Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

2019-2020 навчальний рік

ПЛАН НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ

№ з/п

Теми

Виконавці

Строк прове-дення

1

Розвязання задач ОРМ спеціального вигляду

Лозовська Л.І.

вересень 2019.

2

Розробка моделей управління запасами на підприємствах оптової торгівлі

Климкович Т.О., Бандоріна Л.М.

жовтень
2019

3

Економіко-математичні моделі комп'ютерної кластерізації

Савчук Р.В.

листопад 2019

4

Мотиваційні аспекти  використання онлайн-навчання

Лісовенко М.М.

грудень
2019

5

Побудова моделей системи аналізу і контролю діяльності персоналу

Ковальчук Г.К.

січень
2020

6

Застосування моделей багаторівневого мережевого маркетингу в системах ONLINE торгівлі

Ярмоленко Л.І.

лютий
2020

7

Інформаційний підхід до моделювання процесів прийняття рішень

Савчук Л.М.

березень 2020

8

Розробка автоматизованої системи підтримки прийняття рішень на прикладі фундаментального аналізу

Вікторов В.В.

квітень
2020

9

Моделювання поведінки об'єкта господарювання

Удачина К.О.

травень
2020

10

Моделювання систем аналізу і контролю діяльності  персоналу

Климкович Т.О., Бандоріна Л.М.

червень
2020

 

ПЛАН МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ

№/
п/п

Тема

Виконавці

Строк виконання

1

Обговорення напрямів трансформації роботи кафедри економічної інформатики

проф.

Савчук Л.М.

Вересень

2019

2

Розгляд та обговорення змістовного наповнення підготовленої до видання навчально-методичної літератури

Викладачі кафедри

Протягом
року

3

Обговорення тем та змісту  курсових і кваліфікаційних робіт студентів

Викладачі кафедри

Протягом
року

4

Обговорення плану підвищення кваліфікації викладачів та розгляд стану їх виконання

ст.викл.

Савчук Р.В.

Вересень
2019

5

Про виконання плану видання навчально-методичної літератури у 2019 р. та обговорення пропозицій до плану видання навчально – методичної літератури на 2020 рік

Климкович Т.О. Викладачі

Листопад

2019

6

Обговорення та надання рекомендацій за результатами відкритих занять та взаємовідвідувань

Викладачі кафедри

Протягом
року

7

Обговорення звітів викладачів про підвищення кваліфікації

Викладачі кафедри

Протягом
року

8

Повнота методичного забезпечення навчального процесу

Викладачі кафедри

Протягом
рокуВгору: Наукові та методичні семінари