Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Дейнеко Леонід Миколайович photo

Дейнеко Леонід Миколайович

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

Контакти:

E-mail: leonid_deyneko@i.ua

Телефон : (+38 0562) 46-24-53; 3748-052

Кімната : 225, корпус 1

Дейнеко Л.М. народився у 1950 р. на станції Картушино, Ровеньківського району, Луганської області. У 1965 р. закінчив СШ № 3 у м. Свердловськ, Луганської області та здав вступні іспити у Таганрогський металургійний технікум на спеціальність «Металознавство та термічна обробка металів», який закінчив у 1969 р. Працював термістом 5 розряду в термічних цехах Таганрогського комбайнового заводу. У 1970-1972 рр. служив у лавах Радянської Армії. Працював змінним майстром Свердловського рудоремонтного заводу. З 1973 по 1978 роки був студентом технологічного факультету ДМетİ. Отримав диплом інженера-металурга за спеціальністю «Металознавство, обладнання і технологія термічної обробки металів». З 1978 р. працював під керівництвом акад. Стародубова К.Ф. на кафедрі термічної обробки металів ДМетİ інженером, молодшим, старшим науковим співробітником у якості виконавця та керівника НДР, які проводилися і виконуються з металургійними та машинобудівними підприємствами СРСР та країн СНД. Одночасно вчився у заочній аспірантурі при кафедрі термічної обробки металів ДМетİ (наук. керівник – академік АН УССР К.Ф. Стародубов).

У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Разработка режима, технологии и оборудования для термического упрочнения соединительных деталей магистральных трубопроводов с целью повышения их прочности» за спеціальністю 05.16.01 у спеціалізованій раді при ДМетİ, номер диплома ТН № 090910. Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності “Металознавство та термічна обробка металів” присвоєно у 1990 р. Атестат СН № 064002. Закінчив при Придніпровській державній академії архітектури та будівництва (ПДАБА) очну докторантуру (наук. консультант – проф. Большаков В.İ.). Дисертацію доктора технічних наук зі спеціальності 05.16.01 “Металознавство та термічна обробка металів” на тему «Разработка научных основ упрочняющей термической обработки соединительных деталей нефтегазопроводов и изделий специального назначения» захистив в 2000 році у спеціалізованій раді (Д 08.084.02) при НМетАУ (диплом № ДД № 001522). Працював в ПДАБА, ВНİİСТ. З 2001 р. – професор, завідувач кафедри термічної обробки металів НМетАУ. Протягом тривалого часу є членом навчально-методичної комісії з напряму «Металургія» Міносвіти, членом учбово-методичної ради академії. Член спеціалізованих рад з прийняття та розгляду дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (НМетАУ – Д 08.084.02 та Д 08.084.01; ПДАБА – Д 08.085.02; ЗНТУ, м. Запоріжжя – Д 16.052.01). Протягом 6 років був членом експертної ради ВАК України за напрямком «Металургія», а також є членом експертних рад Міносвіти та науки з розгляду НДДКР, які фінансуються з бюджету. Багато років був головою державної комісії (ДЕК) із присвоєння освітньої кваліфікації «Бакалавр», «Фахівець», «Магістр» у НМетАУ (кафедра термічної обробки металів), а також головою ДЕК за фахом “Прикладне матеріалознавство” фізико-технічного інституту Дніпропетровського Національного Університету (кафедра технології виробництва). Разом із співробітниками ННЦ ХФТİ НАНУ був організатором щорічного проведення (з 2000 до 2010 рр.) міжнародної науково-технічної конференції «Устаткування та технології термічної обробки металів і сплавів» (ОТТОМ) та ФПК на її базі.

Дейнеко Л.М. був і є членом редакційних колегій та рад журналів: “Металлургическая и горнорудная промышленность”,“Новини науки Придніпровя”; збірника доповідей міжнародної н.-т. конференції «ОТТОМ» (ННЦ ХФТІ НАНУ); регіонального міжвузівського збірника наукових праць «Системні технології. Комп'ютерна обробка експериментальних даних»; збірника доповідей міжнародної н.-т. конференції «Стародубовські читання» (ПДАБА); «METİZ» – професійне видання про ринок метізів на теренах СНД; міжнародної н.-т. конференції «СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, БГТУ, Мінськ; наукового журналу ДДТУ «Математичне моделювання», м. Кам,янське.

За розробку та впровадження в промисловість нових технічних рішень нагороджений знаком «Изобретатель СССР». У 2006 р. Міністерством освіти і науки України за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, науки і впровадження у виробництво досягнень науки нагороджений знаком „ВІДМІННИК ОСВІТИ УКРАЇНИ” (посвідчення № 79402), а у 2010 р. знаком «ПЕТРО МОГИЛА» (посвідчення № 1322). У зв’язку з 80-річчям факультету матеріалознавства та обробки металів (раніше був технологічним факультетом) і кафедри термічної обробки металів НМетАУ проф. Дейнеко Л.М. був нагороджений Міждержавним нагородним комітетом країн СНД медаллю «ОДНА ВЕРА – ОДИН НАРОД» (СВЯТОЙ РАВНООПОСТОЛЬСКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ) та пам’ятним знаком «Крейсер «Варяг». Нагороджений Міжнародною İнженерною Академією премією ім. акад. К.Ф. Стародубова.

Професор Дейнеко Л.М. – провідний фахівець у галузі термічної обробки сталевих виробів. Основні напрями наукових досліджень: розробка теорії структуроутворення в маловуглецевих низьколегованих сталях (у тому числі з бейнітною структурою) у процесі зміцнення та відпуску; розробка та впровадження в промисловість ефективних режимів і технологій термічної обробки великогабаритних залізовуглецевих виробів; розробка конструктивно-технологічних параметрів гартівного обладнання, способів охолодження металовиробів і гартівних середовищ на водній основі. Вперше в Україні розробив теоретичні основи та параметри промислової технології попередньої та фінішної термічної обробки великогабаритних труб спеціального призначення для підприємств Міноборони на рівень міцності sпц ≥ 1400 МПа, разом зі співробітниками ЗАО НКМЗ, ВНİİСТ провів апробацію розробок у промисловості. Разом з фахівцями КБ Південне, ХФТİ, ХКБМ та ін. вперше в країні розробили комплексну технологію нанесення захисних покриттів (хромових, молібденових, танталових і ін.) на поверхню каналів артилерійських стволів і їх термічну обробку. Вперше в країнах СНД розробив теоретичні основи, параметри промислової технології термічного зміцнення сполучних деталей магістральних газонафтопроводів діаметром до 1420 мм, параметри гартівних пристроїв, охолодного середовища на водній основі. За його розробками на базі головного підприємства в СНД (м. Челябінськ) з виробництва сполучних деталей класу міцності до К60 і вище у 2004-2005 роках побудований один із найсучасніших термічних цехів. Для потреб Південного машинобудівного, Челябінського ковальсько-пресового та інших заводів розробив та впровадив у виробництво технології зміцнювальних термічних обробок інструменту гарячого деформування, гартівні пристрої та охолодні середовища на водній основі замість масел. Разом з фахівцями ХФТİ, КПİ розробив у 2019 р. нову концепцію створення комплексної технології термічної обробки листового металопрокату з метою отримання сталевої гомогенної або гетерогенної легкої броні (для броньожилетів V-V1 класів захисту) з використанням результатів сучасних розробок.

Має понад 240 публікацій, з них: 34 патентів та авторських свідоцтв, 115 наукових і 25 навчально-методичних видань.

У книгах «Винахідники України – еліта держави. Винаходи та іновації» (2014, т. 3, с. 82. Видавничий цент «Логос України») та «Літопис досягнень сучасної України – "Успішні професіонали України" (2014-2015 рр.) видавництва "Альфа-Віта" Дейнеці Л.М. присвячені сторінки з його автобіографічними та творчими даними.

E-mail: leonid_deyneko@i.ua; тел. 095-333-13-25

 

Публикації в 2020-2021 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. Дейнеко Л.М., Борисенко А.Ю., Тараненко А.А., Зайцева Т.О., Романова Н.С. Дослідження структури та властивостей низьколегованої маловуглецевої сталі з ферито-бейнітною структурою після термічного зміцнення та наступного відпуску // Металургійна і гірничорудна промисловість. – 2020. – № 1. – С. 33 – 46.   ISSN 2077-0545

Вітчизняні (фахові)

1. Deineko L. M., Borysenko A. Yu., Taranenko A. A., Zaitseva T. O., Romanova N. S. Features of the ferrite-bainite structure low-alloy low-carbon steel after heat hardening and subsequent tempering // Metal Science and Heat Treatment of Metals (Scientific and Information Journal). 2021. № 2 (93). С. 33–47.     ISSN 2413-7405

2. Dеineko L.M., Borysenko A.Yu., Taranenko A.A., Zaitseva T.O., Romanova N.S. Influence of heat treatment on the structure and property of low carbon low alloy steels (відбувається пошук журнала).

3. Дейнеко Л. М. ,Сухомлин, Г. Д. Дергач Т.О., Борисенко А. Ю. Дослідження причин незадовільних результатів ультразвукового контролю дослідних поковок з аустенітних високолегованих сталей // Український журнал будівництва та архітектури (м. Дніпро). – 2021. – № 3.

Матеріали конференцій

1. Сова Д.А., Новіков А.А., Дейнеко Л.М. Дослідження структури та властивостей зносостійких сталей : матеріали ІІ-ої Всеукр. конф. “Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку”. (Дніпро, 17 грудня 2020 р.). Дніпро, 2020. С. 167–169.    ISBN 978-617-7891-06-1

Тези доповідей

1. Закатей К.А., Новіков А.А., Дейнеко Л.М. Вибір складу сталі та режимів термічної обробки виробів спеціального призначення // Збірка тез доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2021» (Дніпро, 20-21 травня 2021 р.). – Дніпро: НМетАУ, 2021, у 2 т. Т. 1. С. 40–41.

Підручники, навчальні пособники, монографії, інша навчально-методична література

1. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти з підготовки магістрів у галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальність 132 “Матеріалознавство”, спеціалізація “Термічна обробка металів”. – Дніпро: НМетАУ, 2021.

2. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з підготовки бакалаврів у галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальність 132 “Матеріалознавство”. – Дніпро: НМетАУ, 2021.

3. Освітня наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з відготовки аспірантів у галузі знань 13 “Механічна інженерія”, спеціальність 136 “Металургія”, спеціалізація “Термічна обробка металів”. – Дніпро: НМетАУ, 2021.

4. Силабус дисципліни “Основи металознавчої експертизи” (магістратура, 4 кредита – 120 акад. годин).

5. Силабус дисципліни “Сучасні тенденції у розвитку устаткування та технологій термічної обробки металовиробів” (магістратура, 4 кредита – 120 акад. годин).

4. Силабус дисципліни “Інженерія поверхні металовиробів” (магістратура, 5 кредитів – 150 акад. година).

6. Силабус дисципліни “Особливості технологічних процесів термічної обробки металовиробів” (бакалаврат, 7 кредитів – 210 акад. годин).

7. Силабус дисципліни “Конструкції технологічних агрегатів ” (бакалаврат, 5 кредитів – 150 акад. годин).

8. Силабус дисципліни “Основи теорії і практики термічної обробки матеріалів” (бакалаврат, 6 кредитів – 180 акад. година).

9. Силабус дисципліни “Діагностика якості термічно обробленої металопродукції” (аспірантура, 6 кредитів – 180 акад. година).

10. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія і мінералогія” для студентів спеціальності 136 – металургія (бакалаврський рівень) / Укл.: Л.М. Дейнеко, Т.О. Зайцева. – Дніпро: НМетАУ, 2021. – 30 с.

 

Публикації в 2019-2020 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. Металлографическое определение размера зерна первичного аустенита по дисперсности продуктов мартенситного превращения / Сухомлин Г.Д., Дейнеко Л.Н., Надтока В.Н., Борисенко А.Ю., Дергач Т.А. // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів». УДК 669017. ББК 34.2 М 54, Держ. реєстр. КВ № 2376 від 09.01.1997. – Дніпро, 2018. – № 3. – С. 41-47.   ISSN 2413-7405

2. Основні напрями розвитку технологій термічної обробки заготівок для стволів артилерійських систем / Дейнеко Л.М., Надтока В.М, Лобода П.І., Гарбуз Д.В. // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів». – Дніпро, 2019. – № 2. – С. 36-44.   ISSN 2413-7405

3. Розробка параметрів комплексної технології обробки основних жорстких елементів протикульових бронежилетів / Дейнеко Л.М., Лобода П.І., Андреєв А.О., Столбовий В.О., Романова Н.С. // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів». – Дніпро, 2019. – № 3 (86). – С. 37-43.   ISSN 2413-7405

4. Дослідження причин передчасного руйнування котельних труб у процесі експлуатації в котлі-утилізаторі / Сухомлин Г.Д., Дергач Т.О., Дейнеко Л.М. // Науковий та інформаційний журнал «Металознавство та термічна обробка металів». – Дніпро, 2019. – № 4 (87). – С. 57-63.   ISSN 2413-7405

5. Дослiдження структури та властивостей низьколегованої маловуглецевої сталi з ферито-бейнiтною структурою пiсля термiчного змiцнення та наступного вiдпуску / Л.М. Дейнеко, А.Ю. Борисенко, А.А. Тараненко, Т.О. Зайцева, Н.С. Романова // Металургійна та гірничорудна промисловість. – 2020. – № 1.   ISSN 2077-0545 (CD)

Фахові

 1. Особливості ферито-бейнiтної структури низьколегованої маловуглецевої сталi пiсля термiчного змiцнення та наступного вiдпуску (на английском языке) / Л.М. Дейнеко, А.Ю. Борисенко, А.А. Тараненко, Т.О. Зайцева, Н.С. Романова   (Ведется поиск журнала)

Матеріали конференцій

1. Вакуумные покрытия тугоплавких металлов для космической техники / Надтока В.Н., Безуглый В.Ф., Лейтер И.М., Дейнеко Л.Н. // Сборник докладов 7-й Международной конференции «Космические технологии: настоящее и будущее». – Днепр, КБ Южное, 2019.   https://dpukrconfiaa.org/

2. О роли личности в истории развития кафедры термической обработки металлов ДМетИ – НМетАУ (к 116-й годовщине со дня рождения К.Ф. Стародубова) / Дейнеко Л.Н. // Кадри металургії. – 2020. – № 4.

Тези доповідей

1. Сучасні зносостійкі сталі подвійного призначення / Дейнеко Л.М, Сова Д.А // «Молода академія 2020»: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпро, 21-22 травня 2020 року). – Дніпро, НМетАУ, 2020.

2. Визначення подальших напрямів підвищення експлуатаційної надійності залізничних рейок нового покоління / Подольський Р.В., Дейнеко Л.М. // «Молода академія 2020»: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпро, 21-22 травня 2020 року). – Дніпро, НМетАУ, 2020.

3. Сучасні технології виробництва електротехнічних сталей / Дуруахурунва Ч.Л, Дейнеко Л.М. // «Молода академія 2020»: тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції (Дніпро, 21-22 травня 2020 року). – Дніпро, НМетАУ, 2020.

 

Публикації в 2018-2019 навчальному році

Статті:

SCOPUS та інші бази даних

1. Розробка параметрів комплексної технології обробки основних жорстких елементів протикульових бронежилетів / Дейнеко Л.М., Лобода П.І., Андреєв А.О., Столбовий В.О., Романова Н.С., Борисенко А.Ю. // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 3 (86). – Дніпро: ПДАБА, 2019. С.37-44.

2. Основні напрями розвитку технологій термічної обробки заготівок для стволів артилерійських систем / Дейнеко Л.М., Надтока В.М., Лобода П.І., Гарбуз Д.В. // МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 2 (85). – Дніпро: ПДАБА, 2019. С.36-44.

3. Использование аппаратно-программного обеспечения для оптимизации новых и существующих технологий и оборудования для термического упрочнения рельсов / Дейнеко Л.Н., Москаленко А.А., Перчун Г.И. // Науковий та інформаційний журнал МТОМ «Металознавство та термічна обробка металів», № 1 (84). – Дніпро: ПДАБА, 2019. С.36-43.

Тези доповідей

1. Визначення шляхів підвищення експлуатаційної стійкості залізничної колії / Подольський Р.В., Дейнеко Л.М. // Тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції «Молода академія 2019». – Дніпро, НМетАУ, 2019. С.82.

2. Використання азотування сталевих листів у плазмі вакуумно-дугового розряду для отримання гетерогенної броні / Сова Д.А., Дуруахурунва Ч.Л., Дейнеко Л.М. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро, ПГАСА, 2019.

3. Дослідження структури і властивостей металу поковки з флокеночутливої сталі 0ХН3МФА / Коляда М.В., Дейнеко Л.М. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро, ПГАСА, 2019.

4. Дослідження структури і властивостей металу артилерійського ствола з сталі 0ХН3МФА / Афанасенко М.О., Дейнеко Л.М. // Стендова доповідь на науково-технічній конференції «Стародубовські читання - 2019». Дніпро, ПГАСА, 2019.