Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Студенська наука

Невід`ємною складовою підготовки науково-педагогічних кадрів є студентська наукова діяльність. Результативність цієї роботи закладає фундамент для подальшого росту науковця. Тому доцільно реалізувати на практиці ідею дослідницької складової в навчанні. Вона спрямована на рішення проблеми об'єднання наукових досліджень, методичної роботи кафедр та активізації пізнавальної діяльності студентів.

З метою підвищення рівня науково-дослідних магістерських та випускних робіт, розширення кругозору студентів і залучення обдарованої молоді до наукових досліджень, які проводяться на кафедрах, в академії працюють студентські наукові гуртки і семінари.

Так, на кафедрі обробки металів тиском працюють три гуртка  за наступними напрямами:

  • фізичні основи та експериментальні дослідження процесів обробки металів тиском;
  • моделювання та оптимізація процесів обробки металів;
  • нові технічні рішення в обробці металів тиском.

На кафедрі матеріалознавства працюють гуртки за наступними напрямами:

  • дослідження фазових перетворень в напівпровідникових матеріалах та розробка способів покращення їх властивостей;
  • дослідження фазових перетворень при кристалізації та в твердому стані в легованих чавунах та сплавах на основі кольорових металів та розробка способів покращення їх властивостей;
  • дослідження структурних перетворень при деформуванні ультра та низковуглецевих сталей та розробка способів покращення їх властивостей;
  • дослідження структуроутворення та фазових перетворень в білих чавунах та розробка способів покращення їх властивостей;
  • дослідження структуроутворення та фазових перетворень в сплавах на основі алюмінію та титану та розробка способів покращення їх властивостей.

На кафедрі політичної економії є науковий гурток «Проблеми економічної безпеки».

На кафедрі електротехніки та електропривода працюють 2 студентських гуртка: «Електротермія» та «Електрохімія».

У гуртках студентського наукового товариства “Механік” кафедри теоретичної механіки студенти готують доповіді за різними темами, які не входять до програми дисципліни, однак, поширюють кругозір і готують студентів до виконання наукових досліджень.

Науково-дослідна робота зі студентами проводиться у вигляді конкурсів, олімпіад, конференцій та ін.