Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Навчально-методична література

 Науково-педагогічними працівниками кафедри видано НМЛ у 2022 році:

 1.  Бандоріна

Науково-педагогічними працівниками кафедри видано НМЛ у 2021 році:

 1.  Бандоріна


 
Науково-педагогічними працівниками кафедри видано НМЛ у 2020 році:

 1. Бандоріна Л.М. Економічна інформатика. Частина 2: Навч. посібник / Л.М. Бандоріна, К.О. Удачина, К.Д. Підгорна, Л.І. Ярмоленко. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 51 с. (Рекомендований Вченою радою НМетАУ)
 2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Web-програмування» для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Інформаційні технології та моделювання в економіці» першого (бакалаврського) рівня / Укл.: Л.М. Бандоріна, Т.О. Климкович. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 17 с.

 Науково-педагогічними працівниками кафедри видано НМЛ у 2019 році:

 1. Лісовенко М.М. Моделі економічної динаміки. Навчальний посібник  з дисципліни для студентів спеціальності 051 – економіка (бакалаврський рівень). Частина 1 / М.М. Лісовенко, Л.М. Бандоріна, К.О. Удачина. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 52 с .Гриф НМетАУ
 2. Бандоріна Л.М. Економічна інформатика. Частина 1: Навч. посібник / Л.М. Бандоріна, К.О. Удачина, К.Д. Підгорна, Л.І. Ярмоленко. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 49 с. (Рекомендований Вченою радою НМетАУ).
 3. Економічна кібернетика (поглиблений курс). Частина 3: навч. посібник  / Л.І. Лозовська, Л.М. Бандоріна, Р.В. Савчук, М.М. Лісовенко. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 52 с. (Рекомендований Вченою радою НМетАУ).
 4. Лозовська Л.І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. Частина 1 / Л.І. Лозовська, Т.О. Климкович. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 52 с. (Рекомендований Вченою радою НМетАУ).
 5. Математичні методи і моделі ринкової економіки. Навчальний посібник / Л.М. Савчук, Р.В. Савчук, Т.О. Климкович, Л.І. Ярмоленко. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 82 с. (Рекомендований Вченою радою НМетАУ).
 6. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології та моделювання в економіці» для студентів спеціальності 051 – економіка (бакалаврський рівень) / Укл.: М.М. Лісовенко, Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріна, К.О. Удачина. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 32 с.
 7. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи маркетингу» для студентів спеціальності 051 – Економіка (бакалаврський рівень) / Укл.: Савчук Р.В., Климкович Т.О., Ярмоленко Л.І. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 51 с.
 8. Робоча програма переддипломної практики студентів спеціальності 051 – Економіка за спеціалізацією «Інформаційні технології та моделювання в економіці» (бакалаврський рівень) / Укл.: Лозовська Л.І., Климкович Т.О. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 16с.
 9. Робоча програма виробничої практики студентів спеціальності 051 – Економіка за спеціалізацією «Інформаційні технології та моделювання в економіці» (бакалаврський рівень) / Укл.: Лісовенко М.М., Климкович Т.О. -  Дніпро: НМетАУ, 2019. – 17 с.

 Науково-педагогічними працівниками кафедри видано НМЛ у 2018 році:

 1. Лісовенко М.М. Моделі економічної динаміки. Навчальний посібник  з дисципліни для студентів спеціальності 051 – економіка (бакалаврський рівень). Частина 1 / М.М. Лісовенко, Л.М. Бандоріна, К.О. Удачина. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 52 с.Гриф НМетАУ
 2. Лісовенко М.М.  Моделі економічної динаміки. Навчальний посібник  з дисципліни для студентів спеціальності 051 – економіка (бакалаврський рівень). Частина 2 / М.М. Лісовенко, Л.М. Бандоріна, К.О. Удачина. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 49 с. Гриф НМетАУ
 3. Бандоріна Л.М. Основи алгоритмізації та програмування. Навчальний посібник з дисципліни для студентів спеціальності 051 – економіка (бакалаврський рівень) / Л.М. Бандоріна, Т.О. Климкович, К.О. Удачина. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 100 с. Гриф НМетАУ
 4. Бандоріна Л.М. Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій та систем. Навчальний посібник для студентів спеціальності 051 – економіка (магістерський рівень) / Л.М. Бандоріна, Л.М. Савчук, Р.В. Савчук. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 82 с. Гриф НМетАУ
 5. Лозовська Л.І. Економічна кібернетика (поглиблений курс). Частина 2. Навчальний посібник з дисципліни для студентів спеціальності 051 – Економіка (бакалаврський рівень) / Л.І. Лозовська, Л.М. Бандоріна, Р.В. Савчук. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 52с. Гриф НМетАУ
 6. Лозовська Л.І. Економічна кібернетика (поглиблений курс). Частина 3. Навчальний посібник з дисципліни для студентів спеціальності 051 – Економіка (бакалаврський рівень) / Л.І. Лозовська, Л.М. Бандоріна, М.М. Лісовенко, Р.В. Савчук. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 52 с. Гриф НМетАУ
 7. Бандоріна Л.М. Економічна інформатика. Ч. 1: Навч. посібник / Л.М. Бандоріна, К.О. Удачина, К.Д. Підгорна, Л.І. Ярмоленко. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 49 с.Гриф НМетАУ
 8. Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Прикладні інформаційні технології в економіці» для студентів спеціальності 051 – Економіка (магістерський рівень) / К.Ф. Ковальчук, Л.М. Бандоріна, К.О. Удачина. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 45 с.
 9. Вікторов В.В. Технологія проектування та адміністрування БД і СД: Конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 051 – економіка (бакалаврський рівень). Частина 1 / В.В. Вікторов, Л.І. Лозовська. – Дніпро: НМетАУ, 2018 . – 48 с.
 10. Вікторов В.В. Технологія проектування та адміністрування БД і СД: Конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 051 – економіка (бакалаврський рівень). Частина 2 / В.В. Вікторов, Л.І. Лозовська. – Дніпро: НМетАУ, 2018 . – 48 с.
 11. Вікторов В.В. Технологія проектування та адміністрування БД і СД: Конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 051 – економіка (бакалаврський рівень). Частина 3 / В.В. Вікторов, Л.І. Лозовська. – Дніпро: НМетАУ, 2018 . – 48 с.
 12. Методичні рекомендації до виконання та захисту випускної кваліфікаційної роботи за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології та моделювання в економіці» (магістерський рівень) / Л.М. Бандоріна, М.М. Лісовенко, Л.І. Лозовська, Р.В. Савчук, Т.О. Климкович. - Дніпро: НМетАУ, 2018. – 33 с.
 13. Климкович Т.О. Створення програмних систем засобами багатокористувальницьких СУБД. Конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 051 – економіка (магістерський рівень). Частина 1 / Т.О. Климкович. - Дніпро: НМетАУ, 2018. – 68 с.
 14. Лісовенко М.М. Наскрізна програма практики студентів спеціальності 051 – «Економіка» у галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» / М.М. Лісовенко, Т.О. Климкович. - Дніпро: НМетАУ, 2018. – 16 с.
 15. Лісовенко М.М. Робоча програма переддипломної практики студентів освітнього рівня «Магістр», що навчаються за спеціальністю 051  – економіка / М.М. Лісовенко, Т.О. Климкович. - Дніпро: НМетАУ, 2018. – 16 с.

Науково-педагогічними працівниками кафедри видано НМЛ у 2017 році: 

 1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів спеціальності 051 – економіка (магістерський рівень)/ Укл.: Л.М. Савчук, Т.М. Краплина, К.О. Удачина, К.Д. Підгорна. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 56 c.
 2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація і управління інформаційною діяльністю» для студентів спеціальності 122 – комп’ютерні науки (магістерський рівень вищої освіти) / Укл.: Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріна, Т.О. Климкович, Р.В. Савчук. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 32 с.

Науково-педагогічними працівниками кафедри видано НМЛ у 2016 році:

 1. Лозовська Л.І., Білова І.С. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. - Дніпро: НМетАУ, 2016. - 80 с.
 2. Бандоріна Л.М., Климкович Т.О., Удачина К.О. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання економіки» для студентів спеціальності 051-Економіка. - Дніпро: НМетАУ, 2016. - 47 с.
 3. Бандоріна Л.М., Климкович Т.О. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем» для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика. - Дніпро: НМетАУ, 2016. - 42 с.
 4. Лозовська Л.І., Бандоріна Л.М., Савчук Р.В. Візуальне програмування: Навчальний посібник з грифом НМетАУ. - Частина 1. - Дніпро: НМетАУ, 2016. - 52 с.
 5. Лозовська Л.І., Бандоріна Л.М., Савчук Р.В. Візуальне програмування: Навчальний посібник з грифом НМетАУ. - Частина 2. - Дніпро: НМетАУ, 2016. - 52 с.

 Науково-педагогічними працівниками кафедри видано НМЛ у 2015 році:

 1. Інформаційний бізнес: Нав. посібник з грифом НМетАУ / Савчук Л.М., Краплина Т.М., Никитенко О.К., Савчук Р.В. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 82 с.
 2. Лісовенко М.М., Краплина Т.М. Керування електронними інформаційними ресурсами: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 38 с.

 Науково-педагогічними працівниками кафедри видано НМЛ у 2014 році:

 1. Лозовська Л.І., Білова І.С., Вікторов В.В., Краплина Т.М. Інформаційні системи і технології в управлінні: Навч. посібник. Частина 1. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 56 с.
 2. Лозовська Л.І., Білова І.С., Вікторов В.В., Краплина Т.М. Інформаційні системи і технології в управлінні: Навч. посібник. Частина 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 60 с.
 3. Бінкевич В.В., Гришко Т.Є., Михайленко Т.В. Автоматизоване робоче місце менеджера: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 20143. – 49 с.
 4. Лісовенко М.М., Єгорова С.Я. Комп’ютерні мережі і телекомунікації. Частина 2: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 57 с.
 5. Лозовська Л.І., Вікторов В.В. Корпоративні інформаційні системи. Частина 1: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 48 с.
 6. Вікторов В.В., Лозовська Л.І. Технологія проектування та адміністрування БД і СД. Частина 3: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 47 с.
 7. Управління проектами інформатизації: навчальний посібник з грифом МОНУ / СавчукЛ.М., Бандоріна Л.М., Савчук Р.В., Климкович Т.О., Скороход О.Б. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 112с.
 8. Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник з грифом МОНУ / Лозовська Л.І., Бандоріна Л.М., Скороход О.Б., Савчук Л.М., Лісовенко М.М. – Дніпропетровськ: Герда, 2014 – 106с.
 9. Моделі і методи прийняття управлінських рішень: навчальний посібник з грифом МОНУ / Ковальчук К.Ф., Лозовська Л.І., Савчук л.М., Аберніхіна І.Г. – Дніпропетровськ: Герда, 2014 – 118с.
 10. Моделювання економіки: навчальний посібник з грифом МОНУ / Бандоріна Л.М., Скороход О.Б., Лозовська Л.І., Савчук Л.М. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 140с.

 Науково-педагогічними працівниками кафедри видано НМЛ у 2013 році:

 1. Бінкевич В.В., Михайленко Т.В., Гришко Т.Є. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 64 с.
 2. Лісовенко М.М., Єгорова С.Я. Комп’ютерні мережі і телекомунікації. Частина 1: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 55 с.
 3. Бінкевич В.В., Михайленко Т.В., Гришко Т.Є. Актуарні розрахунки: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 48 с.
 4. Вікторов В.В., Лозовська Л.І. Технологія проектування та адміністрування БД і СД. Частина 1: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 48 с.
 5. Вікторов В.В., Лозовська Л.І. Технологія проектування та адміністрування БД і СД. Частина 2: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 48 с.