Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

2018-2019 навчальний рік

НАУКОВІ СЕМІНАРИ


з/п

Теми

Виконавці

Строк
проведення

1

Проблеми трудової міграції в Україні

ст. викл.
Ярмоленко Л.І.

вересень
2018 р.

2

Оцінка впливу репутаційних ризиків на вартість підприємства

асп. Козенкова В.Д.

жовтень
2018 р.

3

Модель оцінки ефективності інформаційно-аналітичних систем в економіці

ст. викл.
Савчук Р.В.

листопад
2018 р.

4

Основні аспекти мотивації використання онлайн-навчання

доц. Лісовенко М.М.

грудень
2018 р.

5

Моделювання процесу заміни обладнання

доц. Лозовська Л.І.

січень
2019 р.

6

Моделювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіонів методом цільового програмування

доц. Ковальчук Г.К.

лютий
2019 р.

7

Модель аналізу і прогнозу макроекономічних показників національної економіки

проф. Савчук Л.М.

березень
2019 р.

8

Управління запасами на підприємствах оптової торгівлі

ст. викл.
Климкович Т.О.,
доц. Бандоріна Л.М.

квітень
2019 р.

9

Математичні моделі економічної поведінки об'єкта

ас. Удачина К.О.

травень
2019 р.

10

Експериментальна апробація вдосконаленої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень на прикладі фундаментального аналізу

ст. викл.
Вікторов В.В.

червень
2019 р.

 

МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

№/
п/п

Тема

Виконавці

Строк виконання

1

Розгляд та обговорення підготовленої до видання навчально-методичної літератури

Викладачі кафедри

На протязі 
року

2

Обговорення плану підвищення кваліфікації викладачів та розгляд стану їх виконання

ст.викл.
Савчук Р.В.

Вересень
2018

3

Змістовне наповнення Робочої програми переддипломної практики студентів освітнього рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю 051  – економіка.

доц. Лозовська Л.І.

ст.викл. Климкович Т.О.

Викладачі

Вересень
2018

4

Методичні рішення щодо розробки навчального посібника з дисципліни «Економічна кібернетика (поглиблений курс)»

доц. Лозовська Л.І.

Жовтень
2018

5

Про виконання плану видання навчально-методичної літератури у 2018 р. та обговорення пропозицій до плану видання навчально – методичної літератури на 2019 рік

ст. викл. лимкович Т.О.

Викладачі

Листопад
2018

6

Змістовне наповнення Робочої програми виробничої практики студентів освітнього рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю
051  – економіка.

доц. Лозовська Л.І.

ст.викл.
Климкович Т.О.

Грудень
2018

7

Обговорення та надання рекомендацій за результатами відкритих занять та взаємовідвідувань

Викладачі кафедри

Протягом
року

8

Обговорення звітів викладачів про підвищення кваліфікації

Викладачі кафедри

Протягомі 
року

9

Обговорення тем та змісту  курсових і кваліфікаційних робіт студентів

Викладачі кафедри

Протягом
року

10

Повнота методичного забезпечення навчального процесу

Викладачі кафедри

Протягом
рокуВгору: Наукові та методичні семінари