Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Облік у фермерських господарствах


ДодаткиВгору: Методичне забезпечення дисциплін навчального плану бакалаврів спеціальності 071 - Облік і оподаткування (освітня програма "Облік і аудит")