Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси дисциплін

Кафедра якість, стандартизація та сертифікація пропонує студентам, що навчаються за будь-якої освітньою програмою, наступні дисципліни вільного вибору з наданням відповідного опису змісту (силабусів) – у доданих файлах:

-         Для бакалаврів:

1 курс – Захист прав споживачів;

2 курс – Стандартизація та сертифікація продукції та послуг;

3 курс – Управляння якістю;

4 курс – Метрологія та технічний контроль.

-         Для магістрів:

Товарознавство та експертиза продукції;

Управління безпечністю харчової продукції (за стандартом ISO 22000);

Управління ризиками (за стандартом ISO 31000).


Додатки

Управління безпечністю харчової продукції.doc (silabus_upryakisbezpharchprod.doc 121 kb)

Управління безпечністю харчової продукції

Захист прав споживачів.doc (silabus_zahist_prav_spozhivachiv.doc 105 kb)

Захист прав споживачів

Стандартизація та сертифікація продукції та послуг.doc (silabus_standartizatsiya_ta_sertifikatsiya_produktsiyi_ta_poslug.doc 103 kb)

Стандартизація та сертифікація продукції та послуг

Метрологія та технічний контроль.doc (silabusmetrologiya_ta_teh_kontrol.doc 143 kb)

Метрологія та технічний контроль

Товарознавство та експертиза продукції.doc (silabustoveksp-vibirmag.doc 169 kb)

Товарознавство та експертиза продукції

Управління ризиками.doc (silabusupravlinnya_rizikami.doc 142 kb)

Управління ризиками 

Управляння якістю.doc (silabusupryak-vibirbak.doc 162 kb)

Управляння якістю