Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кондратенко Павло Володимирович photo

Кондратенко Павло Володимирович

кандидат технічних наук, асистент

Контакти:

E-mail: achriman54@gmail.com

Телефон : (+38 056) 3748-363

Кімната : 226-3, корпус 1

 

Секретар Державної екзаменаційної комісії.

Відповідальний за роботу лабораторії механічних випробувань.

Відповідальний за радіаційну безпеку НМетАУ.

 

Публікації в 2020-2021 навчальному році

 

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство за темою “Удосконалення технології виробництва та здавальних випробувань кріпильних виробів з низьколегованої та легованої сталей” (ДВНЗ «ПДАБА», 25 березня 2021 року).

Тези доповідей

1. Бисько Г.О., Кондратенко П.В. Втомна міцність високоміцних болтів зміцнених холодною деформацією. Молода академія 2021 : матеріали  Всеукр. наук.-техніч. конф. студентів і молодих учених ( Дніпро, 20-21 травня 2021 р.) Дніпро : НМетАУ, 2021, у 2 т. Т. 1. С.49-50.

Патенти та свідоцтва на авторське право

1. Патент 144063 UA. Спосіб випробування на розтяг холоднодеформованих стрижневих різьбових кріпильних виробів / О. В. Івченко, Г. І. Перчун, Ю. П. Гуль, П. В. Кондратенко, В. С. Чмельова ; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16.

2. Патент 144064 UA. Спосіб випробування на ударний вигин стрижневих різьбових кріпильних виробів / О.В. Івченко., Г.І. Перчун, П.В. Кондратенко, В.С. Чмельова, В.М. Василенко; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16.

 

 

 

Публікації в 2019-2020 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. О нормировании прочностных свойств стержневых крепежных изделий в зависимости от их применимости и технологии изготовления / А.В. Ивченко, П.В. Кондратенко, Г.И. Перчун, Ю.П. Гуль, В.С. Чмелева // Сталь. – 2019. – № 10. – С. 45-49.   ISSN 0038-920X

Заявки на патент і свідоцтво на авторське право

1. Спосіб випробування на розтяг холоднодеформованих стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Перчун Г.І., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Василенко В.М. – Заявка № u2020 02522 від 22.04.2020.

2. Спосіб випробування на ударний вигин стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Чмельова В.С. – Заявка № u2020 02523 від 22.04.2020.

Патенти та свідоцтва на авторське право

1. Патент UA № 135230. Спосіб експрес випробування пробним навантаженням сталевого стрижневого нарізного кріпильного виробу / Івченко О.В., Рабер Л.М., Білодіденко С.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.І. – Заявл. 03.01.2019, опубл. 25.06.2019. –Бюл. № 12.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 91031 від 30.07.2019. Стаття «Розробка основних принципів проекту нової технології отримання сталевих виробів, що зміцнюються холодною деформацією»: заявка на авторське право в Державну службу інтелектуальної власності України / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. – Бюл. № 54, 2019, С. 326.

3. Патент UA № 137693. Спосіб експрес-контролю сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів на схильність до крихкого руйнування / Івченко О.В., Рабер Л.М., Білодіденко С.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. – Опубл. 11.11.2019. – Бюл. № 21/2019.

 

Публікації в 2018-2019 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. Basic principles of the new technology project of manufacturing steel products hardened by the cold deformation / Gul Yu., Ivchenko A., Perchun G., Chmeleva V., Kondratenko P. //Scientific development and achievements:  monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 5, P. 225-244.  (Перевод - Гуль Ю., Ивченко А., Перчун Г., Чмелева В., Кондратенко П. (2018). Основные принципы нового технологического проекта по производству изделий из стали, упрочненных холодной деформацией. Научные разработки и достижения: монография [Текст]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, Лондон, N1 7GU, 2018, том 5, стр. 225-244).

2. Снижение склонности стальных резьбовых крепежных элементов к деформационному старению путем термического воздействия / Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Ивченко А.В. // Сталь. 2019. № 2. С. 40-43.

3.. Анализ характеристик сопротивления крепежных изделий и предложения по их совершенствованию (В порядке обсуждения) / Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. // 7th International youth conference “Perspectives of science and education”. 15th February 2019, New York. 2019, рр. 270-281.

4.  Heat Treatment to Slow Strain Aging in Threaded Steel Bolts / Yu. P. Gul’a, G. I. Perchuna, P. V. Kondratenkoa, V. S. Chmelevaa, and A. V. Ivchenkoa // Steel in Translation, 2019, Vol. 49, No. 2, pp. 137–140. © Allerton Press, Inc., 2019. Russian Text © The Author(s), 2019, published in Stal’, 2019, No. 2, pp. 40–43.

5. Перспективные направления развития технологии получения стальной арматуры, упрочняемой холодной деформацией / Гуль Ю. П., Ивченко А.В., Перчун Г.И., Кондратенко П.В., Чмелева В.С. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научных трудов. – Днепр: ПГАСА, 2019.

6. Нова технологія виробництва сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів підвищеної міцності / Гуль Ю.П., Перчун Г.І., Івченко О.В, Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Матеріали ІІ міжнародної  конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». – Дніпро-Гельсінкі, 2018. С. 266-268.

закордонні

1. Новая ресурсосберегающая технология производства высокопрочного стального крепежа / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Ивченко А.В. // XIX International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production  engineering and physics», Czestochowa. № 78. 2018. С. 96-99.

вітчизняні

1. До питання про нормування міцностних властивостей стрижневих кріпильних виробів залежно від їх застосування і технології виготовлення / Івченко О.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Гуль Ю П., Чмельова В.С. // Стандартизація, сертифікація, якість – № 5 (112), 2018. С. 91-99.

2. Аналіз передбачених стандартами характеристик опору руйнуванню кріпильних виробів на прикладі болтів класу міцності 5.8 і перспективні напрямки їх вдосконалення (в порядку обговорення проблеми) // Івченко О.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Стандартизація, сертифікація, якість. – № 1 (113), 2019. С. 12-20.

Заявки на патент і свідоцтво на авторське право

1. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. Заявка № u2018 06205 від 04.06.2018.

2. Спосіб експрес випробування пробним навантаженням сталевого стрижневого нарізного кріпильного виробу / Івченко О.В., Рабер Л М., Білодіденко С.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.І. Заявка  № u2019 00108 від 03.01.2019.

3. Спосіб експрес контролю сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів на схильність до крихкого руйнування / Івченко О.В., Рабер Л.М., Білодіденко С.В., Перчун Г.І., Гуль Ю.П., Чмельова В.С., Кондратенко П.В.  Заявка №  u2019 01135 від 04.02.2019.

4. Заявка на реєстрацію авторського права на твір «Розробка основних принципів проекту нової технології отримання сталевих виробів, що зміцнюються холодною деформацією» від 31.05 2019, автори Гуль Ю.П., Івченко О.В., Перчун Г.І., Чмелева В.С., Кондратенко П.В.

Патенти та свідоцтва на авторське право

1. Патент UA №130469. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. Заявлено 04.06.2018. Публікація 10.12.2018, бюл. № 23.

2. Патент UA. Спосіб експрес випробування пробним навантаженням сталевого стрижневого нарізного кріпильного виробу / Івченко О.В., Рабер Л. М., Білодіденко С.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.І.  Заявлено 03.01.2019. Публікація 25.06.2019, бюл. № 12.