UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Наукові школи

НАУКОВІ ШКОЛИ


Дніпропетровська наукова школа теоретичного і прикладного металознавства

Заснована у 1932 році, до серпня 2003 року очолювана академіком Тараном Ю.М., зараз очолюється проф. Куцовой В.З.
Основні напрямки наукової роботи:

За результатами досліджень отримано понад 100 патентів, (з них 6 міжнародних), опубліковано більш ніж 700 робіт, зроблено 2 відкриття.


Дніпропетровська наукова школа теорії та технології електрометалургійного виробництва

Заснована у 1925 році видатним вченим, заслуженим діячем науки і техніки України, доктором технічних наук, професором Хитриком С.И. і з 1980 року очолювана академіком НАН України, за-служеним діячем науки і техніки України Гасиком М.І.
Основні напрямки наукової роботи:

За результатами досліджень отримано понад 400 патентів (з них 21 міжнародних), опубліковано більш 1400 наукових робіт, з них 42 підручників та монографій.


 

Дніпропетровська наукова школа теорії і практики ливарного виробництва

Заснована у 1943 році професором Кривошеєвим А.Є. і зараз очолювана професором Хричиковим В.Є.
Основні напрямки наукової роботи:

За результатами досліджень отримано понад 100 авторських свідоцтв на винаходи і патентів, опубліковано більше ніж 700 наукових робіт.


 

Дніпропетровська наукова школа промислової теплоенергетики

Заснована у 1923 році і зараз очолювана д.т.н., професором Губінським М.В.
Основні напрямки наукової роботи:

За результатами досліджень отримано понад 250 патентів (з них 3 міжнародних), опубліковано більш ніж 1500 робіт


Теоретичні концепції сучасних технологій виробництва чавуну та окускування металургійної сировини

Організаційною базою функціювання наукової школи є кафедра металургії чавуну Національної металургійної академії України, яку зараз очолює проф.А.К.Тараканов Кафедра існує з 1899 року. Її засновником був академік АН СРСР М.А.Павлов.
Основні напрямки наукової роботи:

За результатами досліджень співробітниками кафедри протягом останніх трьох років опубліковано 112 статей та 5 монографій.


Фундаментальна теорія і практика металургії сталі

Заснована у 1930 році і зараз очолювана академіком Академії наук вищої школи України Бойченко Б.М.
Основні напрямки наукової роботи:

За результатами досліджень отримано більше 100 авторських свідоцтв на винаходи і патентів ( з них 25 міжнародних), опубліковано більш ніж 600 наукових праць в вітчизняних та зарубіжних виданнях.


Дніпропетровська наукова школа термічної та деформаційно-термічної обробки сталей

Заснована у 1931 році і зараз очолювана професором, д.т.н. Дейнеко Л.М.
Основні напрямки наукової роботи:

За результатами досліджень отримано понад 250 авторських свідоцтв та патентів, опубліковано більш ніж 700 робіт.


 

Дніпропетровська наукова школа теорії і технології обробки металів тиском

Заснована у 1930 р. і зараз очолювана професором Данченко В.М.
Основні напрямки наукової роботи:

За результатами досліджень отримано понад 200 патентів (з них 20 міжнародних), опубліковано більш ніж 700 робіт.


 

Високоефективні процеси порошкової металургії та противокорозійний захист металів

Науковий керівник професор, д.т.н. Пінчук С.Й.
Основні напрямки наукової роботи:

За результатами досліджень отримано понад 100 патентів, (з них 6 міжнародних), опубліковано більш ніж 700 робіт, зроблено 2 відкриття.


Дніпропетровська наукова школа теорії металургійних процесів

Заснована у 1945 році, до 2000 року очолював проф., д.т.н. Яковлєв Ю.М., а зараз очолювана доктором технічних наук Камкіною Л.В.
Основні напрямки наукової роботи:

За результатами досліджень отримано понад 20 авторських свідоцтв, опубліковано більш ніж 300 робіт.
facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Керівництво

Основні напрямки наукової діяльності

Спеціалізовані вчені ради

Новини

Наукові школи

Наукові розробки

Виставкова діяльність

Рада молодих вчених

Студенська наука

Аспірантура

Докторантура

Винахідницька діяльність

Наукові заходи та видавнича діяльність