Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Проніна Ганна Михайлівна photo

Проніна Ганна Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: pasko7anna@gmail.com

Телефон :

Кімната : 423

Освіта: Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 2008 р., спеціальність «Мова і методика середньої освіти (англійська)»

Кваліфікація: Вчитель англійської, німецької мов та зарубіжної літератури, української мови та літератури, диплом з відзнакою.

 

Викладає дисципліни:

1. Латинська мова

2. Історія англійської мови

3.Лінгвокраїнознавство країн англійської мови

4. Практичний курс читання та перекладу з англійської мови

5. Вступ до перекладознавства

6. Професійна іноземна .лексика.  

Автор 34 наукових праць.

Основні публікації:

1. Pasko H. The role of the background knowledge in the speech genre of riddle decoding / H. Pasko // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; гол. ред. А.П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 28. – С. 128-132.

2. Пасько Г. Вияв стратегій метафоричного шифрування та підказки мовленнєвого жанру загадки в германських мовах / Г. Пасько // Мовний простір граматики : актуальні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. М. О. Вінтонів. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – На честь 60-річчя член-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка. – С. 432-438.

3. Пасько Г.М. Особливості метафоричної концептуалізації деяких металургійних реалій в англійській мові / Г.М. Пасько // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. – Д., 2015 – №11. – Т. 23. – С. 96 – 101.

4. Пасько Г. М. Фреймові моделі загадок (на матеріалі слов’янських та германських мов) // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство». – Вип. 22. – №11, Т. 24. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016. – С. 110-115.

5. Pasko H. M. Directive speech acts in the English advertisement discourse structure // Наукові записки. – Випуск 154. –  Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 154-157.

6. Пасько Г.М. Результати аналізу семантико-прагматичних і когнітивних виявів мовленнєвого жанру загадки // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Випуск 32. –  Серія: Філологія. – Одеса, 2018. – С. 197-199.

Бібліометричний портрет Google Scholar