурного варіювання мови в аспекті перекладу

Порівняльна стилістика англійської та української мов

Сучасна зарубіжна література

Переклад ділової документації (німецька мова)Вгору: Методичні вказівки