Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

educational and professional program "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (МАГІСТР)",
speciality: 073 - Management

Field

Skills

Цілі освітньої програми:

Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та комплексно  вирішувати складні проблеми і завдання управління діяльністю  підприємств з компетентностями розроблення та впровадження інноваційних, креативних рішень у професійній діяльності менеджера на засадах командної роботи, індивідуального та групового лідерства, соціальної відповідальності враховуючи національні інтереси розвитку українського суспільства; формування усвідомленого ставлення до навчання та відповідальності у професійній діяльності, поваги до міжнародного й національного законодавства з урахуванням загально-людських ціннісних орієнтацій та сучасних процесів розвитку суспільства на засадах доброчесності й гуманістичної спрямованості для забезпечення правочинності діяльності організації; забезпечення реалізації навчання впродовж життя, створення можливостей вибору власних траєкторій особистого і професійного розвитку та адаптивності до економічних, технологічних, соціальних, політичних, культурних змін середовища діяльності.

 

Детальніше ознайомитися з ОПП "Менеджмент організацій та адміністрування".

Description