Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Підручники

1. Грудев А.П., Машкин Л.Ф., Ханин М.И. Технология прокатного производства. – М.: Арт-Бизнес-Центр, Металлургия, 1994. – 651 с.

2. Потапов И.Н., Коликов А.П., Данченко В.Н. и др. Технология трубного производства. – М.: Металлургия, 1994. – 528 с.

3. Грудев А.П. Теория прокатки. – М.: «Интермет-Инжиниринг, 2001. – 250 с.

4. Технология трубного производства: Учебник для вузов / В.Н. Данченко, А.П. Коликов, Б.А. Романцев, С.В. Самусев. – М.: «Интермет-Инжиниринг, 2002. – 640 с

5. Danchenko V.N. Metal forming: text-book. – Dnepropetrovsk: NMetAU, 2007. – 183 p.

6. Данченко В. М., Гринкевич В. О., Головко О. М. Теорія процесів обробки металів тиском: Підручник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – 372 с. 

7. Василев Я.Д., Мінаєв О.А. Теорія поздовжньої прокатки. Підручник. - Донецьк: УНІТЕХ, 2009. - 488 с.Вгору: Освітня діяльність