UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Максакова Оксана Сергіївна photo

Максакова Оксана Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: tk136@ua.fm

Телефон : 0563748837

Кімната : 282

У 2002р. закінчила Національну металургійну академію України за спеціальністю «Обробка металів тиском». З 2006р. кандидат технічних наук за спеціальністю  05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.

Викладає у НМетАУ дисципліни: "Управління фінансово-економічною діяльністю у сфері забезпечення якості", "Регіональна та міжнародна стандартизація", "Сертифікація та атестація  продукції та послуг", "Екологічний моніторинг та сертифікація".

Напрямок наукових досліджень: умови механічного видалення окалини зі сталевого дроту; розробка національних стандартів України, їх гармонізація з міжнародними.

Є автором 134 наукових робіт:

 

Назва

Характер

 роботи

 

Вихідні дані

 

Співавтори

2

3

4

6

Исследование процесса протяжки катанки через ролики окалиноломателя

Друк.

cтаття.

Фахове видан.

Металлургическая и горнорудная промышленность.

Днепропетровск, 2004, №3,   С. 59–62

Ломов И.Н.,

Должанкий А.М.

Устройство для дополнительной поточной очистки катанки от остатков окалины после роликового окалиноломателя перед волочением

Друк.

cтаття.

Фахове видан.

Наукові вісті. Пластична деформація металів. Дніпропетровськ, НМетАУ, 2005, С.356-358

Должанский А.М.

 

Силовые условия удаления окалины в роликовом окалиноломателе

Друк.

cтаття.

Фахове видан.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематичний збірник наукових праць. Краматорськ: ДДМА, 2005.- С. 513-517

Должанский А.М.

Определение энергозатрат при сухом волочении катанки со смазкой, загрязнённой порошкообразной окалиной

Друк.

cтаття.

Фахове видан.

Теория и практика металлургии. Днепропетровск, 2005, №3,  С. 46-48

Должанский А.М.

Деформация катанки в роликовом окалиноломателе. Сообщение 1

Друк.

cтаття.

Фахове видан.

Металлургическая и горнорудная промышленность.

Днепропетровск, 2005, №2,   С. 52–54

Должанский А.М.

Деформация катанки в роликовом окалиноломателе. Сообщение 2

Друк.

cтаття.

Фахове видан.

Металлургическая и горнорудная промышленность.

Днепропетровск, 2005, №4,   С. 51–55

Должанский А.М.

Влияние окалины в сухой мыльной смазке на её антифрикционные свойства при волочении

Друк.

cтаття.

Фахове видан.

Металлургическая и горнорудная промышленность.

Днепропетровск, 2005, №6,   С. 57–61

Должанский А.М.

Деформация катанки в роликовом окалиноломателе. Сообщение 3

Друк.

cтаття.

Фахове видан.

Металлургическая и горнорудная промышленность.

Днепропетровск, 2006, №1,   С. 58–61

Должанский А.М.

Гармонизация национальных стандартов с международными и европейскими

Друк.

тези доповіді.

«Стратегия качества в промышленности и образовании», материалы  IIІ Международной конференции, Днепропетровск – Варна, Фортуна – ТУ, Варна, 2007. – С. 581.

Должанский А.М.

Роль ТК 136 «Крепёжные изделия» в гармонизации нормативных документов Украины на металлоизделия с европейскими и международными стандартами.

Друк.

cтаття.

 

Метизы. Днепропетровск, 2007, № 10, С. 20-24.

 

Должанский А.М., Луканова Л.А.

Волочение стальной катанки с поперечными сквозными дефектами

Друк.

тези доповіді.

Фахове видан.

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематичний зб. наук. праць. Краматорськ, 2008, С. 198-200.

Должанский А.М.,

Петлеваный Е.А.,

Ломов И.Н., Ломова О.Б.

Метод расчета параметров бесфильерного волочения стальной катанки в роликовом окалиноломателе

Друк.

cтаття.

Фахове видан.

Металлургическая и горнорудная промышленность. Днепропетровск, 2008, № 2, С. 53-57

Должанский А.М.,

Ломова О.Б., Ломов И.Н.

Определение коэффициента трения на контакте стальной заготовки с роликом окалиноломателя

Друк.

тези доповіді.

Фахове видан.

Обработка металлов давлением: Сб. науч.тр. – Краматорск, №1: ДГМА, 2008,
 С. 292-294.

Должанский А.М.,

Петлеваный Е.А.,

Ломов И.Н., Ломова О.Б.

Особливості національної системи стандартизації в умовах вступу України в міжнародну спільноту

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2008», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених (20-21 травня 2008р.), Дніпропетровськ, НМетАУ, 2008, С. 400.

Мачуська А.Ю.

Розробка проекту національного стандарту України, гармонізованого з відповідним міжнародним нормативним документом

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2008», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених (20-21 травня 2008р.), Дніпропетровськ, НМетАУ, 2008, С. 400.

Старина В.С.

Influence of scale in dry soap lubricant on its antifrictional properties at the wire-drawing process

Друк.

тези доповіді

“Metalurgija”, Materials and metallurgy – Summaries of lectures, Ŝibenik, Croatia, vol. 47, №3, 2008, str.267.

Dolzhanskiy A.M.

Efficiency of roller scale-breaker using upon the wire-drawing process

Друк.

тези доповіді

“METALURGIJA”, Materials and metallurgy – Summaries of lectures, Ŝibenik, Croatia, vol.47, №3, 2008, str.267.

Dolzhanskiy A.M.

Особенности гармонизации национальных стандартов на крепежные изделия с международными и европейскими нормативными документами

Друк.

cтаття.

Фахове видан.

Металлургическая и горнорудная промышленность. Днепропетровск, 2009, № 2, С. 55-57

Должанский А.М., Луканова Л.А.

Використання ISO 9001 та ISO 14001 при побудові систем управляння якістю продукції

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2009», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених (20-21 травня 2009р.), Дніпропетровськ, НМетАУ, 2009, С. 419.

Ломов І.М., Юрченко Т.В.

Основні складові системи управління  якістю на підприємстві

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2009», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених (20-21 травня 2009р.), Дніпропетровськ, НМетАУ, 2009, С. 421.

Афтенюк Н.Ф.

Роль ТК 136 «Кріпильні вироби» у системі стандартизації України

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2009», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених (20-21 травня 2009р.), Дніпропетровськ, НМетАУ, 2009, С. 422.

Белявцев Д.В.

Современные тенденции изменений в метизной отрасли Украины

Друк.

cтаття.

Фахове видан.

Металлургическая и горнорудная промышленность. Днепропетровск, 2010, № 2, С. 123-125

Должанский А.М., Ломов И.Н., Жадан А.А.

Анализ современного состояния метизной отрасли и пути повышения ее конкурентоспособности

Друк.

стаття.

Фахове видан.

Обработка материалов давлением: Сб.науч.тр. – Краматорск: ДГМА,
№ 2 (23), 2010,
С. 156-162.

Должанский А.М., Ломов И.Н., Жадан А.А.

ДСТУ ISO 4755:2007. Проточки нарізеві для зовнішньої метричної нарізі ISO

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2009. – 2с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 10663:2007. Гайки шестигранні зі скошеним буртом. Нарізь з дрібним кроком. Технічні умови

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 11с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 16047:2008. Кріпильні вироби. Випробування крутним моментом і відповідним затискним зусиллям

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 24с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 16426:2007. Кріпильні вироби. Системa забеспечування якості

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 22с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 8673:2007. Гайки шестигранні, тип 1, з метричною наріззю дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні умови

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 13с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 8674:2007. Гайки шестигранні, тип 2, з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні умови

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 14с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 8675:2007. Гайки шестигранні низькі (з фаскою) з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні умови

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 13с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 1580:2007. Гвинти з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 12с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 2010:2007. Гвинти з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 10с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 4161:2007. Гайки шестигранні зі скошеним буртом. Нарізь з великим кроком. Технічні умови

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 11с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 7053:2007. Гвинти самонарізувальні з шестигранною головкою та буртом. Технічні вимоги

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 8с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 7085:2008. Механічні та функційні властивості загартованих і відпущених гвинтів з накатаною метричною наріззю

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 15с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 7721-2:2007. Гвинти з пласкою потайною головкою. Частина 2. Глибина проникнення калібру у хрестоподібний шліц. Технічні умови

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 7с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 3506-2:2008. Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 2. Гайки

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 24с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 3506-3:2008. Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 3. Гвинти установні та подібні кріпильні вироби, які не працюють на розтягування

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 22с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 3506-4:2007. Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 4. Самонарізувальні гвинти

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 19с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 10684:2008. Кріпильні вироби. Покриття гарячеоцинковані. Технічні вимоги та методи випробування

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 30с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 2232:2007. Дріт тягнутий круглого перерізу із нелегованої сталі для дротяних канатів загальної призначеності і сталевих дротяних канатів великого діаметра. Технічні умови

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 20с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 4101:2007. Дріт сталевий тягнутий для підіймальних канатів. Технічні умови

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 9с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 6984:2007. Дріт із нелегованої сталі круглого перерізу для багатожильних канатів шахтних підіймачів. Технічні умови

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 12с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 8458-1:2007. Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 1. Загальні вимоги

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 14с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 8458-2:2007. Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 2. Дріт холоднотягнутий із нелегованої сталі патентований

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 15с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 8458-3:2007. Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 3. Дріт загартований в оливі та відпущений

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 13с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

Розробка проекту національного стандарту України на  кріпильні вироби, гармонізованого з міжнародним стандартом ISO 4018:1999

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2010», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених  (19-20  травня 2010 р.), том 2., Дніпропетровськ,
НМетАУ, 2010,
С. 183.

Султанова А.О.,
Ломов І.М.

Нормативні документи на дорожнє покриття

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2010», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених  (19-20  травня 2010 р.), том 2., Дніпропетровськ,
НМетАУ, 2010,
С. 184.

Петльова М.Л.

Використання внутрішнього аудиту для покращення діяльності організацій за допомогою ISO 19011

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2010», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених  (19-20  травня 2010 р.), том 2., Дніпропетровськ,
НМетАУ, 2010,
С. 186.

Погоріла А.О.,
Ломов І.М.

Управління технічним регулюванням в Україні

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2010», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених  (19-20  травня 2010 р.), том 2., Дніпропетровськ,
НМетАУ, 2010,
С. 188.

Литвин М.П.

Нормативні документи на дорожні знаки

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2010», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених  (19-20  травня 2010 р.), том 2., Дніпропетровськ,
НМетАУ, 2010,
С. 189.

Севастья-нова А.В.

Управління економікою якості у відповідності з

ДСТУ ISO 10014

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2010», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених  (19-20  травня 2010 р.), том 2., Дніпропетровськ,
НМетАУ, 2010,
С. 191.

Носань М.О.,
Ломов І.М.

Використання ДСТУ  ISO 10015 для навчання та управління якістю продукції

Друк.

тези доповіді

«Молода академія 2010», збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених  (19-20  травня 2010 р.), том 2., Дніпропетровськ,
НМетАУ, 2010,
С. 191.

Старишко О.В.

Доходы и затраты при обеспечении качества

Друк.

конспект лекцій

Дніпропетровськ; НМетАУ, 2007. – 47с.

Должанский А.М.

Економічні аспекти забезпечення якості

Друк.

конспект лекцій

Дніпропетровськ; НМетАУ, 2010. – 50с.

Должансь-кий А.М.

Пристрій для додаткової очистки довгомірної сталевої заготовки від окалини після роликового окалиновідламувача в потоці з волочінням

Патент.

Патент на винахід №74927. - Заявлено 17.03.2004. - Опубл. 15.02.2006. Бюл. № 2.-  С. 12., кл. В21С 43/00

 

Должанський А.М., Ломов І.М., Орлович Д.Є.

ДСТУ ISO 10684:2008. Кріпильні вироби. Покриття гарячеоцинковані. Технічні вимоги та методи випробування

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2010. – 14с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 15071:2009. Болти з шестигранною головкою та скошеним буртом. Малі типорозміри. Клас точності А

Національний стандарт України

Держспожив­стандарт України,

Київ, 2011. – 7с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М.,  Луканова Л.А.

Модель ділової досконалості бізнесу за премією

 

Друк.

тези доповіді

Демінга  Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2011» (18-19 травня 2011р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 190.

К.В. Сай

Управління соціальною відповідальністю за стандартом ISO 26000

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2011» (18-19 травня 2011р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 191.

М.О. Семенова

Вдосконалення систем якості за допомогою самоконтролю і самооцінки

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2011» (18-19 травня 2011р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 193.

Д.В. Писаревич

Управління аудитом відповідно до ISO 19011

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2011» (18-19 травня 2011р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 198.

Ю.В. Єгорова

Regulatory and Technical Support for Producing Prevailing Torque Type Steel Fasteners in Ukraine (Нормативно-техническое  обеспечение изготовления стальных самостопорящихся крепежных изделий в Украине)

 

Друк.

стаття.

Фахове видан.

 XII international scientific conference. New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering. Czestochova, 2011. – p. 229-232.

Dolzhansky A., Buravlyov I., Lukanova L.

Экспериментальное определение параметров работы роликового окалиноломателя

 

Друк.

стаття.

Фахове видання

Теория и практика металлургии. – 2012. – № 3 (86). – С. 44-49.

А.М. Должанский, В.А. Взоров

Изучение кинетики взаимодействия рудной и угольной  составляющей при их совместном нагревании

 

 

Друк.

стаття.

Фахове видан

Теория и практика металлургии. – 2012. – № 3 (86). – С. 62-65.

А.Г. Старовойт, Е.Л. Сорокин, Т.А. Кабак, Я.В. Фролов

Аналіз вимог національних стандартів україни до сталевих профільних труб

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 220.

К.С. Малишева

Аналіз нормативно-технічної бази України на метизну продукцію

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 226.

В.А. Взоров

Аналіз вимог національних стандартів України до спеціальних профілів прокату

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 226.

А.В. Щур

Аналіз вимог національних стандартів України до гарячекатаного листа

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 227.

О.О. Лісніченко

Показники результативності процесу контролю якості

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 231.

К.В. Сай

Особливості розробки технічних умов України на гвинт-конфірмат

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 233.

К.Ю. Гайдар

Розробка елементів системи управління якістю підприємства з обслуговування устаткування в сфері енергопостачання

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 233.

М.О. Семенова

Перспективна стандартизація в Україні

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 234.

А.А. Сачок

Аналіз вимог національних стандартів до продукції виготовленої методом холодного листового штампування

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ.- С. 236.

А.А. Круподер

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стандартизація продукції та послуг» для студентів напряму 6.051002 - метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл. О.С. Єрмакова

 

Друк.

 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. –
18 с.

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Сертифікація продукції, послуг та персоналу» для студентів напряму 6.051002 - метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл. О.С. Єрмакова –

 

Друк.

 

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. –
23 с.

ДСТУ ISO 3506-2:2008. Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 2. Гайки.

 

Національний стандарт України

Київ: Держспожив­стандарт України, 2013. – 16с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М., Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 3506-3:2008. Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 3. Гвинти установні та подібні кріпильні вироби, які не працюють на розтягування

 

Національний стандарт України

Київ: Держспожив­стандарт України, 2013. – 12с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М., Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 3506-4:2007. Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 4. Самонарізувальні гвинти

 

Національний стандарт України

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 14с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М., Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 10663:2007. Гайки шестигранні зі скошеним буртом. Нарізь з дрібним кроком. Технічні умови. -

 

Національний стандарт України

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 6с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М., Луканова Л.А.

Theoretical Calculation of Wire Heating in Roller Scale-breaker while Drawing Process (Теоретический учет разогрева проволоки в роликовом окалиноломателе в процессе волочения)

 

Друк.

тези доповіді

Summaries of Lectures of 10th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2012.- ibenic, Croatia. (June 17-21, 2012)// Metalurgua 51.-2012.-№ 3 – P.419.

Dolzhanskiy A.M., I. N. Lomov, O.B. Lomova.

Regulatory Support of Prevailing Torque Type Fasteners Manufacturing  in Ukraine (Нормативное обеспечение производства самостопорящегося крепежа в Украине)

 

Друк.

тези доповіді

Summaries of Lectures of 10th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2012.- ibenic, Croatia. (June 17-21, 2012)// Metalurgua 51.-2012.-№ 3 – P.429.

Dolzhanskiy A.M.

Аналіз процесу поліпшення  в організації згідно роботи циклу PDCA

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2013” (21-22  травня 2013р.).- Том 2 .-  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – С. 215-216.

Кормишова В.В.,

 

Управління процесом зберігання продукції в рамках системи якості організації

Друк.

тези доповіді

Збірка тез всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2013” (21-22  травня 2013р.).- Том 2 .-  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – С. 216.

Кудрик О.С., 

Управління процесами ідентифікації та простежуваності в системі управління якістю організації

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2013” (21-22  травня 2013р.).- Том 2 .-  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – С. 216-217.

Луць Я.О.

Розробка інтегрованої системи управління якості на основі вимог стандартів  ДСТУ ISO серії 9000 та ДСТУ ISO серії 14000 для підприємства з виробництва шин

Друк.

тези доповіді

Збірка тез всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2013” (21-22  травня 2013р.).- Том 2 .-  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – С. 220.

Чобіток М.М., 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи взаємозамінності деталей та вузлів» для студентів напряму 6.051002 - метрологія, стандартизація та сертифікація/ Укл. О.С. Єрмакова, Дехтярьов В.С.

 

Друк.

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 51

Дехтярьов В.С.

Показатели качества бесфильерного волочения стальной катанки в роликовом окалинломателе с учетом температурно-скоростных явлений

Друк.

стаття.

Фахове видання

Збірка наукових праць «Пластична деформація металів» – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. – Том 2.- С. 164-169

Должанский А.М., Ломова О.Б., Ломов И.Н.

ДСТУ ISO 1580:2007. Гвинти з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови

Національний стандарт України

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 12с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М., Луканова Л.А..

ДСТУ ISO 2010:2007. Гвинти з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови

Національний стандарт України

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 10с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М., Луканова Л.А..

ДСТУ ISO 8675:2007. Гайки шестигранні низькі (з фаскою) з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні умови

Національний стандарт України

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 13с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М., Луканова Л.А.

«Гуртки якості» – як засіб поліпшення якості

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2014” (20-21  травня 2014 р.). - Том 2. – Дніпропетровськ, 2014.- С. 224.

А. Гарник

Аналіз стандарту ISO 10001

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2014” (20-21  травня 2014 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2014.- С. 227.

Д. Грушицький, І. Ломов

Настанови з оцінки та поліпшенню послуг з водопостачання/

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2014” (20-21  травня 2014 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2014.- С. 234.

Я. Луць

Дослідження та аналіз динаміки розвитку системи стандартів на однорідну продукцію у сфері діяльності ТК136 «Кріпильні вироби»

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2014” (20-21  травня 2014 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2014.- С. 234.

О. Кудрик

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Наукові основи інноваційної діяльності у сферах технічного регулювання і забезпечення якості» для студентів спеціальності 8.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 17с.

А.Должанський, Н.Полякова

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Сертифікація та атестація продукції та послуг» для студентів спеціальності 7(8).18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.– 16 с.

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Регіональна та міжнародна стандартизація» для студентів спеціальності 8.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.– 14 с.

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стандартизація продукції та послуг» для студентів спеціальності 7.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.– 16 с.

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стандартизація продукції та послуг» для студентів спеціальності 8.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.– 10 с.

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Управління фінансово-економічною діяльністю у сфері забезпечення якості» для студентів спеціальності 8.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.– 23 с.

ДСТУ ISO 7042:2009. Гайки шестигранні самостопорні суцільнометалеві типу 2. Класи міцності 5, 8, 10 і 12. Технічні вимоги

Національний стандарт України

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 4с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М., Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 1483:2007. Гвинти самонарізувальні з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцем. Техн

Національний стандарт України

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 4с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М., Луканова Л.А.

ДСТУ ISO 16048:2009. Пасивування кріпильних виробів з корозієтривкої нержавкої сталі

Національний стандарт України

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 4с.

Пройдак Ю.С., Должанський А.М., Луканова Л.А.

Prediction of prospective standardization for fasteners in Ukraine (Прогнозування розвитку перспективної стандартизації на кріпильні вироби в Україні)/

 

Друк.

тези доповіді

Summaries of Lectures of 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2014. – ibenic, Croatia. (June 17-21, 2014)// Metalurgua 51.-2014.-№ 3 – P.48.

Anatoly M. Dolzhanskiy

Program of ecological monitoring and integrated quality system develop for the company with the technology that is harmful to the environment (Розробка програми екологічного моніторингу та інтегрованої системи якості для підприємства з технологією, яка є шкідливою для довкілля)

Друк.

тези доповіді

Summaries of Lectures of 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2014. – ibenic, Croatia. (June 17-21, 2014)// Metalurgua 51.-2014.-№ 3 – P.48.

 

Anatoly M. Dolzhanskiy

Науково-технічні основи методики врахування впливу властивостей газового палива на його теоретичний об’єм при транспортуванні

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). – Том 2.–   Дніпропетровськ, 2015. – С. 220.

Буркін Р.В.

Вітчизняні системи управління якістю продукції/

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). – Том 2.–   Дніпропетровськ, 2015. – С. 221.

Вишня М.С.

Використання методології «JUST IN TIME» для покращення якості роботи підприємства

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). – Том 2.–   Дніпропетровськ, 2015. – С. 221.

Гарник А.О.

Сучасна система технічного регулювання України

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). – Том 2.–   Дніпропетровськ, 2015. – С. 222.

Гордієнко К.О.

Процеси ідентифікації та простежуваності при виробництві метизної продукції/

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). – Том 2.–   Дніпропетровськ, 2015. – С. 223.

Грушицький Д.Б.

Досвід впровадження систем управління якістю в закладах освіти

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). – Том 2.–   Дніпропетровськ, 2015. – С. 224.

Довгань С.М.

Урахування вимог міжнародного стандарту ISO 31000 при побудові системи управління якістю

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). – Том 2.–   Дніпропетровськ, 2015. – С. 226.

Кубряк Т.С.

Системи управління якістю в автомобілебудуванні

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). – Том 2.–   Дніпропетровськ, 2015. – С. 227.

Польща О.О.

Вдосконалення метрологічного забезпечення контролю якості електричної енергії при її постачанні від генеруючої компанії до споживачів /

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). – Том 2.–   Дніпропетровськ, 2015. – С. 230.

Туранська А.С.

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційна діяльність у сферах технічного регулювання і забезпечення якості» для студентів спеціальності 7.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація /

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2014.– 7 с.

А. Должанський

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Соціальна та екологічна безпека діяльності» для студентів спеціальності 7.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2014.– 11 с.

І. Ломов.

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економіка якості» для студентів спеціальності 7.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2014.– 12 с.

Стандартизація, метрологія та контроль. Частина І. Стандартизація: Конспект лекцій

Друк. консп. лекцій

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2014. – 52 с.

Н. Полякова, М. Бойко

Результативність діяльності ТК 136 «Кріпильні вироби» в світі євроінтеграційних прагнень України

 

Друк.

тези доповіді

Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості: Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 8-9 жовтня 2015 р.). – Одеса: ОДАТРЯ, 2015. – С. 20-22.

А.Должанський

Нормативне та метрологічне забезпечення якості надання спортивних послуг

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” (17-18 травня 2016 р.). – Том 2. –   Дніпропетровськ, 2016. – С. 263.

Гура Д.С.

Метрологічне забезпечення роботи станції технічного обслуговування

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” (17-18 травня 2016 р.). – Том 2. –   Дніпропетровськ, 2016. – С. 263.

Килименко А.Р

Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів та їх наслідки для супермаркетів

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” (17-18 травня 2016 р.). – Том 2. –   Дніпропетровськ, 2016. – С. 264.

Кочмарчик В.П.

Застосування SWOT-аналізу для визначення конкурентоспроможності аптечної організації

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” (17-18 травня 2016 р.). – Том 2. –   Дніпропетровськ, 2016. – С. 265.

Бовдурець Ю.О.

Впровадження стандарту ISO/IEC 27000 у вищих навчальних закладах

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” (17-18 травня 2016 р.). – Том 2. –   Дніпропетровськ, 2016. – С. 266.

Польща О.О.

Нормативне забезпечення методичної бази НМетАУ

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” (17-18 травня 2016 р.). – Том 2. –   Дніпропетровськ, 2016. – С. 266.

Вишня М.С.

Стандартизація, метрологія та контроль. Частина ІI. Метрологія: Конспект лекцій для студентів напряму 6.050401 – металургія

Друк. консп. лекцій

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2015. – 56 с.

Н. Полякова, М. Бойко

Стандартизація, метрологія та контроль. Частина ІІI. Контроль: Конспект лекцій для студентів напряму 6.050401 – металургія

Друк. консп. лекцій

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2015. – 31 с.

Н. Полякова, М. Бойко

Системи менеджменту якості

Друк. підручник

Дніпро: Свідлер А.Л., 2017. – 563 с.

Должанський А.М., Мосьпан Н.М., Ломов І.М. 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток систем технічного регулювання, метрології та забезпечення якості» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень вищої освіти)

Друк.

Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017 – 10 с. 

А. Должанський

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Фінансово-економічна діяльність в системах технічного регулювання» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень вищої освіти)  

Друк.

Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017 – 22 с. 

Новий стандарт ISO 37001 – помічник у боротьбі з корупцією

 

 

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2017” (16-17 травня 2016 р.). – Том 2. –   Дніпропетровськ, 2017. – С. 242.

Килименко А.Р.

IRIS - стандарт якості для постачальників залізничної промисловості

Друк.

тези доповіді

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2017” (16-17 травня 2016 р.). – Том 2. –   Дніпропетровськ, 2017. – С. 242.

Зеленін М.С.

Науково-інноваційна діяльність і технічна творчість в метрології та при забезпеченні якості

Друк. підручник

Дніпро: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2018.
 – 276 с.

Должанський А.М., Мосьпан Н.М., Полякова Н.В., Василев Я.Д.

Відповідальний секретар технічного комітету із стандартизації ТК 136 Кріпильні вироби.

 


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Випускники кафедри

Інформація для студентів

Науково-практична діяльність

ТК - 136

Підвищення кваліфікації

АКРЕДИТАЦІЯ

Дипломування

АБИТУРІЄНТУ!

Випускнику бакалаврату!

Наукова діяльність студентів

Освітнi програми

Дистанційне навчання