Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра теорії металургійних процесів і загальної хімії

    Кафедра теорії металургійних процесів і загальної хімії створена в результаті поступового приєднання до кафедри теорії металургійних процесів спочатку кафедри аналітичної та фізичної хімії (вересень 2002 р., кафедра отримала назву кафедри теорії металургійних процесів і фізичної хімії) і кафедри загальної та органічної хімії (лютий 2013 р.). Найстарішою з трьох кафедр є кафедра загальної та органічної хімії, яка бере початок з кафедри загальної хімії Катеринославського гірничого інституту. Традиції наукової та педагогічної школи кафедри були закладені трудами видатного вченого та педагога академіка АН СРСР, професора Л.В. Писаржевського, засновника і завідувача кафедри електронної хімії в гірничому інституті, який свої новітні електронні уявлення розповсюдив на важливі галузі хімії – каталіз, електрохімію, будову пероксидних сполук, процеси окиснення та відновлення тощо. Він був по суті безпосереднім продовжувачем наукових поглядів Д.І. Менделєєва та засновником хімічних кафедр у м. Дніпропетровську. Його учнями, соратниками і послідовниками були професор Афанасьєв О.С. (завідувач кафедри фізичної хімії з 1930 по 1971 рр.), академік АН УРСР Ройтер В.А. (завідувач кафедри загальної хімії з 1930 по 1938 рр.), професор Рогінський С. З. (кафедра загальної хімії). Професор С.З. Рогінський та академік В.А. Ройтер належать до засновників сучасної теорії хімічної кінетики та каталізу. Загальновідомі фундаментальні дослідження професора Й.Г. Рисса в галузі комплексних неорганічних сполук, які містять Фтор. Професор Вєхов В.О. відомий своїми фундаментальними роботами з класифікації кам’яного вугілля Кузбасу. У 1970 р. до кафедри загальної хімії була приєднана кафедра органічної хімії, першим завідувачем якої був академік АН УРСР, професор, доктор хімічних наук Кірсанов О.В. (1944 – 1955), знаний у світовій науці дослідженнями органічних сполук, які містять Фосфор та Сульфур. Деякі реакції названі його ім’ям. Починаючи з 1976 р., наукові роботи кафедри присвячуються вивченню стану Нітрогену в легованих сталях та хімічним властивостям нітрогеновмісних фаз. Цей напрямок наукової діяльності кафедри очолив професор Лев І.Ю. До найважливіших робіт провідних учених кафедри належать монографії «Химия фтора и его неорганических соединений», «Карбидный анализ чугуна», «Анализ азотсодержащих соединений в железных сплавах».
    Кафедра теорії металургійних процесів офіційним днем народження вважає дату 17 жовтня 1945., коли тоді ще доцент, к. т. н. Сергій Тихонович Ростовцев був призначений завідувачем кафедри. На основі комплексу досліджень С. Т. Ростовцев створив фізико-хімічну теорію процесу агломерації залізних руд. Праці С. Т. Ростовцева, а в подальшому його учнів сприяли тому, що Дніпропетровський металургійний інститут посів одне з провідних місць у розвитку теорії металургійних процесів як наукової дисципліни. До війни С.Т. Ростовцевим була написана, а в 1944 р. видана книга "Теория металлургических процессов", яка стала важливою віхою в розвитку теоретичної металургії. Науково-педагогічним колективом кафедри проводилися дослідження в двох головних напрямках: фізико-хімії первинного вилучення металів з руд і сталеплавильного виробництва.
    У 1962 р. відбувся перший випуск фахівців фізико-хіміків. За роки існування кафедри дипломи отримали 1169 осіб, з них 286 – з відзнакою. З випускників кафедри виросло 11 докторів та понад 80 кандидатів наук. У зв’язку зі специфікою науково-педагогічної діяльності кафедри ТМП і ФХ її випускники працюють переважно в галузі освіти і науки. Серед них професори, доктори технічних наук Зініград М.І., Колесник М.Ф., Лисовський А.Ф., Чернятевич А.Г., Шмирьова Т.П., Ніжніковська П.Ф., Шаповалов В.І., Карпов В.Ю., Камкіна Л.В., Ванюкова Н.Д., Волович М.І., кандидат хімічних наук, професор Клімашевський Л.М., кандидати технічних наук, доценти Степанов О.О., Беренда В.В., Авдєєв В.Ф., Бєльченко В.Г.
    Подальше розширення наукових напрямків в галузі теорії металургійних процесів почалося у 1982 р з приходом на посаду завідувача кафедри проф., д. т. н. Яковлєва Ю. М. Він розпочав розробку напрямку з термодинамічного аналізу металургійних процесів, дослідження процесів в металургійних агрегатах як нерівноважних та необоротних, які відбуваються у відкритих системах, що взаємодіють між собою. Суттєве значення для теорії металургійних процесів має розроблена Ю. М. Яковлєвим та Л. В. Камкіною методика використання принципів фізико-хімічних моделей окисних і відновних процесів, яка дозволяє розраховувати розподіл потоків вуглецю і кисню між елементами, що реагують. Співробітниками кафедри видано ряд монографій та підручників, зокрема, «Теория металлургических процессов», «Физико-химические основы восстановления окислов», «Организация эксперимента», «Розливання і кристалізація сталі», «Теорія металургійних процесів». У 2000 р. завідувачем кафедри ТМП стала д.т.н., професор Камкіна Л.В., яка у теперішній час очолює об’єднану кафедру.
У теперішній час на кафедрі теорії металургійних процесів і загальної хімії працюють 

Завідувач кафедри

Камкіна Людмила Володимирівна,д.т.н., професор

Доценти, кандидати наук

Анкудінов Руслан Валентинович, Бабенко Олександр Вікторович, Гришин Олександр Михайлович, Ісаєва Людмила Євгенівна, Колбін Микола Олексійович, Мішалкін Анатолій Павлович, Надточій Анжела Анатоліївна, Никифорова Ніна Анатоліївна, Стогній Юлія Дмитрівна, Щеглова Ірина Сергіївна.

Старші викладачі: Безшкуренко Олексій Георгієвич, Ванюков Антон Андрійович, Великонська Наталія Михайлівна.

Старший науковий співробітник Грищенко Юрій Миколайович.

Аспіранти

Завідувачі лабораторій Бабенко Ніна Іванівна, Дрожжина Валентина Степанівна.

Старші лаборанти, лаборанти

Жадан Тетяна Іванівна – старший лаборант-хімік, Заліпаєва Галина Валентинівна – старший лаборант, Кравцова Ольга Дмитрівна – старший лаборант, Мамонова Ольга Миколаївна – старший лаборант, Скориніна Ніна Іванівна – старший лаборант, Чимишенко Тетяна Юріївна – старший лаборант, Колодяжна Оксана Павлівна – лаборант.

На кафедрі працювали

Професори

Рогінський Симон Залманович, Лев Ісаак Юхимович – кафедра загальної хімії

Доценти, кандидати наук

Ашин Альберт Костянтинович, Лещинська Олена Іванівна, Ніжегородова Тамара Євстафіївна, Павленко Юрій Олександрович – кафедра теорії металургійних процесів; Писаржевська Наталія Петрівна, Слуцька Марія Марківна – кафедра загальної хімії; Золотов Юлій Маркович – кафедра органічної хімії; Костьолов Олег Леонідович, лауреат Державної премії України – кафедра теорії металургійних процесів і фізичної хімії; Малишева Тамара Василівна, Ростовцева Валентина Костянтинівна (заступник декана технологічного факультету), Хведченя Галина Михайлівна – кафедра фізичної хімії; Булгакова Матрьона Юхимівна, Гарбер Юлій Натанович, Гржигоржевський Анатолій Станіславович, Лук’янець Ірина Михайлівна, Малкін Йосип Мойсейович, Супрунович Іван Борисович – кафедра аналітичної хімії; Безбах Жан Ілліч (декан вечірнього факультету), Бобух Людмила Василівна, Брайченко Вікторія Тимофіївна, Вітухновська Буся Семенівна, Дворникова Ніна Володимирівна, Доронкіна Раїса Пилипівна, Клімашевський Леонід Михайлович (академік АІН України, декан гуманітарного факультету), Некрасова Зінаїда Дмитрівна (декан теплофізичного факультету), Пліт Віра Олександрівна, Погранична Раїса Михайлівна, Шевченко Віталій Володимирович – кафедра загальної та органічної хімії; Васильєва Ірина Вікторівна, Куценко Лоліана Михайлівна, Литовка Григорій Прокопович – кафедра аналітичної та фізичної хімії; Баркалов Віталій Сергійович, Масленко Світлана Миколаївна, Просвірін Кирило Сергійович, Тисячний Владислав Петрович, Шевченко Галина Іванівна (заступник декана металургійного факультету) – кафедра теорії металургійних процесів і фізичної хімії, Власенко Валентина Миколаївна, Руденко Ніна Павлівна – кафедра теорії металургійних процесів і загальної хімії.

Старші викладачі

Герасименко Людмила Григорівна (заступник завідувача кафедри), Фоміна Ірина Ананіївна – кафедра загальної та органічної хімії; Чинчаєва Валентина Павлівна – кафедра теорії металургійних процесів і фізичної хімії.

Асистенти

Балакіна Надія Миколаївна, Гордієнко Надія Степанівна (к.х.н.), Давидов Віктор Васильович, Демідовська Алла Георгіївна, Круглова Людмила Дмитрівна, Фатова Наталія Григорівна – кафедра загальної та органічної хімії; Алуєва Тамара Максимівна, Стеба Світлана Степанівна (к.х.н.), Стовпченко Марія Петрівна, Федаш Тетяна Григорівна, Чарун Ігор Юхимович – кафедра аналітичної та фізичної хімії; Худякова Світлана Миколаївна – кафедра теорії металургійних процесів і фізичної хімії; Шевченко Людмила Андріївна – кафедра фізичної хімії.

Наукові співробітники

Зігало Іван Микитович (к.т.н, с.н.с., провідний науковий співробітник) – кафедра теорії металургійних процесів; Бережна Лариса Миколаївна (н.с.), Клебанський Євген (н.с.), Кравцов Володимир Миколайович, Лазарєв Борис Григорович (к.х.н., с.н.с.), Лобач Олена Майорівна (н.с.), Міцкевич Наталія Станіславовна (с.н.с.), Паук Галина Петрівна (н.с.), Соколова Ольга (н.с.), Холодков Олександр, н.с. – кафедра загальної та органічної хімії; Буліч Віта Федорівна (к.х.н., с.н.с.) – кафедра аналітичної та фізичної хімії, потім кафедра загальної та органічної хімії; Довга Аделаїда Григорівна (с.н.с.), Калина Світлана Вікторівна (н.с.), Тишина Валентина Михайлівна, старший інженер – кафедра аналітичної та фізичної хімії; Мирошниченко Олег Якович, д.х.н., завідувач лабораторії фізико-хімічних досліджень, Момбеллі Валентина Володимирівна, к.х.н – с.н.с. лабораторії фізико-хімічних досліджень.

Завідувачі лабораторій

Воронцова Зоя Вікторівна, Нілус Елла Лазарівна – кафедра загальної та органічної хімії; Костьолова Тетяна Олексіївна – кафедра теорії металургійних процесів і фізичної хімії; Ліпкіна Сарра – кафедра аналітичної хімії; Сажина Тамара Олександрівна – кафедра аналітичної та фізичної хімії.

Старші лаборанти, лаборанти

Валевич Валентина Олександрівна, Дончецька Тетяна Валеріївна, Соловйова Світлана Германівна, Сорокіна Єлизавета Олександрівна, Хорольська Марфа Михайлівна, Четверик Світлана Григорівна – кафедра аналітичної та фізичної хімії; Вітебська Інна Олексіївна, Зайцева Лідія Петрівна, Коваль Наталія Олександрівна, Перерва Зінаїда Яківна, Пікінер Галина Семенівна, Провоторова Людмила Павлівна, Саксаганська Катерина Петрівна, Саксаганська Олена Олександрівна, Хижняк Ольга Ігнатівна – кафедра загальної та органічної хімії

Завідувачі кафедр, які увійшли до складу кафедри ТМП і ЗХ

    Писаржевський Лев Володимирович, академік АН СРСР, професор, лауреат Ленінської та Ломоносівської премій, нагороджений орденом Леніна – кафедра електронної хімії; Афанасьєв Олексій Сергійович, д.т.н., професор – кафедра фізичної хімії (1930 – 1971); Ройтер Володимир Андрійович, академік АН УРСР, д.х.н., професор – кафедра загальної хімії (1930 – 1938); Рисс Йосип Григорович, д.х.н., професор – кафедра загальної хімії (1938 – 1941, 1945 – 1954); Кірсанов Олександр Васильович, академік АН УРСР, д.х.н., професор, нагороджений золотою медаллю ім. Д.І. Менделєєва – кафедра органічної хімії (1944 – 1956); Ростовцев Сергій Тихонович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України (1975) – кафедра теорії металургійних процесів (1945 – 1972); Ковтун Михайло Семенович, к.т.н., професор – кафедра аналітичної хімії (1945 – 1970); Шевченко Веніамін Ісакович д.х.н., доцент – кафедра органічної хімії (1955 – 1958); Волштейн Лев Мойсейович, д.х.н., професор – кафедра загальної хімії (1954 – 1956); Савін Митрофан Іванович, к.т.н., доцент – кафедра органічної хімії (1956 – 1958; 1970 –1971); Вєхов Віктор Олександрович, д.т.н., професор – кафедра загальної хімії (1958 – 1970); Аришкевич Олександр Максимович, д.х.н., професор – кафедра аналітичної хімії, потім кафедра аналітичної та фізичної хімії (1970 – 2002); Грибанова Таїсія Олексіївна, к.х.н., доцент – кафедра загальної та органічної хімії (1971 – 1978; Чанкова Олена Миколаївна, к.х.н., доцент – кафедра фізичної хімії (1971 – 1977); Сімонов Віталій Костянтинович, к.т.н., доцент, лауреат Державної премії України (1999) – кафедра теорії металургійних процесів (1972 – 1982); Лев Ісак Юхимович, д.т.н., професор – кафедра загальної та органічної хімії (1978 – 2004); Бурмістрова Антоніна Миколаївна, к.х.н., доцент – кафедра фізичної хімії (1977 – 1978); Яковлєв Юрій Миколайович, д.т.н., професор, лауреат Державної премії України (1999)  – кафедра теорії металургійних процесів (1982 – 2000); Самойленко Георгій Юхимович, к.т.н., доцент, проректор НМетАУ з навчальної та виховної роботи (1985 – 2004) – кафедра загальної та органічної хімії (2004 – 2013); Камкіна Людмила Володимирівна, д.т.н., професор – кафедра теорії металургійних процесів

                                                                                 Характеристика науково-педагогічної діяльності кафедри
    На кафедрі викладаються фундаментальні, загальнотехнічні та спеціальні дисципліни – всього 35 дисциплін. Випускники кафедри здобувають навички теоретичного дослідження, аналізу і проектування металургійних процесів добування металів і сплавів у відновлювальних і окислювальних умовах. Можуть працювати у науково-дослідницьких інститутах, центральних заводських лабораторіях заводів і комбінатів, вищих навчальних закладах, комерційних структурах металургійного профілю.

Основні напрями наукових досліджень: термодинаміка, кінетика та розробка нових ресурсозберігаючих процесів первинного вилучення металів з руд при виробництві високоякісних залізовуглецевих сплавів, феросплавів вуглецево- та алюмотермічними методами; розробка теоретичних основ раціонального використання виробничих відходів металургії та рекомендацій щодо їх комплексного використання з отриманням продукту заданого складу.
    Теоретичні основи й розробка технології прямого легування залізовуглецевих розплавів нікелем, ванадієм, манганом, хромом, титаном; розробка теоретичних основ створення нетрадиційних способів залучення в переробку шлаків сталеплавильного виробництва з отриманням залізовуглецевої складової та чистих енергоносіїв; розробка теоретичних основ і створення нових технологічних процесів рафінування сталі, в тому числі IF-сталей; дослідження тепломасообмінних процесів позапічної обробки сталі та створення рафінуючих і теплоізолюючих сумішей на основі вторинних матеріалів рослинного походження; розробка теоретичних основ і побудова математичних моделей технології продувки залізовуглецевого розплаву нейтральним газом в сталерозливальному ковші при позапічній обробці, в тому числі при вакуумуванні; розробка теоретичних основ раціонального розкислення електросталей для удосконалення технологій неперервної розливки металів з метою зменшення впливу неметалевих включень на швидкість розливки та якість неперервнолитої заготовки; розробка методик дослідження та раціональних технологій конвертерного виробництва при використанні верхньої й комбінованої продувки конвертерної ванни з використанням кисневих фурм різних конструкцій.
    Розвиток теоретичної бази природи хімічного зв’язку провідних елементів у мангановмісних природних матеріалах та обґрунтування технології залучення у виробництво манганового агломерату дрібнозернистих кристалічних відходів збагачення манганової руди; дослідження механізму та кінетики твердофазного відновлення оксидних систем в умовах хіміко-каталітичної дії: теоретичне обґрунтування та практична перевірка впливу хіміко-механічної активації компонентів вихідної шихти на особливості кускування сировини і показники агломераційного процесу; інтенсифікація процесів газового відновлення залізорудних матеріалів в шарових умовах; удосконалення фізико-хімічних властивостей захисних шлакоутворюючих сумішей з метою підвищення якості неперервнолитих заготовок; підвищення конкурентної здатності продукції чорної металургії шляхом зниження витрат енергоресурсів, удосконалення гідродинаміки ванни режимів шлакоутворення; дослідження газового відновлення шару залізорудних матеріалів з метою створення раціональних режимів металізації; моделювання фізико-хімічних взаємодій багатокомпонентної системи метал-шлак-газова фаза та оптимізація параметрів технології електроплавки та позапічної обробки металу для високошвидкісного залізничного транспорту.
    Дослідження механізму утворення, хімічних і фізичних властивостей нітридів і карбонітридів Титану, Ніобію, Ванадію, Алюмінію, Хрому, Молібдену, Силіцію та ефективного Бору в сталях та їх впливу на технологічні властивості сталей;
    Аналіз металургійних систем і оптимізація реальних металургійних процесів на основі рівноважної та нерівноважної термодинаміки; поліпшення умов позапічної обробки металу за рахунок удосконалення технологічних параметрів отримання якісного напівпродукту; створення фізико-хімічних моделей, аналіз та дослідження окисно-відновних процесів переробки змішаних залізних руд та техногенних відходів металургії; фізико-хімічні основи процесів взаємодії в багатокомпонентних твердих і рідких системах при переробці складної металовмісної сировини; розробка фізико-хімічних основ і нових технологій переробки покривних порід Криворізького басейну та відходів збагачення з метою підвищення вмісту заліза та одержання окускованого цільового продукту; розробка раціональної технології використання вапняків у технологічному процесі виплавки сталі в ДСП ?2»;
    Наукові праці та інженерні розробки співробітників кафедри добре відомі не тільки в Україні, але й за її межами. Кафедра тісно співпрацює з кафедрами провідних ВНЗ, науково-дослідницькими та проектними організаціями України, Росії, Молдавії, Німеччини, Польщі та Китаю. Викладачі, наукові співробітники й аспіранти кафедри беруть активну участь у міжнародній діяльності академії, в спільних наукових дослідженнях, вивчають і застосовують сучасні педагогічні підходи.Вгору: Історія кафедри