UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Зайцева Тетяна Олексіївна photo

Зайцева Тетяна Олексіївна

старший викладач

Контакти:

E-mail: .

Телефон : (+38 056) 3748-223

Кімната : 249, корпус 2 - центральный

Викладає лекції, проводить лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін "Кристалографія, кристалохімія та мінералогія", "Кристалографія і мінералогія", "Дефекти кристалічної будови", "Методи дослідження структури металів".

Керує курсовим і дипломним проектуванням, науково-дослідною роботою студентів.

Наукова діяльність пов'язана з рентгенівськими методами дослідження структури, фазового складу, макронапруг і тонкої структури в деформованих і термічно оброблених металах і сплавах. За результатами досліджень надруковано понад 20 статей.

 Куратор групи МВ05-12М

Референт кафедри (питання забезпеченості дисциплін навчально-методичною літературою та її видання).

Відповідальна за підтримку в актуальному стані інформації на сайті академії та дистанційне навчання.

Представник від НМетАУ у складі Координаційної ради з соціального партнерства благодійного фонду CENTRAVIS.

Член комісії з призначення спеціальних іменних стипендій ім.С.В.Атанасова благодійного фонду CENTRAVIS для студентів кафедри термічної обробки металів НМетАУ.

 

 

Публікації в 2017-2018 навчальному році

Статті:

1. Исследование наследственного влияния качества низкоуглеродистой стали на микроструктуру сварных соединений / Борисенко А.Ю., Зайцева Т.А. Сафронова А.А. // Матеріали IX міжнародної конференції «Молоді вчені 2018 – від теорії до практики». – м. Дніпро, Національна металургійна академія України, 16 лютого 2018 року. – С. 69-71.

2. Дослідження впливу пластичної деформації на структуру та властивості високоміцних мартенситно-старіючих сталей / Антипов Б.С., Зайцева Т.О. // Матеріали IX міжнародної конференції «Молоді вчені 2018 – від теорії до практики». – м. Дніпро, Національна металургійна академія України, 16 лютого 2018 року. – С.7–10.

Тези доповідей

1. Вплив пластичної деформації на структуру та властивості мартенситно-старіючих сталей / Антипов Б.С., Зайцева Т.О. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених “Молода академія 2018”. − Дніпро: НМетАУ, 15–16 травня 2018 року. – С. 85.

2. Пути повышения стойкости штампов горячего деформирования / Акмаев Д.П., Зайцева Т.А. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених “Молода академія 2018”. − Дніпро: НМетАУ, 15–16 травня 2018 року. – С. 86.

3. Основные методы повышения эксплуатационной стойкости железнодорожных крестовин / Бадылов Д.Д., Мартыненко И.Ю., Зайцева Т.А. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених “Молода академія 2018”. − Дніпро: НМетАУ, 15–16 травня 2018 року. – С. 87.

Заявки на патент і свідоцтво про авторське право

1. Зразок для випробування стрижневих різьбових кріпильних виробів на ударний вигин / Івченко О.В., Мачуська Н.Д., Зайцева Т.О. – Заявка № u201803302 від 29.03.2018.

2. Заявка від 02.04.2018 про реєстрацію авторського права на твір “Рентгенографічне дослідження процесів, що відбуваються при термічній обробці мартенситно-старіючих сталей” (звіт з науково-дослідної роботи), накладна № 59 0003 2874 5248 від 03.04.2018.

3. Заявка від 02.04.2018 про реєстрацію авторського права на твір “Инструкции к лабораторным работам по дисциплине «Рентгенография и электронная микроскопия» (“Рентгенография”) для студентов специальности 0407 – металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов” (соавтор – Кривуша Л.С.), накладна № 59 0003 2874 5248 від 03.04.2018.

Патенти та свідоцтва про авторське право

1. Свідоцтво про авторське право № 76270 від 25.01.2018 (Инструкции к лабораторным работам и методические указания к выполнению самостоятельной работы по дисциплине “Рентгенография и электронная микроскопия” (гл.1 Рентгенография) для студентов специальности 11.07, соавтор – Кривуша Л.С.).

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Борисенко А.Ю., Кононенко Г.А., Зайцева Т.О., Тараненко А.О., Клюшник Ю.О. Методи дослідження структури та властивостей металів: Навчальний підручник. – У двох частинах (Ч.1 – 57 с., Ч.2 – 46 с.). Електронний варіант.

Згідно з планом видань навчальної та методичної літератури, затвердженим Вченою радою НМетАУ (протокол № 2 від 05.02.2018).

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія і мінералогія” для студентів спеціальності 015 – професійна освіта (металургія) (бакалаврський рівень) / Укл.: Л.М. Дейнеко, Т.О. Зайцева. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 32 с.

3. Програма навчальної дисципліни “Сучасні методи дослідження структури та властивостей” для спеціальності 8.132 – матеріалознавство (у співавторстві з доц. Романовою Н.С.).

4. Робоча програма виробничої практики студентів третього курсу що навчаються за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство» у галузі знань 13 – «Механічна інженерія» за спеціалізацією «Термічна обробка металів» / Укл.: Зайцева Т.О., Кімстач Т.В., Дейнеко Л.М. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 32 с.

5. Розробка в системі MOODLE електронного курсу лекцій з дисципліни “Кристалографія і мінералогія” для дистанційного навчання студентів спеціальностей 136 – металургія та 132 – матеріалознавство (лекція за темою “Два стани твердої речовини”).

6. Підготовлено до друку конспект лекцій з дисципліни “Фізика металів” (у співавторстві з к.ф.-м.н. Кривушею Л.С.), у чотирьох частинах (електронний варіант).

 

Публікації в 2016-2017 навчальному році

 Тези доповідей

1. The mechanism of Widmanstatten structure formation / A. Borysenko, S. Stepanyuk, Т. Zaitseva // The IX International Conference «Welding and Related Technologies», on 23-27 May, 2017. –Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine – Kiev, 2017. – Р. 306.

2. Борисенко А., Степанюк С., Зайцева Т. Механизм образования видманштеттовой структуры // Доповідь на XXVII Міжнародну науково-технічну конференцію “Стародубовские чтения”. − Дніпро: ПГАСА, 19–20 квітня 2017 року.

3. Влияние состава, термической обработки и пластической деформации на структуру и свойства высокопрочных мартенситно-стареющих сталей / Товкач К.Ю., Зайцева Т.А. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених «Молода академія 2017».− Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 77.

4. Дослідження впливу пластичної деформації на тонку структуру мартенситно-старіючої сталі Н2М2Т2Б / Дейнега М.С., Зайцева Т.О. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених «Молода академія 2017».− Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 76.

5. Пути повышения эксплуатационной стойкости и надежности железнодорожных крестовин (обзор) / Афанасенко А.И., Зайцева Т.А. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених «Молода академія 2017».− Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 78.

 Заявки на патент і свідоцтво про авторське право

1. Заявка № 71288 від 30.12.2016 на свідоцтво про авторське право на твір (звіт з науково-дослідної роботи “Рентгенографічне дослідження процесів, що відбуваються при термічній обробці мартенситно-старіючих сталей”).

2. Заявка № 71287 від 30.12.2016 на свідоцтво про авторське право на твір (Методические указания к лабораторным работам по дисциплине “Рентгенография и электронная микроскопия” (раздел “Рентгенография”), автори: Кривуша Л.С., Зайцева Т.О.).

 Патенти та свідоцтва про авторське право

1. № 66092 від 16.06.2016 (Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Кристалографія і мінералогія”, співавторка – Кривуша Л.С.).

2. № 66093 від 16.06.2016 (звіт з науково-дослідної роботи “Дослідження впливу пластичної деформації на структуру та властивості мартенситно-старіючої сталі Н9К20М9В9ТЮФ”).

3. № 66334 від 30.06.2016 (Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для вивчення дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія” для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство, співавтор – Дейнеко Л.М.).

4. № 70678 від 24.02.2017 (звіт з науково-дослідної роботи “Рентгенографічне дослідження процесів, що відбуваються при термічній обробці мартенситно-старіючих сталей”).

5. № 70677 від 24.02.2017 Методические указания к лабораторным работам по дисциплине “Рентгенография и электронная микроскопия” (раздел “Рентгенография”), співавторка –Кривуша Л.С.

 Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Розробка програми навчальної дисципліни “Кристалографія і мінералогія” (60 годин) для студентів напряму 136 – Металургія.

2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Методи дослідження структури та властивостей металів” для студентів спеціальності 132 – матеріалознавство (спеціалізація – термічна обробка металів) / Укл. А.Ю. Борисенко, Г.А. Кононенко, Т.О. Зайцева, А.А. Тараненко. – Дніпро: НМетАУ, 2016. – 91 с.

3. Розробка програми навчальної дисципліни “ Кристалографія, мінералогія та дефекти кристалічної будови” (180 годин) для нового навчального плану підготовки бакалаврів (2016–2019) за спеціальністю 132 – матеріалознавство (групи МВ05), у співавторстві з к.т.н. Борисенко А.Ю.).

4. Розробка програми навчальної дисципліни “ Кристалографія, мінералогія та дефекти кристалічної будови” (180 годин) для нового навчального плану підготовки бакалаврів (2015–2018) за напрямом 6.050403 – інженерне матеріалознавство (групи МВ05), у співавторстві з к.т.н. Борисенко А.Ю.).

5. Основы электронного строения металлов – 69 с. (глава 2 підручника з дисципліни “Физика металлов” (у співавторстві з к.ф.-м.н. Кривушею Л.С.).

6. Диффузия в металлах и сплавах – 45 с. (глава 4 підручника з дисципліни “Физика металлов” (у співавторстві з к.ф.-м.н. Кривушею Л.С.).

7. Розробка інтегрованого навчального плану (спеціальність 132 – “Матеріалознавство”) на базі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.05050403 – “Контроль якості металів і зварних з’єднань”, виданого Дніпропетровським технікумом зварювання та електроніки імені Є.О.Патона.

8. Розробка інтегрованого навчального плану (спеціальність 132 – “Матеріалознавство”) на базі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.05050401 – “Зварювальне виробництво”, виданого Дніпропетровським технікумом зварювання та електроніки імені Є.О.Патона.

9. Розробка інтегрованого навчального плану (спеціальність 132 – “Матеріалознавство”) на базі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.05050401 – “Зварювальне виробництво”, виданого Дніпропетровським коледжем ракетно-космічного машинобудування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

10. Розробка інтегрованого навчального плану (спеціальність 132 – “Матеріалознавство”) на базі диплома молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.05050401 – “Зварювальне виробництво”, виданого Вищим професійним училищем № 17.

 

Публікації в 2015-2016 навчальному році

 Патенти та свідотства про авторське право

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (№ 60252 від 23.06.2015) Навчальний посібник з розв’язання задач “Фізика твердого тіла” (автори – Кривуша Л.С., Зайцева Т.О.).

 Заяви на патент і свідоцтво на авторське право

1. Заява про реєстрацію авторського права на твір – Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Кристалографія та мінералогія” (автори – Кривуша Л.С., Зайцева Т.О.).

2. Заява про реєстрацію авторського права на твір – Звіт з науково-дослідної роботи “Дослідження впливу пластичної деформації на структуру та властивості мартенситно-старіючої сталі Н9К20М9В9ТЮФ”(автор – Зайцева Т.О.).

3. Заява про реєстрацію авторського права на твір – Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія” для студентів напряму 6.050403 – інженерне матеріалознавство (автори – Дейнеко Л.М., Зайцева Т.О.).

 Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

 1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія, кристалохімія та мінералогія” для студентів напряму підготовки 6.050403 – інженерне матеріалознавство. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 51 с.

2. Корегування навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 132 –матеріалознавство (2013–2018).

3. Твердые растворы и промежуточные соединения (глава 3 підручника з дисципліни “Физика металлов”, у співавторстві з к.ф.-м.н. Кривушею Л.С.) – 45 с.

4. Межатомное взаимодействие в твердых телах (глава 1 підручника з дисципліни “Физика металлов”, у співавторстві з к.ф.-м.н. Кривушею Л.С.) – 51 с.

5.  Розробка нової програми навчальної дисципліни “Кристалографія, мінералогія та дефекти кристалічної будови” (180 годин) для нового навчального плану підготовки бакалаврів (2015–2018) за спеціальністю 132 – матеріалознавство (групи МВ05).

6. Робоча програма для бакалаврів «Методи дослідження і контролю структури металів». Спеціальність 6.050403 та 6.132 – Матеріалознавство (МВ05).

7. Робоча програма для магістрів «Методи дослідження структури та властивостей металів» Спеціальність 8.132 – Матеріалознавство (МВ05).


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Про спеціальність

Історія

Абітурієнтам

Наукова діяльність

Семінар "Heat Treatment Simulations in QForm"

Акредитація 132 магістр

Стипендіальна програма CENTRAVIS

Комерційні пропозиції

Акредитація 132 бакалавр

Предметна аудиторія ім.С.В.Атанасова CENTRAVIS

Передзахист випускних робіт бакалаврів на ПАТ ЭВРАЗ_ДМЗ

Освітнi програми