Институт промышленных и бизнес технологий
Украинского государственного университета науки и технологий

Із історії кафедри

Кафедра ливарного виробництва була створена у 1930 р. внаслідок злиття структурних підрозділів цього профілю Дніпропетровського вечірнього металургійного інституту, Донського політехнічного інституту та металургійного факультету ДДМ. У створенні науково-педагогічного колективу та підвищення його професійного рівня велику допомогу надавали професори М.П. Безуглов, В.М. Свічників, С.І. Тільний, Н.І. Доброхотів. У період із 1930 по 1937 р. кафедрою завідував професор А.А. Булгаков, 1938-1941 рр. - Доцент С.М. Сосновський. Тридцять три роки, з 1943 до 1976 р., кафедрою завідував лауреат Державної премії д.т.н., професор О.Є. Кривошеєв. У період із 1976 по 1982 р. - доцент Г.Є. Белай, і з 1982 р. по 2000 р. її очолював д.т.н., професор Н.П. Котешів. Нині кафедрою керує д.т.н., професор В.Є. Хричиків. Ще 1932 р. було створено науково-дослідну групу прокатних валків під керівництвом А.Є. Кривошеєва. У період з 1932 по 1941 р. були розроблені основи технологічних процесів плавки чавуну у вагранках, полум'яних і мартенівських печах, що гойдаються. У ці роки були розпочато розробки з теорії профілювання, формоутворення та виготовлення кокілів для виливки вибілених валків зі складними по профілю струмками. У роки війни співробітники кафедри брали участь в організації та освоєнні виробництва литих чавунних та сталевих валків на ММК. Було розроблено кокільно-опучне оснащення, що взаємоцентрується, що забезпечує попередження утворення шлюбу валків по перекосах і тріщинам. При освоєнні лиття сталевих валків на ММК завдання стояло в якнайшвидшому вивільненні кувально-пресових засобів від виготовлення кованих валків для більш ефективного використання цих засобів у виробництві бойової техніки та боєприпасів. У процесі проведення цих робіт складалася школа вітчизняних вальцеливарників. Особливо плідно вона розгорнула свою роботу за відновлення Лутугинського та Дніпропетровського заводів прокатних валків, освоєння нового виробництва на Кушвінському заводі прокатних валків. Наприкінці 40-х років. кафедра одночасно з працівниками КПІ, ЦНДІТМаш, ІПЛ та ін. розгорнула дослідження з основ теорії та технології виробництва прокатних валків, каландрових та інших валів з чавуну з кулястим графітом. В даний час виливки цього виду масою 1-75 т. виготовляють у великій кількості на вальцеливарних та машинобудівних заводах та широко експлуатують у багатьох галузях промисловості країн СНД та далекого зарубіжжя. Кафедра ливарного виробництва – єдина в Україні, яка цілеспрямовано готує фахівців для вальцеливарних заводів Лутугиного та Дніпропетровська. Ці заводи не лише в Україні, а й у країнах ближнього зарубіжжя є єдиними постачальниками валків та валів для сучасних листо- та трубопрокатних станів усіх країн СНД, для папероробного, гумотехнічного, борошномельного та лакофарбового виробництв. Кафедра має в своєму розпорядженні предметну аудиторію ім. А.Є.Кривошеєва, обладнаної сучасною проекційною та мультимедійною апаратурою, лабораторіями формувальних матеріалів та сумішей, формувально-плавильного, художнього та стоматологічного лиття та ін. На лабораторній базі кафедри крім проведення навчального процесу здійснюється виконання госпдоговірних та держбюджетних досліджень. На кафедрі є також спеціалізовані лабораторії та установки для проведення НДР та НДРС – напівпромислова лабораторія відцентрового лиття, лабораторія високотемпературного термічного аналізу ливарних матеріалів та сплавів, установка для моделювання гідродинамічних процесів заповнення ливарних форм. Сьогодні кафедра є великим підрозділом академії з високим науково-педагогічним потенціалом, який успішно вирішує актуальні проблеми ливарного виробництва, щорічно поповнює промислові підприємства кваліфікованими інженерними та науковими кадрами, організаторами виробництва.Наверх: Про кафедру