Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Напрями наукових досліджень

«Дослідження тиску коксування вугільного завантаження» (д.т.н., проф. Старовойт А.Г.).

«Дослідження та розробка складів вогнетривких мас» (доц. Пісчанська В.В.).

«Отримання спецальних видів коксу» (доц. Сорокін Е.Л.).

«Дослідження та удосконалення технології підготовки низькометаморфізованного вугілля у шихту для коксування» (доц. Малий Е.І.).

«Дослідження впливу електротермічної обробки вугілля на його властивості» (доц. Чемеринскьий М.С.).

«Дослідження властивостей спікливого вугілля та окремих його фракцій» (асп. Кабак Т.О.).

 Вгору: Наукова діяльність