Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра обліку і аудиту

Контакти:

Адреса - з 1 вересня 2021 року в складі кафедри управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу

E-mail: kaf.ua@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: +38 (056) 746 32 20 

Кафедра навчає студентів  за спеціальністю 071 - Облік і оподаткування (освітня програма "Облік і аудит") освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "магістр" за усіма формами навчання (денна, заочна).

Підготовка фахівців з обліку і аудиту в Національній металургійній академії України ведеться з 1996 р.: спочатку на кафедрі менеджменту, потім - на створеній у 2000 р. кафедрі фінансів та обліку. З 2002 року кафедра обліку і аудиту діє під її сьогоднішньою назвою.

Викладачі кафедри обліку і аудиту, з яких половина має наукові ступені та вчені звання, є висококваліфікованими фахівцями, мають досвід як наукової, так і практичної діяльності.

Наукова діяльність кафедри спрямована на удосконалення систем обліку, аналізу і аудиту та їх методичного забезпечення, оптимізацію фінансових показників діяльності підприємства та системи інформаційного забезпечення управлінських рішень, розробку механізмів управління витратами підприємства та ін.

Кафедра обліку і аудиту підтримує тісні зв'язки з кафедрами обліково-аналітичного напряму у багатьох вищих навчальних закладах України, з науково-дослідними і академічними інститутами, промисловими підприємствами.

Натисніть тут!