Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

2021-2022 навчальний рік

ПЛАН НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ 

№ з/п Теми Виконавці Строк прове-дення
1 Дослідження та удосконалення системи аналізу показників фінансової діяльності підприємства Удачина К.О. вересень 2021
2 Дослідження та удосконалення моделей оцінки ефективності управлінських рішень на підприємстві Савчук Л.М. жовтень
2021
3 Дослідження та удосконалення інформаційної системи ризикових ситуацій в системі управління взаємовідносинами з клієнтами банку Ярмоленко Л.І. листопад 2021
4 Дослідження та удосконалення системи оцінки і вибору інвестиційних проектів підприємства Бандоріна Л.М. грудень
2021
5 Дослідження та удосконалення системи аналізу впливу структури продаж на формування прибутку Климкович Т.О. січень
2022 
6 Дослідження та удосконалення моделей прийняття управлінських рішень на підприємстві Савчук Р.В. лютий
2022
7 Дослідження та удосконалення системи оцінки конкуренто-спроможності підприємства Удачина К.О. березень 2022 
8 Дослідження та удосконалення системи управління кредитним портфелем банківської установи Савчук Р.В. квітень
2022
9 Дослідження та удосконалення системи оцінки фінансового стану підприємства Климкович Т.О травень
2022

 

ПЛАН МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ

№/
п/п
Тема Виконавці Строк виконання
1 Обговорення плану підвищення кваліфікації викладачів та розгляд стану їх виконання ст.викл.Савчук Р.В. Вересень
2021
2 Розгляд та обговорення змістовного наповнення підготовленої до видання навчально-методичної літератури Викладачі кафедри Протягом
року
3 Обговорення тем та змісту  курсових і кваліфікаційних робіт студентів Викладачі кафедри Протягом
року
4 Про виконання плану видання навчально-методичної літератури у 2021 р. та обговорення пропозицій до плану видання навчально – методичної літератури на 2022 рік Климкович Т.О. Викладачі Листопад2021
5 Обговорення та надання рекомендацій за результатами відкритих занять та взаємовідвідувань Викладачі кафедри Протягом
року
6 Обговорення звітів викладачів про підвищення кваліфікації Викладачі кафедри Протягом
року
7 Повнота методичного забезпечення навчального процесу Викладачі кафедри Протягом
року

 Вгору: Наукові та методичні семінари