Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "МЕНЕДЖМЕНТ ПРОМИСЛОВИХ ТА БІЗНЕС ОРГАНІЗАЦІЙ (БАКАЛАВР)",
спеціальность: 073 - Менеджмент

Галузь

Навики

Програма носить прикладний характер та зорієнтована на активну діяльність випускників у сфері менеджменту і адміністрування та розвиток перспективи підготовки фахівців з менеджменту та адміністрування на демократичних та інноваційних засадах відповідно до компетентісного підходу.

Фахівці цієї спеціальності користуються найбільшим попитом в Україні, мають широкі знання і уміння в області організації і управління виробничими процесами. 

Випускники кафедри можуть вирішувати проблеми, що виникають у виробничій, інноваційній, фінансовій, маркетингово-збутовій діяльності підприємств та організацій.

Ґрунтовна підготовка випускників дає їм змогу працювати на промислових підприємствах, в організаціях сфери послуг, установах державного управління, фінансової, інвестиційної та банківської систем тощо.

 

Детальніше ознайомитися з ОПП "Менеджмент промислових та бізнес-організацій".

Опис

Кафедра готує фахівців широкого профілю з менеджменту.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 073 - МЕНЕДЖМЕНТ, ОПП "Менеджмент промислових та бізнес організацій".

Випускники мають базові знання з загально гуманітарних, природничо-наукових, загальноекономічних та професійно-орієнтованих дисциплін, володіють базовими практичними навичкам в обсязі, необхідному для успішного вирішення оперативних практичних завдань.

Крім загальних для спеціальності знань і умінь випускники цієї спеціалізації одержують навички організації бізнесу, створення малих підприємств, ефективного управління ними в умовах нестабільної економіки, одержують ґрунтовну правову підготовку в області організації і здійснення підприємницької діяльності.