Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

       

На факультеті якості та інженерії матеріалів здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

 

     1. Перший (бакалаврський) рівень освіти:

 

          -  132-Матеріалознавство,  освітньо-професійна програма «Матеріалознавство».  Підготовку здійснюють: 

                                                     

                                                      Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ ) 

                                                      Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів

 

          -  136-Металургія,  освітньо-професійна програма «Технології та обладнання обробки металів тиском». Підготовку здійснюють:

 

                                                      Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова" (ОМТ)

                                                      Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ )

 

        -  152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаосвітньо-професійна програма «Якість, метрологія  та експертиза». Підготовку здійснює:

                                                       Кафедра систем якості, стандартизації та метрології

     

   

 2. Другий (магістерський) рівень освіти:

 

          132-Матеріалознавство,

                        -  освітньо-професійна програма «Прикладне матеріалознавство».

                           Підготовку здійснює  Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів

                        -  освітньо-професійна програма «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

                           Підготовку здійснює  Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ )

 

                        -  освітньо-професійна програма «Термічна обробка металів»

                           Підготовку здійснює  Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів

       

       136-Металургія,

                        -  освітньо-професійна програма: «Захист металів від корозії». 

                           Підготовку здійснює  Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ )

 

                       -  освітньо-професійна програма: «Обробка металів тиском».

                           Підготовку здійснює  Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова" (ОМТ)

       

       152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаосвітньо-професійна програма «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія».

                          Підготовку здійснює  Кафедра систем якості, стандартизації та метрології


Спеціальность 132 - Матеріалознавство

Освітньо-професійні програми:

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Прикладне матеріалознавство