UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Видавнича діяльність НМетАУ

Наукові конференції ( інформація надається організаторами конференції, а також надається електронний варіант збірника матеріалів, тобто, переносимо, що було попередньому варіанті - «Конференции»)

Публікаційна активність науковців академії  http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=&ustanova=257&gorod=4&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0

 P.S. Бібліометріка, h-індекс Google Scholar, Scopus науковців НМетАУ

Монографії ( надається перелік для наповнення)

Сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: пошук, інформація.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRNnatural/SyTe

 

 Журнали академії


Зображення

image 01.jpg

 Проблеми економіки та політичної економії. Науковий економічний електронний журнал. http://politeco.nmetau.edu.ua/

image Science_19705.jpg

Металургійна теплотехніка. Збірник наукових праць. http://mt.ktemp.dp.ua/index.html

image 03.jpg

Системні технології. Регіональний межвузівський збірник наукових праць. http://st.nmetau.edu.ua/

image 04.png

Сучасні проблеми металургії. Збірник наукових праць. http://spm.nmetau.edu.ua/

image 06.jpg

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика . Збірник наукових працьhttp://ttpt.ktemp.dp.ua/index.html

image 05.jpg

 Теорія і практика металургії. Загально-державний науково-технічний журнал Академії інженерних наук України. http://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2004/p1504facebook banner   twitter banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2017 nmetau.edu.ua

Керівництво

Основні напрямки наукової діяльності

Спеціалізовані вчені ради

Новини

Наукові школи

Наукові розробки

Виставкова діяльність

Рада молодих вчених

Студенська наука

Аспірантура

Докторантура

Видавнича діяльність НМетАУ

Винахідницька діяльність

Конференції