Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

2020-2021 навчальний рік

ПЛАН НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ

№ з/п

Теми

Виконавці

Строк прове-дення

1

Аналіз моделей та методів розв'язання задач пакування

Лозовська Л.І.

вересень 2020 р.

2

Вплив трудової міграції на економіку країни

Ярмоленко Л.І.

жовтень
2020 р.

3

Оцінка і моделювання надійності підприємства

Савчук Р.В.

листопад 2020 р.

4

Аналіз та удосконалення моделей систем оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства

Савчук Л.М.

грудень
2020 р.

5

Аналіз моделей систем планування обсягів реалізації готової продукції

Климкович Т.О.

січень
2021 р.

6

Системи експертного оцінювання управлінських рішень на підприємстві

Ярмоленко Л.І.

лютий
2021 р.

7

Модель оцінки і селекції клієнтських замовлень ІТ бізнесом

Савчук Л.М.

березень 2021 р.

8

Дослідження та розробка моделей оцінки ризику незатребуваної продукції

Лозовська Л.І.

квітень
2021 р.

9

Проектування системи захисту економічної інформації

Удачина К.О.

травень
2021 р.

10

Дослідження моделей систем аналізу і контролю діяльності  персоналу

Бандоріна Л.М.

червень
2021 р.

 

ПЛАН МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ

№/
п/п

Тема

Виконавці

Строк виконання

1

Обговорення плану підвищення кваліфікації викладачів та розгляд стану їх виконання

ст.викл.

Савчук Р.В.

Вересень
2020

2

Розгляд та обговорення змістовного наповнення підготовленої до видання навчально-методичної літератури

Викладачі кафедри

Протягом
року

3

Обговорення тем та змісту  курсових і кваліфікаційних робіт студентів

Викладачі кафедри

Протягом
року

4

Про виконання плану видання навчально-методичної літератури у 2020 р. та обговорення пропозицій до плану видання навчально – методичної літератури на 2021 рік

Климкович Т.О. Викладачі

Листопад

2020

5

Обговорення та надання рекомендацій за результатами відкритих занять та взаємовідвідувань

Викладачі кафедри

Протягом
року

6

Обговорення звітів викладачів про підвищення кваліфікації

Викладачі кафедри

Протягом
року

7

Повнота методичного забезпечення навчального процесу

Викладачі кафедри

Протягом
рокуВгору: Наукові та методичні семінари