Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Запрошуємо до обговорення

Запрошуємо до обговорення проєктів освітніх програм: «Якість, метрологія та експертиза» з підготовки фахівців на бакалаврському рівні вищої освіти та «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» на магістерському  рівні вищої освіти за спеціальністю 175 – Інформаційно-вимірювальні технології, підготовлені на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р., № 1392 "Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти". Просимо усіх зацікавлених осіб надсилати свої зауваження і пропозиції щодо покращення програм надсилати на E-mail: k.o.chornoivanenko@ust.edu.ua.  або a.m.dolzhanskiy@ust.edu.ua.
Обговорення завершується 20.02.2023.


Додатки