Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Всеукраїнська науково-технічна відеоконференця здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наука і сталий розвиток транспорту»


Ред. науки