Национальная Металлургическая академия Украины

Рослик Ирина Геннадиевна photo

Рослик Ирина Геннадиевна

Заведующий кафедрой

доцент

Контакты:

E-mail: roslyk67@gmail.com

Телефон : 374-85-78

Комната : 203

Доцент кафедры покрытий, композиционных материалов и защиты металлов Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ).

Окончила Днепропетровский металлургический институт в 1989 году по специальности "Физико-химические исследования металлургических процессов", специализация "Порошковые и композиционные материалы, покрытия".

Кандидат технических наук (2000 г.), доцент (2002 г.).

Научные разработки последних лет в области:

- разработка и исследования технологий получения железных и легированных порошков, конструкционных материалов;

- изучение свойств железо-стеклянных порошковых материалов.

Преподаёт дисциплины:

- "Механика и технология порошковых и композиционных материалов";

- "Теория процессов формирования структуры и свойств порошковых материалов";

- "Современные проблемы теории и технологии порошковой металлургии";

- "Порошковые и композиционные материалы";

- "Технология порошковой металлургии и защита металлов от коррозии";

- "Технология получения порошков и порошковых материалов";

- "Порошковая металлургия";

- "Компьютеризация технологических процессов".

Издано статей:

1.  Внуков А.А. Влияниетехнологическихпараметровэлектроосаждения на химическиесвойства дисперсного железа / А.А. Внуков И.Г. Рослик, Ю.А. Кушнир // Металлургическая и горноруднаяпромышленность. – 2017. – №1.- С. 77-82.

2. Чераньов Р.М. Дослідження впливу основних технологічних чинників процесу електролізу на фізичні та хімічні властивості порошку заліза / Чераньов Р. М., Внуков О. О., Рослик І. Г. // Матеріалознавство та термічна обробка металів. – 2016. - № 4.С. 16 – 21.

Тезисы:

1. Чераньов Р.М. Дослідження впливу основних технологічних чинників процесу електролізу на фізичні та хімічні властивості порошку заліза / Р.М. Чераньов, О.О. Внуков, І.Г. Рослик // IV Наукова конференція «Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці». Збірка накових праць – Харків: Технологічний центр, 2016. – С. 79.

2. Чайковський О. В.Дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на властивості спеченихмідних композитів/ О.В. Чайковський, І.Г. Рослик // Сб. тез Всеукраїнської науково-технічна студентської конференції «МОЛОДА АКАДЕМІЯ-2017».- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2017.

Книги, монографии, научные пособие:

1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Діагностика корозійних систем» для студентів спеціальності 136 – металургія,  Дніпро, НМетАУ. – 2017. – 9 с.

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни  «Спечені матеріали на основі кольорових металів і сплавів»для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство / Укл. І.Г. Рослик, О.В. Біла – Дніпро:  НМетАУ, 2017. – 10 с.

Куратор группы МВ04-12.