Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

СЕЛІВЬОРСТОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ photo

СЕЛІВЬОРСТОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ

доктор технічних наук, професор

Контакти:

E-mail: seliverstovvy@gmail.com

Телефон :

Кімната : A-513

СЕЛІВЬОРСТОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ

Публікації на Google академія

Народився в м. Дніпропетровську 20.08.1972 р. Після закінчення Державної металургійної академії України (ДМетАУ) за фахом "Ливарне виробництво чорних і кольорових металів" в 1994 р. поступив в аспірантуру, яку закінчив в 1997 р. Дисертаційна робота присвячена дослідженню і розробці технології регульованого газодинамічного витіснення рідкого металу із сифонної ливникової системи у виливки та зливки, є продовженням і розвитком традиційного наукового напряму кафедри ливарного виробництва - рішення проблеми зниження непродуктивних витрат металу, зокрема на ливниково-живильну систему. Захист роботи відбувся в 2000 р. в Національному технічному університеті України "КПІ". У цьому ж році Селівьорстов В.Ю. стає асистентом, а потім і доцентом кафедри ливарного виробництва НМетАУ. З 2002 р. по 2003 р. - голова ради молодих учених НМетАУ. З 2003 р. Декан електрометалургійного факультету. У 2011 р. захистив докторську дисертацію, що присвячена розробці теоретичних основ створення термочасових і силових умов та реалізації змінюваного в часі газового тиску (газодинамічного впливу) на рідку фазу до повного затвердіння виливка в герметизованій системі виливок-пристрій для введення газу. Автор більше 130 наукових і навчально-методичних робіт, зокрема 12 патентів і свідоцтв на право інтелектуальної власності.

Нові наукові розробки стосуються використання вторинних матеріалів як компонентів формувальних і стрижньових сумішей, вогнетривких сумішей для виготовлення надливів крупних сталевих і чавунних виливків, розробки теоретичних і технологічних основ газодинамічного впливу на твердіючий розплав у ливарній формі з метою підвищення якості металу виливків і зливків.