UA    RU    EN   
Ім'я користувача
Пароль
Національна металургійна академія України


Спеціальность 132 - Матеріалознавство

Кваліфікація:

Бакалавр (4 роки навчання), магістр (1,5 роки навчання).

 

Навчання за спеціальністю 132 – Матеріалознавство дозволить студентам здобути знання і розуміння:

- принципів та видів класифікацій матеріалів;

- основних технологій виробництва та обробки матеріалів;

- теоретичних та практичних принципів проектування виробів, деталей та конструкцій, вибору технологій та матеріалів для них;

- фізико-хімічних процесів виробництва металу чи сплаву, закономірності впливу хімічного складу на процеси формування структури та властивостей;

- закономірностей формування структури металів та сплавів при кристалізації розплавів та у твердому стані;

- обладнання і методів досліджень структури матеріалів;

- обладнання і методів досліджень фізичних, механічних та технологічних властивостей матеріалів;

- технології термічної обробки сталей та сплавів;

- технології порошкової металургії, методів виробництва та властивостей металевих порошків;

- технології проектування, формування і спікання виробів з металевих порошків;

- принципів конструювання, технології та властивості композиційних матеріалів і виробів з них;

- технології поверхневої обробки металевих виробів;

- основних технологій та призначення покриттів, теоретичних засад формування їх структури та властивостей;

- oсновних методик встановлення причин руйнування деталей машин та механізмів.

 

Застосування знань і розумінь:

- здатність використовувати професійні знання, практичну підготовку й практичні навички в галузі фундаментальних розділів інженерного

матеріалознавства для дослідження взаємозв’язків між структурою і властивостями матеріалів та впровадження методів управління ними;

- здатність використовувати професійні знання, практичну підготовку й практичні навички для аналізу структури та властивостей деталей

та виробів;

- здатність прогнозувати властивості матеріалів на основі аналізу їх структури;

- здатність проводити аналіз виробів на відповідність завданим параметрам технологій їх виготовлення та обробки;

- здатність проводити дослідження зруйнованих виробів та встановлювати механізми та причини руйнування виробів та конструкцій.

 

Опис:

У світі, що безперервно і нестримно розвивається, рівень розвитку суспільства і підвищення його добробуту визначається ефективністю роботи різних галузей промисловості і тому перед вченими і виробниками усіх розвинутих країн світу стоять задачі досягнення нового рівня фізичних, хімічних, механічних, технологічних і експлуатаційних властивостей в матеріалах виробів металургійної, машинобудівної, суднобудівної, ракетно-авіаційної, будівельної, текстильної, харчової та ін. галузей з метою підвищення їх конкурентоздатності при зниженні собівартості виробництва.

Багато у чому ці завдання вирішує МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО – наука про:

- будову матеріалів (їх склад та властивості);

- способи керування складом  і структурою металевих і неметалевих матеріалів;

- вплив складу і структури на властивості матеріалів;

Сучасне матеріалознавство – це наука про будову та властивості матеріалів, що створені людською цивілізацією за час її існування. Різноманіття металевих та неметалевих матеріалів, що нас оточують є настільки великим, що навіть короткий їх опис займе сотні томів. Розібратися у цій інформації зможе тільки спеціально підготовлена людина, яка володіє насамперед основними закономірностями, що покладені в основу конструювання матеріалів. У наш час матеріалознавство займає друге місце у міжнародній рейтинговій системи пріоритетних галузей знань, поступаючись комп’ютерним технологіям, але при цьому слід відзначити, що прогрес в області створення нових обчислювальних систем також базується на новому покоління наноструктурних напівпровідникових та інших тонкоплівкових матеріалів, що складають окремий розділ матеріалознавства.

Матеріалознавство – наука інтернаціональна. У світі немає країни, що не внесла б свій внесок у загальну скарбничку знань про матеріали. Тому підготовка фахівців матеріалознавців ведеться в тісному контакті з ведучими навчальними закладами Німеччини, США, Великобританії, Польщі й ін. У процесі навчання широко застосовуються відвідування студентами закордонних навчальних закладів, з багатьма з яких підписані договори про спільну підготовку фахівців.

Отримані під час навчання і практики студентами-матеріалознавцями знання і навички дозволяють їм після закінчення закладу вищої освіти працювати на виробничих підприємствах металургійної, машинобудівної, будівельної, авіакосмічної та інших галузей, наукових, навчальних та проектно-конструкторських закладах, дослідницьких лабораторіях і центрах сертифікації металопродукції, органах експертизи, комерційних структурах, ділова активність яких відноситься до операцій з матеріалами різного застосування.

Випусковими кафедрами за спеціальністю матеріалознавство є провідні кафедри Національної металургійної академії України:

-          матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана;

-          покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів;

-          термічної обробки металів ім. К.Ф. Стародубова;

Спеціалізації:

Освітньо-професійна програма: Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Термічна обробка металів

132 -Матеріаловзнавство, ОПП "Прикладне матеріалознавство"facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Інформація

Студентське самоврядування факультету