Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Bachelor

Accreditation bachelor

 

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Матеріалознавство” за спеціальністю 132 – Матеріалознавство з галузі знань 13 “Механічна інженерія” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Національній металургійній академії України згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 916-л від 19.06.2019 експертна комісія Міністерства освіти і науки України в складі:

    голова комісії – Лобода Петро İванович, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, доктор технічних наук, професор;

    член комісії – Глушкова Діана Борисівна, завідувач кафедри технології металів і матеріалознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктор технічних наук, професор,

в період з 24 до 26 червня 2019 року розглянула надану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності цього навчального закладу з підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою “Матеріалознавство” зі спеціальності 132 – Матеріалознавство з галузі знань 13 “Механічна інженерія” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

 

Висновок експертної комісії. Частина 1

Висновок експертої комісії. Частина 2

 

 

 

 

 

 


 

  

 

Акредитація 136 бакалавр

 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №713-л від 23.05.2019 з 10 червня по 12 червня 2019 року на кафедрі обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова НМетАУ працювала експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Технологія та обладнання обробки металів тиском» зі спеціальності 136 Металургія.

 

       До складу комісії входили:

-голова комісії: Алієв Іграмотдін Серажутдінович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обробки металів тиском, Донбаська державна машинобудівна академія;
- член комісії: Явтушенко Олександр Вікторович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри обробки металів тиском, Інженерний інститут, Запорізький національний університет.
      Експерти позитивно оцінили роботу кафедри з підготовки  студентів за бакалаврською програмою "Технологія та обладнання обробки металів тиском". 

 

  

 

Висновок експертної комісії

 Uplink: Accreditation of specialities