Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Вiтаємо з присудженням ступеня доктора фiлософiї

                                                                                                                       

                                                                                                                              

11 та 12 сiчня 2023р. вiдбулись першi у цьому роцi захисти дисертацiйних робiт на здобуття ступеня доктора фiлософii. Щиро вiтаємо молодих вчених Дронь Марину i Дехтяра Сергiя. Подяка науковому керiвнику д.е.н., професору, завiдувачу кафедри облiку та оподаткування Бобилю Володимиру Вололимировичу, колективу кафедри. Пишаємось Вами!

Інформаційні повідомлення


Ред. новин