Національна металургійна академія України

Кафедра економічної інформатики

Бандоріна Лілія Миколаївна photo

Завідувач кафедри: Бандоріна Лілія Миколаївна

Контакти:

Адреса Україна, 49600, м.Дніпро, пр.Гагаріна, 4, НМетАУ, кафедра економічної інформатики

E-mail: kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: (0562) 47-43-61, 30-73

Альтернативна сторінка: https://www.facebook.com/superkafei/



                                                                                                                  Історія кафедри

Кафедра економічної інформатики Національної металургійної академії України готує фахівців з 1969 року. У своєму складі кафедра має 11 викладачів, з яких 8 – доктори наук, професори та кандидати наук, доценти.

Викладачі мають базову освіту або практичний досвід роботи відповідно до профілю дисциплін, які викладають, проходять стажування в навчальних закладах і установах України або в освітніх закладах країн Європейського Союзу, проводять активну науково-педагогічну діяльність, виступають на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, розробляють навчально-методичне забезпечення навчального процесу, мають монографії, публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

З 2017 року кафедра здійснює прийом студентів на спеціальність 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології та моделювання в економіці» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб. Підготовка фахівців відбувається за денною та заочною формами навчання.

Необхідність підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології та моделювання в економіці» спеціальності 051 «Економіка» зумовлена підвищеною потребою підприємств та організацій регіону і країни в цілому в кваліфікованих кадрах, які отримують здатність не лише економічного мислення і багаж теоретичних знань з економіки, але здатних до вирішення будь яких питань в сфері економіки з використанням сучасних інформаційних технологій, оскільки володіють практичними аналітичним навичками, навичками прогнозування і моделювання.

На кафедрі економічної інформатики чітко підтримується відповідність змісту підготовки навчальним вимогам, потребам ринку праці, а також потребам окремого студента. Значна увага приділяється вдосконаленню процесу взаємодії зі студентами. Саме тому з 2012 року інтенсивно втілюється у навчальний процес система адаптивного онлайнового навчання з використанням хмарного сховища даних. Це надає студентам та їх батькам можливість доступу як до загальної інформації про кафедру, так і до спеціалізованої інформації (до банку електронних версій навчально-методичної літератури; результатів поточної успішності; розкладів занять та консультацій викладачів; графіків проведення Online-консультацій викладачами кафедри; до системи зворотного зв'язку у вигляді журналу пропозицій і зауважень; організації конференцій і семінарів; організації практики і дипломування).

Така ініціатива викладачів кафедри створює сприятливі умови для студентів щодо повної реалізації їх пізнавальних та наукових інтересів, творчих можливостей, і дозволяє готувати бакалаврів і магістрів високого рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології та моделювання в економіці». Випускники кафедри користуються успіхом: їх запрошують на роботу в банки, фірми, на підприємства, в ІТ-компанії, робота в яких є престижною, і де фахівці проходять відбір на конкурсній основі.


   Сторінка у Facebook                   Сторінка у Instagram                   Telegram-канал