Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

051 ЕКОНОМІКА

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.084.029

Назва ОНП: Економіка

Здобувач: ПИСАРЬКОВА Валерія Ростиславівна

Тема дисертації: Теоретико-методичні підходи до формування конкурентного імунітету регіону

Анотація 

Дисертація 

Висновок 

Наказ УДУНТ про склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 08.084.029 від 29.05.2024р. №164-к

Голова разової ради - Наталія ЧУПРИНА,  професор кафедри маркетингу та логістики ННІ «Український державний хіміко-технологічний університет» Українського державного університету, доктор економічних наук, професор;

 Офіційний опонент - Лідія ГУР’ЯНОВА, завідувач кафедри економічної кібернетики і системного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор;

  Відгук

 Офіційний опонент - Вікторія СМЄСОВА, професор кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка», доктор економічних наук, професор;

 Відгук

 Офіційний опонент - Інна АРАКЕЛОВА, доцент кафедри маркетингу та туризму Маріупольського державного університету, кандидат економічних наук, доцент 

 Рецензія

 Рецензент - Лариса ГАРМІДЕР, завідувач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки ННІ «Український державний хіміко-технологічний університет» Українського державного університету науки і технологій, доктор економічних наук, професор.

 Рецензія

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.084.027

Назва ОНП: Економіка

Здобувач: АБРАМОВ Микита Дмитрович

Тема дисертації: Формування комплексної діагностики в забезпеченні економічної безпеки страхової компанії

Анотація 

Дисертація 

Висновок 

Наказ УДУНТ про склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 08.084.027 від 29.05.2024р. №163-к

Голова разової ради - Бобиль Володимир Володимирович,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою фінансів, обліку та психології  Українського державного унівеситету науки і технологій

 Офіційний опонент - ЮДІНА Світлана Валеріївна , доктор економічних наук, професор;

  Відгук

 Офіційний опонент - ШІРІНЯН Лада Василівна , доктор економічних наук, професор;

 Відгук

 Рецензент - АБЕРНІХІНА Ірина Георгіївна, кандидат економічних наук, доц., доцент кафедри управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу Українського державного університету науки і технологій;

 Рецензія

 Рецензент -ТОПОРКОВА Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доц., доцент кафедри фінансів, обліку та психології Українського державного університету науки і технологій.

 Рецензія

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.084.026

Назва ОНП: Економіка

Здобувач: РУДЕНКО Марина Вадимівна

Тема дисертації: Управління якістю з послуг пасажирських перевезень підприємств залізничного транспорту

Анотація 

Дисертація 

Висновок 

Наказ УДУНТ про склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 08.084.026 від 29.05.2024р. №162-к

Голова разової ради - Бобиль Володимир Володимирович,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою фінансів, обліку та психології  Українського державного унівеситету науки і технологій

 Офіційний опонент - ОВЧИННІКОВА Вікторія Олексіївна, доктор економічних наук, професор;

  Відгук

 Офіційний опонент - ЯНОВСЬКА Вікторія Петрівна, доктор економічних наук, професор;

 Відгук

 Рецензент - МАТУСЕВИЧ Олексій Олександрович, кандидат економічних наук, доц., доцент кафедри фінансів, обліку та психології Українського державного університету науки і технологій;

 Рецензія

 Рецензент -ЧАРКІНА Тетяна Юріївна, доктор економічних наук, проф., завідувачка кафедри економіки та менеджменту Українського державного університету науки і технологій.

 Рецензія

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.084.018

Назва ОНП: Економіка

Здобувач: БЕРЕЗА Іван Володимирович  

Тема дисертації: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Анотація 

Дисертація 

Висновок 

Наказ УДУНТ про склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 08.084.018 від 08.05.2023р. №136-к

 Голова разової ради - Бобиль Володимир Володимирович,  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою фінансів, обліку та психології  Українського державного унівеситету науки і технологій

 Офіційний опонент - Коваленко-Марченкова Євгенія Вікторівна, кандитат економічних наук, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 Відгук

 Офіційний опонент - Калініченко Людмила Леонідівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

 Відгук

 Рецензент - Марценюк Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та менеджменту Українського державного університету науки і технологій 

 Рецензія

 Рецензент - Пікуліна Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент  кафедри фінанси, облік та психологія  Українського державного унівеситету науки і технологій

 Рецензія

 

Дата і час захисту: 05.07.2023р. о 10  годині 00 хвилин

Місце захисту: м. Дніпро, вул.Лазаряна, 2, ауд. 314.

 

Переглянути відеозапис можна за посиланням >>>

Прослухати звукозапис можна за посиланням >>>

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

 

 

 

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.820.013

Назва ОНП: Економіка

Здобувач: Дронь Марина Анатоліївна 

Тема дисертації: Стратегія управління фінансовими ризиками в умовах кризи (на прикладі банківських установ)

Анотація

Дисертація

Висновок

Наказ УДУНТ про склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 08.820.013 від 01.11.2011р. №284-к

Голова разової ради - Марценюк Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та менеджменту Українського державного університету науки і технологій

Офіційний опонент - Заруцька Олена Павлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Університету митної справи та фінансів

Відгук

Офіційний опонент - Павлов Роман Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Відгук

Рецензент - Топоркова Олена Анатоліївна,  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Українського державного унівеситету науки і технологій 

Рецензія

Рецензент - Аберніхіна Ірина Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу  бізнесу Українського державного університету науки і технологій 

Рецензія

Дата і час захисту: 11 січня 2023р. о 10 годині 00 хвилин

Місце захисту: м. Дніпро, вул.Лазаряна, 2, ауд.314.

Переглянути відеозапис можна за посиланням >>>

Прослухати звукозапис можна за посиланням >>>

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.820.014

Назва ОНП: Економіка

Здобувач:  Дехтяр Сергій Сергійович

Тема дисертації: Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств транспорту в умовах фінансової нестабільності

Анотація

Дисертація

Висновок

Наказ УДУНТ про склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 08.820.014 від 01.11.2011р. №285-к

Голова разової ради - Чаркіна Тетяна Юріївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедрою економіки та менеджменту Українського державного університету науки і технологій

Офіційний опонент - Меліхова Тетяна Олегівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізького національного університету

Відгук

Офіційний опонент - Коваленко-Марченкова Євгенія Вікторівна, кандитат економічних наук, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

Відгук

Рецензент - Марценюк Лариса Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та менеджменту Українського державного університету науки і технологій

 Рецензія

 Рецензент - Матусевич Олексій Олександрович, кандитат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування  Українського державного університету науки і технологій

 Рецензія

 Дата і час захисту: 12 січня 2023р. о 10 годині 00 хвилин

Місце захисту: м. Дніпро, вул.Лазаряна, 2, ауд.314.

Переглянути відеозапис можна за посиланням >>>

Прослухати звукозапис можна за посиланням >>>

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософії

 


Додатки

visnovok_pro_naukovu_noviznu_pisarkova_v.r..pdf (visnovok_pro_naukovu_noviznu_pisarkova_v.r..pdf 8348 kb)

disertatsiya_pisarkova_v.r..pdf (disertatsiya_pisarkova_v.r..pdf 9931 kb)

anotatsiya_pisarkova_v.r..pdf (anotatsiya_pisarkova_v.r..pdf 511 kb)Вгору: Разова спеціалізована вчена рада PhD