Национальная Металлургическая академия Украины

Кафедра покрытий, композиционных материалов и защиты металлов ( ПМ и ЗМ )

Рослик Ирина Геннадиевна photo

Заведующий кафедрой: Рослик Ирина Геннадиевна

Контакты:

Адрес Кафедра ПМ и ЗМ, НМетАУ, пр. Гагарина,4, г. Днепропетровск, 49600, Украина

E-mail:

Телефон: (+38056) 374-83-42 1982 году на базе кафедры физической и коллоидной химии была создана кафедра защиты металлов от коррозии, в 1988 году -переименована в кафедру "порошковой металлургии и защиты металлов",а в 2004 году - в кафедру "покрытий,композиционных материалов и защиты металлов".

Возглавляет кафедру академик АНВШ Украины, академик Нью-Йоркской Академии наук, Заслуженный деятель науки и техники Украины, д.т.н., профессор Пинчук София Иосифовна.

 

В настоящее время кафедра "покрытий, композиционных материалов и защиты металлов" готовит бакалавров по специальности  – "136 Металлургия", и по специальности – "132 Материаловедение".  За все годы кафедра выпустила 995 специалистов (142 красных дипломов).

 

Кафедра имеет одну предметную аудиторию, три учебных лаборатории и три исследовательских лаборатории.

 

В 2019 кафедра успешно прошла аккредитацию на ΙV уровень подготовки магистров по отрасли знаний "13 Механическая инженерия":

1. Специальность 132 "Материаловедение", образовательно-профессиональная программа: "Композиционные и порошковые материалы, покрытия";

2. Специальность 136 "Металлургия", образовательно-профессиональная программа: "Защита металлов от коррозии".

 

Уважаемые студенты!

В связи с карантином контактные данные преподавателей (электронную почту и номера телефонов) Вы можете посмотреть в профиле преподавателей на сайте. Материалы для дистанционного обучения находятся в разделе Библиотека

 

Розклад консультацій викладачів кафедри ПМ і ЗМ (2  семестр  3 чверть 20/21 навч.рік)

 

 

П.І.Б. викладачів

Часи консультацій

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

проф. Пінчук С.Й.

belaya.alena@ukr.net

 

1400-1500

 

1400-1500

 

проф. Рослик І.Г.

roslyk67@gmail.com

1300-1400

 

 

1420-1520

 

доц. Ковзік А.М.

anatoliykovzik@gmail.com

1430-1530

 

 

 

1430-1530

доц. Гальченко Г.Ю.

stopcorrosion.77@gmail.com

1300-1400

1300-1400

 

 

 

доц. Біла О.В.

belaya.alena@ukr.net

1100-1200

 

 

1300-1400

 

доц. Головачов А.М.

golartem@ukr.net

1300-1400

1420-1520

 

 

 

ас. Кушнир Ю.О.

yuliakushnir79@gmail.com

1300-1400

 

 

1300-1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План методичного семінару кафедри

покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів

у 2020/2021 навчальному році

 

Місце проведення семінару: аудиторія 207.

Час проведення – 1300, середа.

 

№ з/п

Тема семінару

Доповідач

Дата

1

Про дистанційне навчання студентів, що ґрунтується на стандартних платформах дистанційного навчання через Інтернет

проф. Рослик І.Г.

Вересень 2020

2

Про зміст випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів, магістрів

Розгляд змісту програми навчальної дисципліни: «Основи теорії твердого тіла», для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство

доц. Ковзік А.М.

проф. Пінчук С.Й.

Жовтень

2020

3

Розгляд змісту програм навчальних дисциплін: «Неметалеві матеріали», «Корозія та захист металів» для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство

доц. Біла О.В.

 Листопад

2020

4

Розгляд змісту програм навчальних дисциплін: «Композиційні та порошкові матеріали», «Основи створення спечених матеріалів»  для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство

проф. Рослик І.Г.

Грудень

2020

5

Розгляд змісту програм навчальних дисциплін: «Теорія і технологія створення композиційних матеріалів», «Методи дослідження властивостей матеріалів», «Проектування промислових об’єктів», «Захисні покриття та модифікація поверхні виробів»   для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство

доц. Ковзік А.М.

Лютий

2021

6

Розгляд змісту програми навчальної дисципліни «Наноматеріали»  для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство

доц. Головачов А.М.

Березень 2021

7

Розгляд змісту навчального посібника «Основи порошкової металургії. Частина ІІ» для студентів усіх форм навчання за спеціальностями 132-матеріалознавство, 136-металургія

доц. Ковзік А.М.

проф. Рослик І.Г.

 

Квітень 2021

 

 

План

роботи наукового семінару студентів кафедри ПМ і ЗМ на ІІ семестр

2019-2020 навчального року

Група МЕ-910-16. Час проведення ІV лента, ауд. 207

№ з/п

Дата проведення

Тема доповіді

П.І.Б. доповідача

1

04.02.2020

Дослідження корозійної стійкості спечених конструкційних виробів на основі титану

Шиханцова Наталія Василівна

 

Група МВ-904-15. Час проведення ІV лента, ауд. 207

№ з/п

Дата проведення

Тема доповіді

П.І.Б. доповідача

1

18.02.2020

Дослідження процесу виготовлення біокерамічних виробів

Капуш Андрій Ігорович

 

Група МЕ-910-15. Час проведення ІV лента, ауд. 207

№ з/п

Дата проведення

Тема доповіді

П.І.Б. доповідача

1

12.03.2020

Дослідження захисних властивостей полімерних покриттів на поверхні насосно-компресорних труб

Валковий Владислав Іванович

2

04.02.2020

Дослідження корозійної стійкості порошків з додаванням  цинку та хрому.

Даценко Іван Іванович

 

Група МВ-904-14 М. Час проведення ІV лента, ауд. 207

№ з/п

Дата проведення

Тема доповіді

П.І.Б. доповідача

1

22.04.2020

Особливості проведення прискорених корозійних випробувань спечених конструкційних матеріалів

Семидоцька Олена Сергіївна

 

Група МЕ-910-14 М. Час проведення ІV лента, ауд. 207

№ з/п

Дата проведення

Тема доповіді

П.І.Б. доповідача

1

13.05.2020

Технологія тимчасового захисту поверхні труб

Зайцев Іван Юрійович

2

25.05.2020

Протикорозійний  захист нафто-газотрубопроводів

Неізвестний Григорій Рафаїлович

 

 

Графік

взаємного відвідування занять викладачами кафедри

покриттів, композиційних матеріалів та захисту металів на 2020-2021 н.р.

 

№ п/п

П.І.Б. та посада викладача, який проводить заняття

Дата проведення заняття, група

Дисципліна, по якій проводиться заняття

П.І.Б. викладача, який відвідує заняття

1

Рослик І.Г.,

 в.о. зав .каф., проф.

ІХ.2020 р.

МВ 01-18

Композиційні та порошкові матеріали

Ковзік А.М.

2

Ковзік А.М., доцент

Х.2020 р.

МВ 01-17

Методи дослідження рідкого стану

Рослик І.Г.

3

Пінчук С.Й., проф.

ХІ.2020 р.

МВ 01-19

Основи теорії твердого тіла

Кушнір Ю.О.

4

                   Гальченко Г.Ю.,

доцент

ХІІ. 2020 р.

              МЕ 10-16М

Теоретичні та експериментальні дослідження корозійних процесів

Головачов А.М.

5

Біла О.В., доцент

ІІІ.2021 р.

МВ 01-17

Неметалеві матеріали

Ворфоломєєв М.Ю.

6

Головачов А.М., доцент

V.2021 р.

МВ 01-18

 

Наноматеріали

Пінчук С.Й.

ПЛАН

наукових семінарів кафедри

покриттів, композиційних матеріалів та захисту металів

У 2019/2020 навчальному році

 

Місце проведення семінарів: аудиторія 207.

Час проведення: середа, 14.30

 

з/п

Тема семінару

Доповідач

Дата

1

Дослідження комплексу технологічних параметрів синтезу композиційних електролітичних покриттів із заданими функціональними властивостями

ас. Кушнір Ю.О.

10.2019

2

Дослідження сучасних наноматеріалів в порошковій металургії

проф. Рослик І.Г.

11.2019

3

Дослідження корозійної стійкості насосо-компресорних труб при транспортуванні у морському середовищи

доц. Біла О.В.

12.2019

4

Дослідження технології структурної обробки окалини на поверхні катаного дроту

ас. Варфоломєєв М.Ю.

02.2020

5

Дослідження нових напрямів в протикорозійному захисті сталевих виробів

доц. Гальченко Г.Ю.

03.2020

6

Дослідження процесу термодифузійного цинкування сталевих виробів

доц. Ковзік А.М.

05.2020