Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Завершена акредитація!

Успішно завершилася процедура акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр за спеціальністю 8.18010010 - якість, стандартизація та сертифікація.

Вітаємо студентів, викладачів і співробітників кафедри!

Інформаційні повідомлення


Кафедра систем якості, стандартизації та метрології