Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

2022 рік

                                                                                                                                 лист Міністерства освіти і науки України

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

від   12.01.2022 р.  №   22.1/10- 28

 

 

 Перелік наукових конференцій 

з проблем вищої освіти і науки на 2022 рік

Інститут промислових та бізнес технологій 

Українського державного університету науки і технологій

 (назва вищого навчального закладу)

 

№ у/п

Тема

конференції

 

Заклад вищої освіти (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, е-mail

Місто

та термін

проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, що є співорганізаторами заходу

1

2

3

4

5

6

І. Міжнародні конференції

 

 

 

 

51

Міжнародна науково- технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні»

 

 

 

Український державний університет науки і технологій

пр. Гагаріна 4,

м. Дніпро, Україна, 49005

тел.: +38 (056)713-52-56,

е-mail: itmm@metal.nmetau.edu.ua

 

 

м. Дніпро,

   15 – 17     березня    2022 р.

 

 

 

300

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут промислових та бізнес-технологій, Дніпровський національний університет імені О. Гончара, Національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Інститут промислових та бізнес-технологій, Національний гірничий університет, Харківський національний університет радіоелектроніки, Чорноморський державний університет імені П. Могили, Дніпровський державний технічний університет, Aalto University (Університет Аалто, Фінляндія), Akademia Górniczo-Hutnicza, (Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Польща), Silesian University of Technology (Сілезький технічний університет, Польща)

 

 

 

 

281

ХІ міжнародна науково-практична конференція «Металургія 2022»

Український державний університет науки і технологій

пр. Гагаріна 4,

м. Дніпро, Україна, 49005

тел.: +38 (0562) 47-45-10

е-mail: kaf.stal@metal.nmetau.edu.ua

 

м. Запоріжжя

 

24 - 26 травня

2022 р.

80

Міністерство освіти і науки України,

Інститут модернізації змісту освіти, Інститут промислових та бізнес-технологій, НТУ «Харківський політехнічний інститут», ФТІМС НАНУ, Асоціація ливарників України,  Одеський національний політехнічний, Білоруський національний  технічний Університет, Магдебурзький університет ім.Отто-фон-Геріке, AGN University of Science and Technology  A. Mickiewicha,  Запорізька торгово-промислова палата.

 

 

 

374

XVІІ Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості і освіті» /з можливістю стажування за міжнародною програмою/

 

Український державний університет науки і технологій

пр. Гагаріна, 4,

м. Дніпро, Україна, 49005

+38 067 250-60-26;

+38 056 746-19-72;

  е-mail: ncon@ukr.net

http://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p3746

 

м. Варна

(Болгарія),

 

червень  
2022 р.

100

Міністерство освіти і науки України

ДНУ «Інститут модернізації місту освіти», Національне агентство з акредитації України, , Український державний університет науки і технологій,Інститут промислових та бізнес-технологій, Технічний університет –ТУ Варна /Бол гарія/, Технічний університет Відень /Австрія/, Нікопольський факультет УДУНТ, Дніпровський освітній центр, Національний авіаційний  університет

 

 

 

 642

V Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» /з можливістю стажування за міжнародною програмою/

Український державний університет науки і технологій,

пр. Гагаріна, 4,

м. Дніпро, Україна, 49005

+38 067 250-60-26;

+38 056 746-19-72;

 е-mail: ncon@ukr.net

http://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p3746 

м. Відень

(Австрія)

 

листопад

 2022 р.

100

Міністерство освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації місту освіти», Національне агентство з акредитації України, Інститут промислових та бізнес-технологій, Технічний університет –ТУ Варна Університет Алгарве Фаро, Технічний Університет Відень, Нікопольський факультет УДУНТ, Дніпровський освітній центр Національний авіаційний університет

 

ІІ. Всеукраїнські конференції

 

 

 

 

 

 

26

ХІІІ Всеукраїнська конференція «Молоді вчені 2022 – Від теорії до практики»

Український державний університет науки і технологій,

пр. Гагаріна, 4,

м. Дніпро, Україна, 49005

тел.: 

+38 067 250-60-26;

+38 056 746-19-72;

е-mail: ncon@ukr.net

http://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p3746  

м. Дніпро,

 29

березня

2022 р.

60

Міністерство освіти і науки України , ДНУ «Інститут модернізації місту освіти»,Фізико-технічний інститут металів і сплавів НАН України, Інститут промислових та бізнес-технологій, Нікопольський факультет УДУНТ, Дніпровський освітній центр Харківський торгово-економічний інститут КНЕУ

ІІІ. Інтернет -  конференції

17

Економічна кібернетика: комп’ютерні технології в бізнесі

 

Український державний університет науки і технологій,

пр. Гагаріна 4,

м. Дніпро, Україна, 49005
тел. : (056)374-83-70

е-mail : kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua

 

м. Дніпро,

 

01 - 02 березня

2022 р.

 

80

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут примислових та бізнес-технологій, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля,  Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Національний університет «Запорізька політехніка

47

 

 Управління проєктами. Перспективи розвитку проектного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об’єктів права інтелектуальної  власності

Український державний університет науки і технологій,

пр. Гагаріна, 4

м. Дніпро, Україна, 49005

тел.:.

+38 067-710-38-19,

е-mail:  petrenko_v@email.ua

 

 

 

м. Дніпро,

 

 березень

2022р.

80

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут примислових та бізнес-технологій,

Українська Асоціація управління проектами;

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; НТУ України «ХПІ»; НТУ України «КПІ імені Ігоря Сікорького; Одеський національний морський університет; Czestochowa University of Technology (Poland) Честоховський політехнічний університет, Польща; (WSZOP), Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, Польща;

University of Miskolc, Університет в Мішкольце Угорщина; Astana IT University Kazakhstan.

 

                     

                                                                                                                            Вгору: Проведення наукових заходів на базі ІПБТ УДУНТ