Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра систем якості, стандартизації та метрології

ДОЛЖАНСЬКИЙ Анатолій Михайлович photo

Завідувач кафедри: ДОЛЖАНСЬКИЙ Анатолій Михайлович

Контакти:

Адреса м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, Український державний університет науки і технологій

E-mail: a.dolzhanskiy@gmail.com

Телефон: (38056) 746-05-49 
 

 

Кафедра "Систем якості, стандартизації та метрології" є випускаючою в Українському державному університеті науки і технологій, і готує 

фахівців за Освітньо-професійними програмами:

-          «Якість, метрологія та експертиза» за освітнім рівнем «бакалавр»;

-          «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» за освітньо-професійним рівнем «магістр», спеціальності 175 - Інформаційно-вимірювальні технології,

Високий рівень підготовки фахівців підтверджений державною акредитацією спеціальності і затребуваністю випускників підприємствами різного профілю діяльності.

Учбовий процес ведуть 2 професора і 8 доцентів, включаючи провідних професіоналів в області систем якості, забезпечення і аудиту якості. При кафедрі функціонує Технічний комітет "Кріпильні вироби" ТК 136 Держспоживстандарту України, сферою діяльності якого є нормативні документи на сітки, кріплення і інші вироби з дроту.

Наукова робота на кафедрі направлена на вдосконалення процесів обробки металів тиском, зокрема, холодного волочіння дроту і труб. Ведуться обширні роботи по гармонізації національних стандартів з міжнародними і європейськими нормативними документами.

Співробітники кафедри мають близько 100 патентів і більше 300 публікацій, в основному, в областях технології волочіння дроту, розробки ефективних технологічних мастил і стандартизації. До цих робіт долучаються кращі студенти.

Випускники-бакалаври кафедри отримують поглиблені знання в наступних областях:

- метрологічне забезпечення;

- передові концепції, підходи, методи та інструменти сучасного управління якістю;

- статистичні методи управління якістю;

- технічний контроль і дефектоскопія на виробництві;

- комп'ютерна обробка інформації.

Випускники-фахівці кафедри отримують поглиблені знання в наступних областях:

- системи управління якістю відповідно до стандартів ДСТУ ISO серії 9000, 14000, 17000, 27000, 35000, 45000 та ін.;

- стандартизація та оцінка відповідності;

- метрологія;

- сертифікація персоналу.

Кафедра відкрита для взаємовигідної співпраці у вказаних сферах.

Контактні телефони: (0562) 46-05-49; (056) 37-48-3-59. Должанський Анатолій Михайлович, зав. кафедрою, д.т.н., професор.

 

Ми в Facebook

Facebook — Выполните вход или зарегистрируйтесь