Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Лялюк Віталій Павлович photo

Лялюк Віталій Павлович

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

Контакти:

E-mail: vitalij.lyalyuk@gmail.com

Телефон :

Кімната : 315-а

Лялюк Віталій Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою металургійних технологій Криворізького металургійного інституту НМетАУ. Лауреат премії Національної академії наук України ім. З.І. Некрасова.

Станом на 27.05.2019 р. автор 825 опублікованих наукових праць, з них 224 авторських свідоцтв СРСР, патентів України та Росії, 23 книги (5 монографій, 16 - у співавторстві, 2 колективні праці).

Публікації в Scopus - 106, h- індекс - 6; 122 цитати в 77 документах;

Цитуровань в Google Scholar - 340;  h-індекс- 8; і10-індекс - 7.

Напрямок наукової діяльност: теорія, технологія, устаткування та автоматизація коксового, агломераційного і доменного виробництва.