Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Доповіді на наукових семінарах кафедри

План роботи наукового студентського семінару  кафедри ТМП та Х на 2019 – 2020 р.

 

п/п

Теми доповідей

ПІБ

Дата

проведення

Позн. пров.

група

перше півріччя навчального року (МЕ-03-12м)

1

Фізико-хімічний аналіз взаємодії шкідливих домішок сталі з шлакооутворюючими сумішами

Воронов М.В.

вересень

проведено

МЕ-03-12м

2

Фізико-хімічний аналіз участі карбідної фази в процесі відновлення хрому зі складних систем

Дзюдзюра Р.О.

 

вересень

проведено

МЕ-03-12м

3

Фізико-хімічний аналіз взаємодії компонентів сталь ковша при вакуумуванні низьковуглецевої електросталі

Іванов Б.М.

вересень

проведено

МЕ-03-12м

4

Фізико-хімічний аналіз процесу виплавки сілікомарганцю з залученням інноваційних складових шихти

Казаткова К.С.

вересень

проведено

МЕ-03-12м

5

Фізико-хімічний аналіз реакцій при формуванні марганцевого агломерату

Крамар І.А.

жовтень

проведено

МЕ-03-12м

6

Закономірності видалення фосфору з оксидних марганцевих розплавів для розробки технології рафінування сплавів марганцю

Кульчицька О.О.

жовтень

проведено

МЕ-03-12м

7

Кінетичні закономірності відновлення фазових складових з використанням різних відновників

Куніцин В.С.

жовтень

проведено

МЕ-03-12м

8

Обгрунтування раціонального режиму вакуумної обробки низьковуглецевої елекетросталі

Ляшко Н.В..

жовтень

проведено

МЕ-03-12м

9

Фізико-хімічні аналіз основних взаємодій при виплавці низьковуглецевого феромарганцю

Олексієнко В.Ю.

листопад

проведено

МЕ-03-12м

10

Дослідження фізико-хімічних властивостей шлакоутворюючих сумішей для позапічної обробки сталі

Прилипко А.А.

листопад

проведено

 

МЕ-03-12м

11

Термодинамічне моделювання впливу активності компонентів оксидної системи Ca-Mg-Si-Al-Fe-P-O на вилучення фосфору

Русанова В.В.

листопад

 

проведено

 

МЕ-03-12м

12

Фізико-хімічні особливості управління процесом одержання марганцевого агломерату варіюванням співвідношення компонентів вихідної шихти

Стаценко А.А.

листопад

проведено

МЕ-03-12м

13

Фізико-хімічне обґрунтування  та аналіз показників знесірчення низьковуглецевої електросталі в агрегаті ківш - піч

Топчій О.С.

грудень

проведено

 

МЕ-03-12м

14

Термодинамічний аналіз та обґрунтування раціональних режимів виплавки напівпродукту з мінімальним вмістом вуглецю

Федосов І.Д.

грудень

проведено

 

 

МЕ-03-12м

15

Фізико-хімічний аналіз процесів позапічної обробки та розливання низько- вуглецевої електросталі

Черненко П.А.

грудень

проведено

 

 

МЕ-03-12м

16

 Фізико-хімічний аналіз процесів розкислення низько вуглецевої електросталі та якість заготовки

Шевцов П.А.

грудень

проведено

 

 

МЕ-03-12м

друге півріччя навчального року МЕ -03-13

17

Способи інтенсифікації десульфурації сталевого напівпродукту в умовах УКП

Ясинський В.В.

січень

проведено

 

МЕ -03-16

18

Способи регулювання газодинамікою в шарі аглошихти, що спікається

Малиш А.І.

січень

проведено

МЕ -03-16

19

Переваги використання при виробництві марганцевого агломерату доломитизованого вапняку.

Панов О.О.

лютий

проведено

 

МЕ -03-13

20

Фізико-хімічні особливості доменного процесу при використанні ПУТ. Переваги і недоліки

Комар А.С.

лютий

проведено

 

МЕ -03-16

21

Фізико-хімічні та теплофізичні властивості фероалюмінію ФА30. Методи їх дослідження

Афанасьева Ю.К.

березень

проведено

МЕ -03-16

Дистанційна форма навчання (карантин)

22

Термодинамічний прогноз завершеності реакцій процесу отримання лігатур на основі хрому, марганцю та вуглецю

Музиченко В.О.

березень

проведено

МЕ -03-16

23

Вплив на технологічні показники виплавки високовуглецевого феромарганцю, в’язкості і температури шлакової фази

Житнік А.О.

квітень

проведено

 

МЕ -03-16

24

Термодинамічний прогноз завершеності карботермічного відновлення хрому при зміні вмісту компонентів вихідної суміші

Недельский К.Г.

травень

проведено

 

МЕ -03-16

 

Зав. каф. ТМП та Х д.т.н., проф.                                                                                 Ковальов Д.А.

  

План роботи наукового студентського семінару кафедри ТМП та Х на 2020 – 2021 н. р.  

п/п

Теми доповідей

ПІБ

Дата

проведення

Познач. провед.

група

 перше півріччя

1

Фізико-хімічні особливості огрудкування залізорудної сировини та її застосування в процесі прямого одержання заліза

Волікова А.М.

вересень

проведено

МЕ-03-15м

2

Особливості огрудкування суміші дисперсних залізорудних концернтратів і красних шламів

Свириденко Д.С.

жовтень

проведено

МЕ-03-15м

3

Фізико-хімічне обґрунтування способу і умов переробки вторинної сировини, що містить домішки кольорових металів

Степанець В.О.

жовтень

проведено

 

4

Дослідження особливостей виплавки та позапічної обробки сталі з застосуванням математичного моделювання термодинаміки основних реакцій процесу

Ходзевич М.О.

листопад

проведено дистанційно 

МЕ-03-15м

5

Дослідження умов та розробка раціонального за витратами енергії способу метало термічного вилучення цінних компонентів з шламових відходів

Талашева К.С.

грудень

проведено дистанційно 

МЕ-03-15м

друге півріччя 

6

Обгрунтування раціональних алгоритмів керування фізико-хімічними процесами виплавки сталі шляхом регулювання параметрами зовнішніх дій на рідкий метал

Близнюк А.І.

січень

 проведено дистанційно

МЕ-03-15Мн

7

Фізико-хімічні особливості основних етапів наскрізної технології виплавки сталі з наднизьким вмістом вуглецю

Кучеренко А.В.

січень

 проведено дистанційно

МЕ-03-1

8

Порівняльний аналіз особливостей виплавки сталі зі збільшеною часткою сталевого брухту

Луценко С.М.

лютий

 проведено дистанційно

МЕ-03-15 Мн

9

Фізико-хімічний аналіз взаємодії компонентів стальковша при вакуумуванні низьковуглецевої електросталі

Малишко В.Ю.

лютий

 проведено дистанційно

МЕ-03-15 Мн

10

Удосконалення технології виробництва агломерату на основі фізико-хімічного обгрунтування складу вихідних шихт з використанням техногенних матеріалів

Омельченко М.В.

березень

 

МЕ-03-15 Мн

11

Раціональні шляхи стабілізації фізико-хімічних процесів шлакоутворення при рафінуванні залізовуглецевого розплаву в умовах кисневого конвертера.

Павлюченко О.Л.

березень

 

МЕ-03-15 Мн

12

Фізико-хімічні особливості рафінування чавунів з підвищеним вмістом марганцю в умовах ДСП

Полуектова К. О.

квітень

 

МЕ-03-15 Мн

13

Фізико-хімічне прогнозування поведінки домішок чавуну при зміні окислювального потенціалу дуття

Ярцев А.О.

травень

 

МЕ-03-15 Мн

               

      Зав. каф. ТМП та Х   д.т.н., проф.                                                                    Ковальов Д.А.

 

 

 Вгору: Студентська наука