Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Educational literature

  • Коноводов Д. В. Розрахунок енергосилових параметрів в процесах обробки металів тиском: Навч. посібник / Д. В. Коноводов, В. С. Дехтярьов, А. В. Ашкелянец, О. М. Кузьміна, М. І. Ханін – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 52 с. (3,0 обл.-вид. арк.) 
  • Розрахунок режимів деформації в процесах обробки металів тиском. Частина 1. Розрахунки режимів деформації при виробництві труб на трубопрокатних агрегатах з автоматичним станом, станом тандем та безперервним оправочним станом: Навчальний посібник / М.І. Ханін, П.В. Дрожжа, Д.В. Коноводов, В.С. Дехтярьов. -  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 52 с. (3,0 обл.-вид. арк.).


Uplink: Educational activity