Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Навчально-методичні матеріали з дисциплін "БЖД" та "ЦЗ"

1. Безпека життєдіяльності при аваріях з небезпечними хімічними речовинами. - П.М. Лопухів, Є.В. Лукін. - Дніпропетровськ, НМетАУ, 2003. - 102стор.

2. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях. В.І. Карандашев, В.Є. Машиністів. - Дніпропетровськ, НМетАУ. - 100стор. (На українській мові).

3. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни 'Цивільна оборона'. Тема: 'Оцінка стійкості промислового об'єкта до дії повітряної ударної хвилі при вибуху газоповітряної суміші'. Укладач П.М. Лопухів - Дніпропетровськ, НМетАУ, 2005. - 11стор. (На українській мові).

4. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни 'Безпека життєдіяльності'. Тема: 'Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин', для студентів усіх спеціальностей. Склали: В.І. Карандашев, В.Н. Садовий. - Дніпропетровськ, НМетАУ, 2006. - 45стор. (На українській мові).

5.Карандашев В.І., Лукін Є.В., Машиністов В.Є. Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва і побуту. Частина I. середу проживання людини і проблема його безпеки: Навч.посібник.-Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007.-45с.

6. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Оцінка стійкості роботи промислового об'єкта до впливу повітряної ударної хвилі при вибуху газоповітряної суміші" з дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів усіх спеціальностей. Укладач: Белявський П.Г., кандидат військових наук, доцент.- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.-19с. (На українській мові).

7.Методіческіе вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Оцінка хімічної обстановки при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин" з дисципліни "Цивільний захист" для студентів усіх спеціальностей. Укладач: Галкін О.Ф., ст.викладач. -Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.-48с. (На українській мові)

8.Белявскій П.Г. Безпека життєдіяльності. Частина 2. Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на життєдіяльність населення; Навч.посібник.-Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.-48с.

9. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для вивчення дисципліни "Цивільний захист" для студентів усіх спеціальностей. Дніпропетровськ, НМетАУ, 2014, 52 с. Укладачі: В.Є. Машиністів О.Ф. Галкін.


Зображення

image kqualstd_18332.jpg

image kqualstd_14719.jpg

image kqualstd_16366.jpg

image kqualstd_6466.jpg

image kqualstd_9277.jpg

image kqualstd_14263.jpgВгору: Методичне забезпечення