Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітня діяльність (дисципліни кафедри)

До відома заінтересованих осіб!

 

У 2020/2021 навчальному році кафедрою «Якість, стандартизація та сертифікація» викладаються наступні фахові навчальні дисципліни (характеристику дисциплін представлено за відповідною нумерацією у доданих Програмах навчальних дисциплін або в їх силабусах)

 

Бакалаврат (Освітня програма «Якість, метрологія та експертиза» спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

 

1 курс

Б1.1 Захист прав споживачів (4 кр.ECTS) – пропонується як одна з вибіркових дисциплін (за Освітніми програмами спеціальностей НМетАУ).

 

2 курс

Б2.1 Метрологія і стандартизація (4 кр.ECTS);

Б2.2 Стандартизація продукції та послуг (7 кр.ECTS);

Б2.3 Стандартизація та сертифікація продукції та послуг (4 кр.ECTS) – пропонується як одна з вибіркових дисциплін (за Освітніми програмами спеціальностей НМетАУ).

 

3 курс

 

Б3.1 Дефектоскопія, випробування та випробувальне обладнання (8 кр.ECTS);

Б3.2 Технічний контроль якості (6 кр.ECTS, усього 11) – з продовженням;

Б3.3 Стандартизація продукції та послуг (7 кр.ECTS);

Б3.4 Методи та засоби вимірювань (+7  кр.ECTS, усього 15) – продовження;

Б3.5 Нормативно-технічне забезпечення митного контролю (5 кр.ECTS) – викладається як фахова вибіркова дисципліна;

Б3.6 Управління діяльністю підрозділів метрології, стандартизації та сертифікації на підприємстві (9 кр.ECTS) – викладається як фахова вибіркова дисципліна;

Б3.7 Еталони одиниць фізичних величин та метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки (10 кр.ECTS) – викладається як фахова вибіркова дисципліна;

Б3.8 Товарознавча експертиза (4 кр.ECTS) – продовження; викладається як фахова вибіркова дисципліна;

Б3.9 Товарознавство та споживчі властивості продукції (4 кр.ECTS) – продовження; викладається як фахова вибіркова дисципліна;

Б3.10 Управління якістю (4 кр.ECTS) – пропонується як одна з вибіркових дисциплін (за Освітніми програмами спеціальностей НМетАУ).

 

4 курс

 

Б4.1 Опрацювання результатів вимірювань (7 кр.ECTS);

Б4.2 Кваліметрія (5 кр.ECTS);

Б4.3 Оцінка відповідності, атестація та сертифікація продукції, послуг та персоналу (10 кр. ECTS);

Б4.4 Технічний контроль якості (+5 кр.ECTS, усього 11) – продовження;

Б4.5 Управління якістю (5 кр.ECTS) – викладається як фахова вибіркова дисципліна;

Б4.6 Технічна творчість (8 кр.ECTS) – викладається як фахова вибіркова дисципліна;

Б4.7 Економіка робіт з метрології, стандартизації та сертифікації (4 кр.ECTS) – викладається як фахова вибіркова дисципліна;

Б4.8 Метрологія та технічний контроль (4 кр.ECTS) – пропонується як одна з вибіркових дисциплін (за Освітніми програмами спеціальностей НМетАУ).

 

 

Магістратура (Освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

 

1 (5) курс

М1(5).1 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (6 кр.ECTS);

М1(5).2 Проектування засобів інформаційно-вимірювальної техніки (4 кр.ECTS);

М1(5).3 Системи управління якістю (6 кр.ECTS);

М1(5).4 Оцінка відповідності продукції, персоналу та випробувальних лабораторій (5 кр. ECTS);

М1(5).5 Наукова діяльність, інновації та оптимізація рішень у сферах метрології, технічного регулювання та управління якістю (3 кр.ECTS);

М1(5).6 Спеціалізовані системи якості (4 кр.ECTS) – викладається як фахова вибіркова дисципліна;

М1(5).7 Сталий інноваційний розвиток системи технічного регулювання (3 кр.ECTS) – викладається як фахова вибіркова дисципліна;

М1(5).8 Всеохопне управління якістю (3 кр.ECTS) – викладається як фахова вибіркова дисципліна;

М1(5).9 Стандартизація продукції та послуг (3 кр.ECTS) – викладається як фахова вибіркова дисципліна;

М1(5).10 Стандарти екологічної та соціально-етичної відповідальності (3 кр.ECTS) – викладається як фахова вибіркова дисципліна;

М1(5).11 Економіка якості згідно стандарту ISO 10014 (4 кр.ECTS);

М1(5).12 Товарознавство та експертиза продукції (4 кр.ECTS) – пропонується як одна з вибіркових дисциплін (за Освітніми програмами спеціальностей НМетАУ);

М1(5).13 Управління якістю та безпечністю харчової продукції (за стандартом ISO 22000) (4 кр.ECTS) – пропонується як одна з вибіркових дисциплін (за Освітніми програмами спеціальностей НМетАУ);

М1(5).14 Управління ризиками (за стандартом ISO 31000) (4 кр.ECTS) – пропонується як одна з вибіркових дисциплін (за Освітніми програмами спеціальностей НМетАУ).

 

Аспірантура  - підготовка на ступінь «Доктор філософії» (за Освітньо-професійними програмами спеціальностей НМетАУ)

А1.1 Системи управління якістю за стандартами ISO (4 кр.ECTS) – пропонується як одна з вибіркових дисциплін (за Освітніми програмами спеціальностей НМетАУ);

А1.2 Методи та засоби вимірювань (4 кр.ECTS) – пропонується як одна з вибіркових дисциплін (за Освітніми програмами спеціальностей НМетАУ);

А1.3 Кваліметрія (4 кр.ECTS) – пропонується як одна з вибіркових дисциплін (за Освітніми програмами спеціальностей НМетАУ).Вгору: АБИТУРІЄНТУ!