UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Зайцева Тетяна Олексіївна photo

Зайцева Тетяна Олексіївна

старший викладач

Контакти:

E-mail: .

Телефон : (+38 056) 3748-223

Кімната : 249, корпус 2 - центральный

Викладає лекції, проводить лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін "Кристалографія, кристалохімія та мінералогія", "Кристалографія і мінералогія", "Дефекти кристалічної будови", "Методи дослідження структури металів".

Керує курсовим і дипломним проектуванням, науково-дослідною роботою студентів.

Наукова діяльність пов'язана з рентгенівськими методами дослідження структури, фазового складу, макронапруг і тонкої структури в деформованих і термічно оброблених металах і сплавах. За результатами досліджень надруковано понад 20 статей.

 Куратор групи МВ05-12М

Референт кафедри (питання забезпеченості дисциплін навчально-методичною літературою та її видання).

Відповідальна за підтримку в актуальному стані інформації на сайті академії та дистанційне навчання.

Представник від НМетАУ у складі Координаційної ради з соціального партнерства благодійного фонду CENTRAVIS.

Член комісії з призначення спеціальних іменних стипендій ім.С.В.Атанасова благодійного фонду CENTRAVIS для студентів кафедри термічної обробки металів НМетАУ.

 

 

Публікації в 2017-2018 навчальному році

Статті:

1. Исследование наследственного влияния качества низкоуглеродистой стали на микроструктуру сварных соединений / Борисенко А.Ю., Зайцева Т.А. Сафронова А.А. // Матеріали IX міжнародної конференції «Молоді вчені 2018 – від теорії до практики». – м. Дніпро, Національна металургійна академія України, 16 лютого 2018 року. – С. 69-71.

2. Дослідження впливу пластичної деформації на структуру та властивості високоміцних мартенситно-старіючих сталей / Антипов Б.С., Зайцева Т.О. // Матеріали IX міжнародної конференції «Молоді вчені 2018 – від теорії до практики». – м. Дніпро, Національна металургійна академія України, 16 лютого 2018 року. – С.7–10.

Тези доповідей

1. Вплив пластичної деформації на структуру та властивості мартенситно-старіючих сталей / Антипов Б.С., Зайцева Т.О. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених “Молода академія 2018”. − Дніпро: НМетАУ, 15–16 травня 2018 року. – С. 85.

2. Пути повышения стойкости штампов горячего деформирования / Акмаев Д.П., Зайцева Т.А. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених “Молода академія 2018”. − Дніпро: НМетАУ, 15–16 травня 2018 року. – С. 86.

3. Основные методы повышения эксплуатационной стойкости железнодорожных крестовин / Бадылов Д.Д., Мартыненко И.Ю., Зайцева Т.А. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених “Молода академія 2018”. − Дніпро: НМетАУ, 15–16 травня 2018 року. – С. 87.

Заявки на патент і свідоцтво про авторське право

1. Зразок для випробування стрижневих різьбових кріпильних виробів на ударний вигин / Івченко О.В., Мачуська Н.Д., Зайцева Т.О. – Заявка № u201803302 від 29.03.2018.

2. Заявка від 02.04.2018 про реєстрацію авторського права на твір “Рентгенографічне дослідження процесів, що відбуваються при термічній обробці мартенситно-старіючих сталей” (звіт з науково-дослідної роботи), накладна № 59 0003 2874 5248 від 03.04.2018.

3. Заявка від 02.04.2018 про реєстрацію авторського права на твір “Инструкции к лабораторным работам по дисциплине «Рентгенография и электронная микроскопия» (“Рентгенография”) для студентов специальности 0407 – металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов” (соавтор – Кривуша Л.С.), накладна № 59 0003 2874 5248 від 03.04.2018.

Патенти та свідоцтва про авторське право

1. Свідоцтво про авторське право № 76270 від 25.01.2018 (Инструкции к лабораторным работам и методические указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине “Рентгенография и электронная микроскопия” (гл.1 Рентгенография) для студентов специальности 11.07, соавтор – Кривуша Л.С.).

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Борисенко А.Ю., Кононенко Г.А., Зайцева Т.О., Тараненко А.О., Клюшник Ю.О. Методи дослідження структури та властивостей металів: Навчальний підручник. – У двох частинах (Ч.1 – 57 с., Ч.2 – 46 с.). Електронний варіант.

Згідно з планом видань навчальної та методичної літератури, затвердженим Вченою радою НМетАУ (протокол № 2 від 05.02.2018).

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія і мінералогія” для студентів спеціальності 015 – професійна освіта (металургія) (бакалаврський рівень) / Укл.: Л.М. Дейнеко, Т.О. Зайцева. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 32 с.

3. Програма навчальної дисципліни “Сучасні методи дослідження структури та властивостей” для спеціальності 8.132 – матеріалознавство (у співавторстві з доц. Романовою Н.С.).

4. Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу що навчаються за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство» у галузі знань 13 – «Механічна інженерія» за спеціалізацією «Термічна обробка металів» / Укл.: Зайцева Т.О., Кімстач Т.В., Дейнеко Л.М. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 32 с.

5. Розробка в системі MOODLE електронного курсу лекцій з дисципліни “Кристалографія і мінералогія” для дистанційного навчання студентів спеціальностей 136 – металургія та 132 – матеріалознавство (лекція за темою “Два стани твердої речовини”).

6. Підготовлено до друку конспект лекцій з дисципліни “Фізика металів” (у співавторстві з к.ф.-м.н. Кривушею Л.С.), у чотирьох частинах (електронний варіант).

 

Публікації в 2016-2017 навчальному році

 Тези доповідей

1. The mechanism of Widmanstatten structure formation / A. Borysenko, S. Stepanyuk, Т. Zaitseva // The IX International Conference «Welding and Related Technologies», on 23-27 May, 2017. –Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine – Kiev, 2017. – Р. 306.

2. Борисенко А., Степанюк С., Зайцева Т. Механизм образования видманштеттовой структуры // Доповідь на XXVII Міжнародну науково-технічну конференцію “Стародубовские чтения”. − Дніпро: ПГАСА, 19–20 квітня 2017 року.

3. Влияние состава, термической обработки и пластической деформации на структуру и свойства высокопрочных мартенситно-стареющих сталей / Товкач К.Ю., Зайцева Т.А. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених «Молода академія 2017».− Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 77.

4. Дослідження впливу пластичної деформації на тонку структуру мартенситно-старіючої сталі Н2М2Т2Б / Дейнега М.С., Зайцева Т.О. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених «Молода академія 2017».− Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 76.

5. Пути повышения эксплуатационной стойкости и надежности железнодорожных крестовин (обзор) / Афанасенко А.И., Зайцева Т.А. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених «Молода академія 2017».− Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 78.

 Заявки на патент і свідоцтво про авторське право

1. Заявка № 71288 від 30.12.2016 на свідоцтво про авторське право на твір (звіт з науково-дослідної роботи “Рентгенографічне дослідження процесів, що відбуваються при термічній обробці мартенситно-старіючих сталей”).

2. Заявка № 71287 від 30.12.2016 на свідоцтво про авторське право на твір (Методические указания к лабораторным работам по дисциплине “Рентгенография и электронная микроскопия” (раздел “Рентгенография”), автори: Кривуша Л.С., Зайцева Т.О.).

 Патенти та свідоцтва про авторське право

1. № 66092 від 16.06.2016 (Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Кристалографія і мінералогія”, співавторка – Кривуша Л.С.).

2. № 66093 від 16.06.2016 (звіт з науково-дослідної роботи “Дослідження впливу пластичної деформації на структуру та властивості мартенситно-старіючої сталі Н9К20М9В9ТЮФ”).

3. № 66334 від 30.06.2016 (Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для вивчення дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія” для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство, співавтор – Дейнеко Л.М.).

4. № 70678 від 24.02.2017 (звіт з науково-дослідної роботи “Рентгенографічне дослідження процесів, що відбуваються при термічній обробці мартенситно-старіючих сталей”).

5. № 70677 від 24.02.2017 Методические указания к лабораторным работам по дисциплине “Рентгенография и электронная микроскопия” (раздел “Рентгенография”), співавторка –Кривуша Л.С.

 Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Розробка програми навчальної дисципліни “Кристалографія і мінералогія” (60 годин) для студентів напряму 136 – Металургія.

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Методи дослідження структури та властивостей металів” для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство (спеціалізація – термічна обробка металів) / Укл. А.Ю. Борисенко, Г.А. Кононенко, Т.О. Зайцева, А.А. Тараненко. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 91 с.

3. Розробка програми навчальної дисципліни “ Кристалографія, мінералогія та дефекти кристалічної будови” (180 годин) для нового навчального плану підготовки бакалаврів (2016–2019) за спеціальністю 132 – матеріалознавство (групи МВ05), у співавторстві з к.т.н. Борисенко А.Ю.).

4. Розробка програми навчальної дисципліни “ Кристалографія, мінералогія та дефекти кристалічної будови” (180 годин) для нового навчального плану підготовки бакалаврів (2015–2018) за напрямом 6.050403 – інженерне матеріалознавство (групи МВ05), у співавторстві з к.т.н. Борисенко А.Ю.).

5. Основы электронного строения металлов – 69 с. (глава 2 підручника з дисципліни “Физика металлов” (у співавторстві з к.ф.-м.н. Кривушею Л.С.).

6. Диффузия в металлах и сплавах – 45 с. (глава 4 підручника з дисципліни “Физика металлов” (у співавторстві з к.ф.-м.н. Кривушею Л.С.).

7. Розробка інтегрованого навчального плану (спеціальність 132 – “Матеріалознавство”) на базі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.05050403 – “Контроль якості металів і зварних з’єднань”, виданого Дніпропетровським технікумом зварювання та електроніки імені Є.О.Патона.

8. Розробка інтегрованого навчального плану (спеціальність 132 – “Матеріалознавство”) на базі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.05050401 – “Зварювальне виробництво”, виданого Дніпропетровським технікумом зварювання та електроніки імені Є.О.Патона.

9. Розробка інтегрованого навчального плану (спеціальність 132 – “Матеріалознавство”) на базі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.05050401 – “Зварювальне виробництво”, виданого Дніпропетровським коледжем ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

10. Розробка інтегрованого навчального плану (спеціальність 132 – “Матеріалознавство”) на базі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.05050401 – “Зварювальне виробництво”, виданого Вищим професійним училищем № 17.

 

Публікації в 2015-2016 навчальному році

 Патенти та свідотства про авторське право

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (№ 60252 від 23.06.2015) Навчальний посібник з розв’язання задач “Фізика твердого тіла” (автори – Кривуша Л.С., Зайцева Т.О.).

 Заяви на патент і свідоцтво на авторське право

1. Заява про реєстрацію авторського права на твір – Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Кристалографія та мінералогія” (автори – Кривуша Л.С., Зайцева Т.О.).

2. Заява про реєстрацію авторського права на твір – Звіт з науково-дослідної роботи “Дослідження впливу пластичної деформації на структуру та властивості мартенситно-старіючої сталі Н9К20М9В9ТЮФ”(автор – Зайцева Т.О.).

3. Заява про реєстрацію авторського права на твір – Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія” для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство (автори – Дейнеко Л.М., Зайцева Т.О.).

 Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

 1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія” для студентів напряму підготовки 6.050403 – інженерне матеріалознавство. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 51 с.

2. Корегування навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 132 –матеріалознавство (2013–2018).

3. Твердые растворы и промежуточные соединения (глава 3 підручника з дисципліни “Физика металлов”, у співавторстві з к.ф.-м.н. Кривушею Л.С.) – 45 с.

4. Межатомное взаимодействие в твердых телах (глава 1 підручника з дисципліни “Физика металлов”, у співавторстві з к.ф.-м.н. Кривушею Л.С.) – 51 с.

5.  Розробка нової програми навчальної дисципліни “Кристалографія, мінералогія та дефекти кристалічної будови” (180 годин) для нового навчального плану підготовки бакалаврів (2015–2018) за спеціальністю 132 – матеріалознавство (групи МВ05).

6. Робоча програма для бакалаврів «Методи дослідження і контролю структури металів». Спеціальність 6.050403 та 6.132 – Матеріалознавство (МВ05).

7. Робоча програма для магістрів «Методи дослідження структури та властивостей металів» Спеціальність 8.132 – Матеріалознавство (МВ05).


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Про спеціальність

Історія

Абітурієнтам

Наукова діяльність

Семінар "Heat Treatment Simulations in QForm"

Акредитація 132 магістр

Стипендіальна програма CENTRAVIS

Комерційні пропозиції

Програмний комплекс QForm - у навчальному процесі

Акредитація 132 бакалавр

Предметна аудиторія ім.С.В.Атанасова CENTRAVIS

Передзахист випускних робіт бакалаврів на ПАТ ЭВРАЗ_ДМЗ

Освітнi програми

Дипломування