Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Інформація. Хорватія ( Journal Metalurgija )

Новий випуск: Металургія 62 (2023) 3-4, С. 329-500

Кожна стаття має 3-5 рецензій (1-2 метрологічні; 2-3 наукові з категоріюванням). Доповіді також будуть представлені на симпозіумі SHMD, а їх тези будуть опубліковані в Збірнику тез, який видається в журналі Metalurgija.

Journal Metalurgija

Announcements

Dear authors, before sending manuscripts for considering for publishing to the journal Metalurgija please check the list of databases which index journal Metalurgija. Please note that the changes in the list of indexed databases are possible because of the changes in policies and decisions of the producers of specific databases on which CMS can not influence. Therefore, CMS is not responsible if there are changes in the journal indexing in certain databases during the process of publishing an article.


Оголошення

 Шановні автори, перед надсиланням рукописів для розгляду до публікації до журналу «Металургія» просимо ознайомитися зі списком баз даних, які індексують журнал «Металургія». Зверніть увагу, що зміни в списку індексованих баз можливі через зміни в політиках і рішеннях виробників конкретних баз, на які CMS не може впливати. Таким чином, CMS не несе відповідальності за зміни в індексації журналу в певних базах даних під час публікації статті.

 


Список баз даних, які індексують журнал "Металургія".

Для журналу «Металургія» розраховані такі бібліометричні показники для журналів:

Рейтинг Scimago Journal (SJR): 0,328 (2021)

 • Engineering: Mechanics of Materials – Q3 (2021)
 • Materials Science: Materials Chemistry – Q3 (2021)
 • Materials Science: Metals and Alloys – Q2 (2021)
 • Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics – Q3 (2021)

 

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.908 (2021)

CiteScore: 1.4 (2021)

 

 Журнал Metalurgija  повністю або вибірково індексується в наступних базах даних:

 •  Scopus
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – part of Web of Science Core Collection
 • Academic Search Complete
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Ei Compendex
 • Materials Research Database
  • METADEX
 • Technology Research Database
 • Chemical Abstracts
 • Cabell’s Directories of publishing opportunities in mathematic and sciences
 • Referativny Zhurnal
 • Chemical Engineering and biotechnology abstracts
 • Weldasearch
 • Advanced Technologies Database with Aerospace
 • Aerospace Database
 • Aluminium Industry Abstracts
 • ANTE: Abstracts in New Technology & Engineering
 • Ceramic Abstracts
 • Civil Engineering Abstracts
 • Computer and Information Systems Abstracts (Module)
 • Copper Technical Reference Library
 • Corrosion Abstracts
 • Earthquake Engineering Abstracts
 • Electronics & Communications Abstracts
 • Engineered Materials
 • Engineering Research Database
 • Materials Business File
 • Mechanical & Transportation Engineering Abstracts
 • Solid State and Superconductivity Abstracts


Вгору: Наукові заходи і видавнича діяльність науково-педагогичних працівників