Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Спеціальність 136 - Металургія охоплює освітні програми "Електрометалургія сталі та феросплавів", "Спеціальна металургія", "Металургія кольорових металів", "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів".

 

Електрометалургія є основою сучасних металургійних технологій з виробництва спеціальних сталей та сплавів для атомної, космічної, хімічної промисловості, машинобудування.

 

Спеціальна металургія (спеціалізація - електротермія неорганічних матеріалів) - найсучасніша спеціалізація з підготовки спеціалістів для виробництва абразивних та надтвердих матеріалів - електрокорунду, карбіду кремнію, карбіду та нітриду бору, штучних алмазів, керамічних матеріалів, абразивного інструменту та вуглеграфітових матеріалів. , хімічної промисловості, атомної енергетики, електрометалургії.

 

Металургія кольорових металів – це сучасні наукомісткі технології виробництва сплавів на основі міді, алюмінію, свинцю та інших кольорових металів, мінерально-сировинна база яких в Україні відсутня. Це відноситься і до благородних металів: платини, золота та срібла, технології вилучення яких з відходів виробництва та руд інших кольорових металів набувають все більшого розвитку, у тому числі на підприємствах нашого регіону.

 

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів охоплює спеціалізації: художнє та ювелірне лиття, прецизійне, стоматологічне та ортопедичне лиття, ливарне виробництво кольорових металів та сплавів, ливарне виробництво чорних металів та сплавів.

 

Студенти кафедри ливарного виробництва отримують фундаментальні знання та навички, які можуть реалізувати в машинобудуванні та металургії, а також у медичній галузі при розробці технологій та виготовлення литих стоматологічних та ортопедичних протезів, у мистецтві – при литті художніх мініатюр та ювелірних виробів, архітектурі – при створенні литих скульптур, пам'ятників та монументів.

 

Спеціальність 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка представлена ​​такими спеціалізаціями: автоматизований електропривід аглодоменного та сталеплавильного виробництв та автоматизований електропривід прокатного виробництва. Випускники цієї спеціальності читають усі види креслень та проектної документації систем електроприводів; перевіряють та налагоджують вузли управління електроприводами, працюють з контрольно-вимірювальними приладами, організують та здійснюють планово-попереджувальні ремонти електрообладнання, виготовляють електронні схеми, монтажні плати, працюють на керуючих програмних комплексах. Фахівців готують для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності у галузі електроприводу металургійних машин та агрегатів.