Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Програма міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2023»

Шановні учасники
Міжнародної науково-технічної конференції
«Інформаційні Технології в Металургії та Машинобудуванні ІТММ 2023»,

захід відбудеться в online форматі з використанням платформи Zoom

Для підключення до Zoom конференції потрібно перейти за посиланням

https://us05web.zoom.us/j/85294551191?pwd=K2lIN2xoam56MkRJbHhNbzZQRERJUT09

Ідентифікатор конференції: 852 9455 1191

Код доступу: ITMM2023

 

Програма конференції

The international scientific and technical conference "Information technologies in metallurgy and mechanical engineering - ITMM-2023"

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2023», відбудеться 22 березня 2023 року на базі Навчально-наукового інституту промислових і бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ).

Офіційний сайт конференцій https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/about_conference

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні.

2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями.

3. Математичне моделювання складних систем.

4. Інформаційне та програмне забезпечення процесів проектування.

5. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи.

6. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва.

7. Інформаційно-ресурсне забезпечення дистанційної освіти на засадах компетентнісного підходу.

8. Інноваційні підходи підвищення якості навчального процесу та питання антіплагіату.

 

Програма конференції

The international scientific and technical conference "Information technologies in metallurgy and mechanical engineering - ITMM-2023"

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

The international scientific and technical conference "Information technologies in metallurgy and mechanical engineering - ITMM'2023" will be held on March 22, 2023 on the basis of the Educational and Scientific Institute of Industrial and Business Technologies of the Ukrainian State University of Science and Technology (USUNT).

Official conference website https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/about_conference

 

THE CONFERENCE THEMATIC AREAS:

 1. System analysis and synthesis of processes in metallurgy and mechanical engineering.
 2. Information technologies in the processes of obtaining materials with specified properties.
 3. Mathematical modeling of complex systems.
 4. Information and software support for design processes.
 5. Intelligent information and management systems.
 6. Progressive information technologies and organization of modern production.
 7. Information and resource provision of distance education based on the competence approach.
 8. Innovative approaches to improving the quality of the educational process and the issue of anti-plagiarism.

 

 

Conference program

ВІДКРИТА ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ у рамках акредитації освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі»

 

З 16 по 18 лютого 2023 року в університеті працює експертна група з акредитації освітньо-професійної програми

«Інженерія програмного забезпечення у промисловості і бізнесі» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з використанням технічних засобів відеозв’язку.

Із програмою візиту можна ознайомитись на сайті університету «ОСВІТА», розділ «АКРЕДИТАЦІЯ» або за посиланням.

В рамках візиту для проведення акредитаційної експертизи відбудеться ВІДКРИТА ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ з учасниками освітнього процесу.

Зустріч запланована в дистанційній формі 16 лютого 2023 р. з 15:00 до 15:40. Участь у зазначеному заході можуть прийняти всі бажаючі.

 

Підключитись до конференції Zoom:

//us02web.zoom.us/j/82021322617

Ідентифікатор конференції: 82021322617

IPI offers OER teaching materials in English and Ukrainian News icon

As part of a DAAD-funded project OER4Ukraine, which is being carried out at Leibniz Universität Hannover under the direction of the Technical University Library (TIB), IPI offers a series of English and Ukrainian lecture videos on image analysis_2022 as so-called Open Educational Resources (OER). The English version was created by Prof. Franz Rottensteiner from IPI, which Prof Viktoriia Hnatushenko translated into Ukrainian. Prof. Hnatuschenko heads the Department of Information Technology and Systems at the Ukrainian State University of Science and Technology in Dnipro and has been working at IPI as a visiting scholar since May 2022.
The videos can be found on the TIB Audio-Visual portal at https://doi.org/10.5446/s_1346 (English version) and https://doi.org/10.5446/s_1354 (Ukrainian). The authors wish all interested parties much pleasure and success in studying the videos.

IER UA stuff

18 травня 2022 року відбулася XIV Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2022»

В інституті промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій на базі кафедри інформаційних технологій і систем в чотирнадцяте пройшла Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні Технології в Металургії та Машинобудуванні – ІТММ’2022».

Захід проводився в online форматі з використанням платформи Zoom. Застосування засобів віртуальних комунікацій надало можливість учасникам конференції та усім зацікавленим особам прийняти участь в ІТММ’2022, зважаючи на обставини воєнного стану.

З привітальним словом виступив Олександр Грогорович Величко, директор ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій» Українського державного університету науки і технологій. В пленарній частині конференції та секційних докладах були представлені доповіді, що стосуються питань розробки, адаптації та впровадження нових математичних моделей та інформаційних технологій в технічні та технологічні процеси на підприємствах Украйни. Окрім того, професор Сергій Вікторович Плаксін представив доповідь на тему «Високошвидкісний наземний транспорт на основі магнітної левітації з електроживленням від розподіленої вітро-сонячної енергосистеми з перспективними енергонакопичувачами», яка викликала жваву дискусію присутніх науковців. Великий інтерес учасників викликала також доповідь «Викладання основ академічної етики як один з аспектів підготовки аспірантів для дослідницької роботи. Досвід інженерного коледжу у США» нашого колеги з Університеті штату Мічиган (Іст-Лансінг, США) Тарабари Володимира Валентиновича, до речі, уродженця нашого міста.

В роботі конференції прийняли участь 224 представники 9-ти закладів вищої освіти, науково-дослідницьких інститутів і підприємств України.

Сподіваємось, що конференція і надалі буде майданчиком для продуктивного спілкування наукової спільноти та представників металургійних і машинобудівних підприємств України. Організаційний комітет запрошує всіх до участі в конференції у наступному 2023 році.

 

Тетяна Селівьорстова
секретар організаційного комітету ІТММ’2022.

The Department of Information Technologies and Systems invites everyone to the Open Day online!

The following are waiting for you:

 • presentations of specialties in which training takes place;
 • acquaintance with the management and teachers of the department;
 • information on the conditions of joining us;
 • opportunity to communicate with us and get answers to all questions.

The event will take place on May 19, 2022 at 19:00 in the format of a Zoom conference. You can connect by following the link: https://bit.ly/3wsCEIA or by the following information:
Conference ID: 730 7826 0422
Access code: 96Va2A

Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2022

 

 

Шановні учасники Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні Технології в Металургії та Машинобудуванні – ІТММ 2022», запрошуємо Вас до участі в заході, який відбудеться 18 травня 2022 року з використанням платформи Zoom.

Порядок роботи конференції 18 травня 2022 року
9.45 – 10.00 Підключення до Zoom конференції
10.00 – 12.00 Відкриття конференції. Пленарне засідання (Zoom)
12.00 – 17.00 Доповіді по секціях (Zoom)

Запрошення до Zoom конференції:

Тема: Інформаційні Технології в Металургії та Машинобудуванні - ІТММ 2022
Час: 18 травня 2022 09:45 Київ
Підключення до конференції Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83387519662?pwd=dlRaARi7JLtkGNgxLlRq9oAMC3_Num.1
Ідентифікатор конференції: 833 8751 9662
Код доступу: 364199

Congratulations to the student of the group KN01-18s News icon

Pantyushin Nikolai, a student of the group KH01-18s, received a silver medal in kumite and a gold medal in the team competition in kumite at the Summer Deaflympics (Brazil).

Let this victory not be the last and every effort and hard work will surely lead to new awards and prizes!

We wish Nikolay to always confidently move towards his goals and never doubt his success!

Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2022

Шановні колеги, у зв’язку із збройною агресією Росії проти України,
термін проведення 
Міжнародної науково-технічної конференції
"Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ’2022" 
перенесений на невизначений термін.

Матеріали доповідей та статті приймаються до 13 березня 2022 року.

 

Слава Україні!

Regional scientific seminar News icon

Scientific Section Regional Research Seminar of Pridneprovsk Scientific Center of NAS «Modern problems of control and simulation of complex systems« will be held in UDUNT, Institute of Industrial and Business Technologies, 23.02.2022, at 15-00.

Speaker: Krasnikov S.

Topic: "Mathematical models and methods for numerical studies of physical and chemical processes at the stages of steel production".

 

February 19, 2022 was the Open Day!

19 лютого 2022 року відбувся День відкритих дверей!

Презентація нового закладу вищої освіти, наших факультетів і спеціальностей, виступи Ректора університету та голови студентської ради університету. Кафедра ІТС гідно представила себе на заході!

Successful performance of Kunin Ilya (group KN01-19) at the winter championship of Ukraine in athletics in Sumy 29-30.01.2022 News icon

 

Second place - 3000 m run;
Third place - 1500 m run;
Second place in the team of Dnipropetrovsk region.

NASA Space Apps Challenge International Space Hackathon News icon

30 вересня відбулася зустріч в дистанційному режимі для студентів напряму Інформаційні технології 121, 122 і 126 спеціальностей Національної металургійної академії України. Дякуємо Noosphere Engineering School за проведену зустріч! 

Посилання на інформаційні ресурси, які були представлені на цій зустрічі: 

Презентація

Реєстрація 

Завдання та переклади

Ментори хакатону

Запис презентації

 

NASA Space Apps Challenge is a 48-hour online hackathon. News icon

     Due to the introduction of quarantine restrictions, the format of the meeting has changed!

     We are waiting for everyone at the ZOOM-conference on September 30 at 11:30. Connection data:
https://us02web.zoom.us/j/86246405998…
Meeting ID: 862 4640 5998
Passcode: 272375
     NASA Space Apps Challenge is a 48-hour online hackathon. In 2 days, thousands of innovators, coders, designers, analysts and space enthusiasts come together in teams and solve tasks from NASA - National Aeronautics and Space Administration Join us to solve global problems with us!

 

We present the results of the first launches of a 3D printer at the ITS Department! News icon

We are mastering new equipment at the ITS department. 3D-printer Graber- i3.

Video.

 

The Department of Information Technologies and Systems congratulates students and teachers on the Day of Knowledge!

    The ITS Department congratulates everyone on the Day of Knowledge and wishes that this academic year will present many opportunities to show your abilities and talents! We wish you solid knowledge and high success, good comrades and endless enthusiasm, vigorous activity and good health.

A person is alive as long as his memory is alive...

Today, August 7, 2021, Alexander Ilyich Mikhalev would have turned 70 years old.

Everyone who knew Alexander Ilyich will confirm that he was a wonderful person, an interesting conversationalist, a companionable friend.

He was always appreciated for his wisdom, modesty, kindness and humanity. He knew how to be friends, get along with completely different people. He knew how to enjoy life.

Everyone who worked with Alexander Ilyich will certainly say that he was a real professional. He knew exactly what to do and demanded it from the others. Sometimes he did the impossible and managed to do everything and everywhere.

Probably, there were no questions that would not interest him, and it is difficult to imagine if there was something that he did not know how.

While a person is alive, you communicate as if there is an eternity ahead. It seems that now the door will open, he will enter the pulpit, charging everyone with his positive energy. But we only have to remember with the kind words of a kind person.

Alexander Ilyich, your memory is alive. And the memory of the past creates the future ...

 

The staff of the Department of Information Technologies and Systems

 

Вітаємо студента кафедри Чернова О.Д. News icon

Congratulations to the student Chernov A.D., who took second place in the II round of the All-Ukrainian competition of student works (Kharkov). Scientific adviser - assistant professor Seliverstova T.V..

We wish you further success and awards!

 

Regional scientific seminar News icon

Scientific Section Regional Research Seminar of Pridneprovsk Scientific Center of NAS «Modern problems of control and simulation of complex systems« will be held in NMetAU, 26.05.2021, at 15-00.

Speaker: Vovk S.M.

Topic: "Mathematical methods of data processing based on the criterion of minimum duration".