Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Scientific Bulletin "Modern problems of Metallurgy"

Науковий вісник «Сучасні проблеми металургії» заснований в 1998 році, видається один раз на рік. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 року Науковий вісник «Сучасні проблеми металургії» внесено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б».

У збірнику публікуються результати досліджень в галузі технічних наук присвячених проблемам металургії, матеріалознавства, створення інформаційних систем та математичного моделювання металургійних процесів.

Видання збірника здійснюється російською, українською та англійською мовами.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8684.

Префікс міжнародної реєстрації періодичних видань ISSN: 1991-7848

 

Наукометричні бази

  • Український реферативний журнал «Джерело».
  • Інтегрований національний електронний інформаційний ресурс «Україніка наукова».
  • Доступ до електронної копії видання надається на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
  • Index Copernicus з 2014 року, ICV 2014:43.68, ICV 2015:49.37, ICV 2016:63.08, ICV 2017:71.60, ICV 2018:77.03.
  • Ulrichsweb Global Serials Directory з 2017 року.
  • Crossref з 2019 року.

Офіційна сторінка журналу: https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/mpm/

Архів журналу доступний: http://spm.nmetau.edu.ua/Uplink: Scientific professional journals of the department