Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Забезпечення вибіркової складової

 Закон України «Про вищу освіту» гарантує особам, які навчаються у закладах вищої освіти вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Реалізацію цього права Національна металургійна академія України забезпечила шляхом впровадження «Організаційно-методичних засад забезпечення вибіркової складової освітньо-професійних програм підготовки фахівців».

 

 

 Закон України "Про вищу освіту"

 

Організаціно-методичні засади забезпечення вибіркової складової освітньо-професійних програм підготовки фіхівців НМетАУ

 

 

2020-2021 навчальний рік

База вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки (бакалаврський рівень)

База вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки (магістерський рівень)

Списки об'єднаних груп студентів, які обрали загальноакадемічні вибіркові дисципліни (магістерський рівень)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вгору: Навчальні плани