Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

План роботи студентського наукового гуртка

План роботи студентського наукового гуртка

"Хімія та металургія"

кафедри теорії металургійних процесів та хімії

на 2018/2019 н.р.

(затверджено на засіданні кафедри теорії металургійних процесів та хімії

протокол № 1 від 29.08.2018 р.)

Засідання 1

1.

Затвердження складу студентського наукового гуртка кафедри ТМП та Х на 2018/2019 н.р.

2.

Затвердження  плану  роботи  студентського  наукового  гуртка  кафедри ТМП та Х на 2018/2019 н.р.

Засідання 2

1.

Доповідь Лева О.А. (МЕ-01-17-1) Хімія і її місце в сучасному науково-пізнавальному процесі (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.)

Засідання 3

1.

Доповідь Дмитренка Є.М. (МЕ01-18-1) Особливості металічного стану речовини (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.)

2.

Доповідь Афанасьєвої Ю.К. (МЕ03-16) Хімічний аналіз металів та сплавів ‒ сучасні методи діагностики. Проведення досліджень мікроструктури зразків сталі на спектрометрі в лабораторії кафедри (під керівництвом доц. Мяновської Я.В.)

Засідання 4

1.

Доповідь Федінчик А.М. (МЕ01-17-1) Характеристика основних термодинамічних співвідношень в хімії (під керівництвом проф. Камкіної Л.В.)

2.

Доповідь Рігерт В. С. (МЕ01-18-1) Вплив азоту на властивості сталі. Визначення прояву надлишкового азоту в структурі закристалізованої сталі (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.)

Засідання 5

1.

Доповідь Малиша А.І. (МЕ03-16) Аналіз викидів СО2 при виробництві сталі та технології їх зниження (під керівництвом доц. Мяновської Я.В.)

Засідання 6

1.

Доповідь Галки К.А. (ХТ01-18-1) Властивості нітридів та карбідів d- металів. Методи дослідження нітридів та карбідів в конструкційних сталях (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.) 

2.

Обговорення результатів проведення засідання секції «Металургія» на конференції «Молода академія - 2019» Звіт доц. Ісаєвої Л.Є. про роботу студентського наукового гуртка у 2018/2019 н.р.

3.

Про перспективи роботи студентського наукового гуртка на 2019/2020 н.р.

   

Склад студентського наукового гуртка

"Хімія та металургія"

кафедри теорії металургійних процесів та хімії

на 2018/2019 н.р.

(затверджено на засіданні кафедри теорії металургійних процесів та хімії

протокол № 1 від 29.08.2018 р.)  

                                   1. Афанасьєва Юлія Констянтинівна (МЕ03-16)
                                   2. Волошко Олена Сергіївна (МЕ01-18-1)
                                   3. Галка Катерина Андріївна (ХТ01-18-1)
                                   4. Дмитренко Єгор Максимович (МЕ01-18-1)
                                   5. Дмитрієнко Поліна Іллівна (МЕ01-18-1)
                                   6. Друченський Єгор Іванович (МЕ01-18-1)
                                   7. Іванова Вікторія Романівна (МЕ01-18-1)
                                   8. Малиш Андрій Ігорович (МЕ03-16)
                                   9. Лев Олег Артакович (МЕ01-17-1)
                                   10. Рігерт Вікторія Сергіївна (МЕ01-18-1)
                                   11. Федінчик Анна Миколаївна(МЕ01-17-1)

 План роботи студентського наукового гуртка

 "Хімія та металургія"

кафедри теорії металургійних процесів та хімії

на 2019/2020 н.р.

(затверджено на засіданні кафедри теорії металургійних процесів та хімії

протокол №1 від  29.08.2019 р.)

Засідання 1

1.

Затвердження складу студентського наукового гуртка кафедри ТМП та Х на 2019/2020 н.р.

2.

Затвердження  плану  роботи  студентського  наукового  гуртка  кафедри ТМП та Х на 2019/2020 н.р.

Засідання 2

1.

Доповідь 1. Мамонова Л. М. (МЕ01-19-1)   Історія  розвитку   хімії

(під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.)

Засідання 3

1.

Доповідь 2.  Тичинський  З. О. (МЕ01-19-1)  Воднева енергетика  (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.)

2.

Доповідь 3.  Литвиненко  Д.  К.  (МЕ03-18)  Електронне  зондування. Мікрорентгеноспектральний  аналіз  (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.)

Засідання 4

1.

Доповідь 4.  Марченко  Я. О. (МЕ03-18) Дослідження рідкоземельних елементів в процесі легування сталей  (під керівництвом  доц.  Мяновської Я.В.)

2.

Доповідь 5.  Шерстюк  К.А. (МЕ03-17)  Вплив  фосфору  на  якість  сталі  в марганцевих  феросплавах (під керівництвом проф. Камкіної Л.В.)

Засідання 5

1.

Доповідь 6.  Дмитренко Є. М.(МЕ01-18-1) Вплив легуючих домішок на розчинність азоту в сталях (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.) 

2.

Доповідь 7. Друченський Є.І. (МЕ01-18-1) Водовугільне паливо - заміна природному газу  (під керівництвом  доц.  Мяновської Я.В.)

Засідання 6

1.

Доповідь 8.    Войтенко В. О. (МЕ01-18-1) Селективне анодне розчинення сталі з поверхні молібдену  в розчинах хлориду натрію (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.) 

2.

Обговорення результатів проведення засідання секції «Металургія» на конференції «Молода академія - 2020». Звіт доц. Ісаєвої Л.Є. про роботу студентського наукового гуртка у 2020/2021 н.р.

3.

Про перспективи роботи студентського наукового гуртка на 2021/2022 н.р.

 

Склад студентського наукового гуртка"Хімія та металургія"

кафедри теорії металургійних процесів та хімії

на 2019/2020 н.р.

(затверджено на засіданні кафедри теорії металургійних процесів та хімії

протокол №1 від  29.08.2019 р.)

 

 1. Бородін Артем Олександрович (МЕ01-18-1)
 2. Волошко Олена Сергіївна (МЕ01-18-1)
 3. Войтенко Владислав Олегович (МЕ01-18-1)
 4. Галка Катерина Андріївна (ХТ01-18)
 5. Дмитренко Єгор Максимович  (МЕ01-18-1)
 6. Дмитрієнко  Полінп Іллівна (МЕ01-18-1)
 7. Друченський Єгор Іванович (МЕ01-18-1)
 8. Литвиненко Дмитро Костянтинович (МЕ01-18-1)
 9.  Мамонова Лінара Миколаївна  (МЕ01-19-1)
 10. Марченко Ярослав Олександрович (МЕ01-18-1)
 11. Тичинський  Захар Олегович (МЕ01-19-1)
 12. Шерстюк Кристина Анатоліївна  (МЕ03-17)

План роботи студентського наукового гуртка

 "Хімія та металургія"

кафедри теорії металургійних процесів та хімії

на 2020/2021 н.р.

(затверджено на засіданні кафедри теорії металургійних процесів та хімії

протокол №2 від  08.09.2020 р.)

Засідання 1

1.

Затвердження складу студентського наукового гуртка кафедри ТМП та Х на 2020/2021 н.р.

2.

Затвердження  плану  роботи  студентського  наукового  гуртка  кафедри ТМП та Х на 2020/2021 н.р.

Засідання 2

1.

Доповідь 1. Бородін А. О. (МЕ03-18)  Хімія і у вирішенні проблем енергоресурсів (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.)

Засідання 3

1.

Доповідь 2.  Хорошаєв М. А. (ХТ01-19)  Природні джерела вуглеводнів

(під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.)

2.

Доповідь 3.  Волошко О. С. (МЕ03-18) Метан як альтернативний вид моторного палива   (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.)

Засідання 4

1.

Доповідь 4.  Дмитрієнко  П. І. (МЕ03-18) Десульфуризація вугілля ‒ запорука якості металу (під керівництвом  доц.  Мяновської Я.В.)

 

2.

Доповідь 5.  Галка К.А. (ХТ01-18)  Паливні елементи  (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.)

Засідання 5

1.

Доповідь 6.  Шерстюк К. А.(МЕ03-17) Взаємодія оксидів заліза і мангану з вуглецем при одержанні феросплавів (під керівництвом проф. Камкіної Л.В.)

2.

Доповідь 7. Мамонова Л.М. (МЕ01-19-1) Вплив неметалевих включень на властивості сталей і сплавів  (під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.) 

Засідання 6

1.

Доповідь 8. Риб`янець Н. С. (МЕ01-20-1)   Хімічні   джерела   струму

(під керівництвом доц. Ісаєвої Л.Є.)

2.

Обговорення результатів проведення засідання секції «Металургія» на конференції «Молода академія - 2021» Звіт доц. Ісаєвої Л.Є. про роботу студентського наукового гуртка у 2020/2021 н.р.

3.

Про перспективи роботи студентського наукового гуртка на 2021/2022 н.р.

 

Склад студентського наукового гуртка"Хімія та металургія"

кафедри теорії металургійних процесів та хімії

на 2020/2021 н.р.

(затверджено на засіданні кафедри теорії металургійних процесів та хімії

протокол №2 від  08.09.2020 р.)

 

Склад студентського наукового гуртка:

1. Бородін Артем Олександрович (МЕ03-18)

2. Волошко Олена Сергіївна (МЕ03-18)

3. Галка Катерина Андріївна (ХТ01-18)

4. Дмитренко Єгор Максимович (МЕ03-18)

5. Дмитрієнко  Полінп Іллівна (МЕ03-18)

6. Друченський Єгор Іванович (МЕ03-18)

7. Кухаренко Рудольф Андрійович (МЕ01-20-1)

8. Мамонова Лінара Миколаївна (МЕ01-19-1)

9. Риб`янець Наталіка Сергіївна (МЕ01-20-1)

10. Тичинський  Захар Олегович (МЕ01-19-1)

11. Шерстюк Кристина Анатоліївна(МЕ03-17)

12. Хорошаєв Микита Андрійович (ХТ01-19)

 

 

 

 

 Вгору: Студентська наука