Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Успішний передзахист!

 

На кафедрі Матеріалознавства та термічної обробки металів відбулися розширені семінари, на яких представлені

Дисертаційна робота старшого викладача кафедри Кімстач Тетяни Володимирівни (науковий керівник д.т.н., професор Узлов К.І.) на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему "ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ОЛОВ’ЯНО-АЛЮМІНІЄВОЇ БРОНЗИ З ПІДВИЩЕНИМИ ЛИВАРНИМИ, ТРИБОТЕХНІЧНИМИ ТА КОРОЗІЙНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ".

та

дисертаційна робота аспіранта Подольського Ростислава Вячеславовича (науковий керівник д.т.н., професор Бабаченко О.І.) на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему "РОЗРОБКА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ТА РЕЖИМІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ВИСОКОМІЦНИХ РЕЙОК СТАЛЕЙ ПЕРЛІТНОГО КЛАСУ".

 

Роботи наувковим семінаром рекомендовані до захисту

Information


Department of Material Science and Heat Treatment of Metals